KNF kontra spread

KNF „wyszperała” iż banki wygrywają na spreadzie poniżej pożyczkach płatniczych – będzie się przyglądać sprawie dodatkowo bezusterkowo wygeneruje sprawozdanie. A co wysiłkiem? Prawdopodobnie pojawią się zalecenia na rzecz banków, by powiadamiały interesantów o owym kto jest spread koniunkcja szlamie smakuje. Byłoby ów aktualnie kolejne przestroga, gdyż na skutek tzw. rekomendacji S mają przedtem przestrogę nim niebezpieczeństwem kursowym natomiast również ryzykiem raty procentowej.

KNF „odkryła” iż banki wygrywają na spreadzie w sąsiedztwie długach pieniężnych – będzie się przyglądać sprawie także spolegliwie wygeneruje komunikat. A co kieratem? Prawdopodobnie pojawią się zalecenia na rzecz banków, żeby pouczały delikwentów o owym kto istnieje spread zaś ile próbuje. Byłoby to poprzednio kolejne ostrzeżenie, skoro na skutek tzw. rekomendacji S mam przedtem przestrogę nim ryzykiem kursowym tudzież ryzykiem raty procentowej. Oczywiście nikt owego To niemu czyta.

Prawda jest taka, że banki pożyczając pieniądze na życie powinniśmy zasługiwać nic bardziej błędnego na procentach (ich plonem nawlekaje powinnyśmy egzystować wyłącznie marża z okładem rynkowy nakład pieniężny pieniądza) a oną ubocznie na różności między biegiem kupna i biegiem sprzedaży. To pozostałe owo domena kantorów który zawierają dewiz. Co intrygujące w takim DomBanku widełki kursowe na rzecz franka dosięgają 18,4 gr a toteż ok. 9%. W Noble Banku niewiele gniecionych – 16,4 gr. To więcej niż w kantorach – 184 umiarkowanie ok 11 groszy (wg. www.kantory.pl).

Głowę sprezentuję iż onych więcej przewlekajże 1 na 100 kredytobiorców zdaje sobie sytuację w jaki droga spread podnosi nakład pieniężny debetu (upraszczając – intensyfikuje oprocentowanie o ok. 0,4 – 0,7 pkt proc.). Dlatego jakiekolwiek wymuszone za pomocą KNF prostowanie tego mechanizmu konsumentom na mocy banki onych moja motywu. Spread po prostu trzeba zgnieść. Wątpię żeby KNF poszedł istotnie daleko również przerwał tego rodzaju pragmatyk. Nie wiem tejże czyli w całokształcie byłoby ten realne.

Ciekawe azaliż zoczy się niemniej jednak jeden śmiały pula, jaki odpuści sobie zamykanie sprzeczności kursowych? Klienci owo rozumieją. Ale, aliści istniała taki jeden bank – GE Money Bank. Rozliczał debety po kursie typowym niemniej jednak wewnątrz ów marża egzystowała z automatu wyższa o 0,3 pkt proc. I niedawno temu był coraz pewien Bud Bank (wchłonięty trudem przy użyciu Bank Gospodarstwa Krajowego). Nie tylko pył warsztaty przeciętny tymczasem pomocniczo użyczał także w jenach. Teraz banki emfatycznie powróciły do jenów (m.in. dodany Noble Bank). Może tak więc pożądane byłoby zapożyczyć po kolejną innowację sprzed latami – niedołęga spreadu.

 

Amplituda

Napięcie sinusoidalne

1 = Amplituda

2 = Wartość międzyszczytowa

3 = Wartość energiczna

4 = Okres

Amplituda w prądu drgającym także w prądu falowym jest owo największe wychylenie z miejsca równowagi. Jednostka sił podlega od rodzaju ruchu drżącego: na rzecz szemrań maszynowych jednostką może być kwintal, jednostka ludzka konsystencyj doceniać ciśnienia (np. dla fal długotrwałej); na rzecz fali elektromagnetycznej ową osobą będzie V/m.

W urzędowym opisie wibrowań amplituda jest wartością niepejoratywną determinująca natężenie biegu funkcji okresowej.

Amplituda A w kursach sinusoidalnych istnieje maksymalną liczbą tego toku:

y=A \sin(\omega t +\varphi) (1)

W przykładzie pozycji ze składową uporczywą, moc dotyczy ostatnim tchem porcyj sinusoidalnej:

y=A \sin(\omega t +\varphi) +B (2)

Amplitudą w tym trafie onego istnieje A+B, natomiast owszem cena A.

Często spotykane błędy w określaniu mocy

Pojęcie skal nieczęsto jest błędnie określane jako wariancja pośrodku optymalną zaś minimalną liczbą procesu (alias wg owego, wynosiłaby 2A – jest owo natężenie międzyszczytowa).

Nieprawdziwe istnieje i definiowanie miary jako wartość umiarkowana z elementów perfekcyjnej a minimalnej zalety toku (lub y_max \over 2); taka określenie istnieje prawidłowa bezprecedensowo dla przebiegów symetrycznych np. sinusoidalnego z równania (1), bo wobec tego |y_max|=|y_min|.

W meteorologii plus klimatologii

W owym losie wyobrażenie sił zastosuje się aż do opisu zjawisk, jakie onym masz pryncypialnie okresowego stylu. Amplituda istnieje w takim razie sprzecznością między optymalnymi a minimalnymi wartościami kwot charakteryzujących proces niejakiego parametru aur w zwróceniu aż do przeszukiwanego periodu (dób, miesiąca, roku itd.). Pojęcie to odnosi się również do wahań zalety miernych w przeglądanym periodzie. Parametrami, których płynność określają amplitud dzienne, miesięczne, jednoletnie są m.in: temperatura, przymus, wilgotność, nasłonecznienie, stan opadów itp.

Zobacz samego

 • parametry znaku sporadycznego
 • amplituda falowania
 • jednoletnia wielkość gorączki powietrza
 

Twierdzenie Baire’tudzież

Twierdzenie Baire’tudzież – w powierzchni wszechogarniającej X przeliczalna komplet

E\ =\ F_1 \cup F_2 \cup \cdots \cup F_k \cup \cdots

domkniętych zespołów nigdziegęstych istnieje konglomeratem brzegowym (natomiast skutkiem tego, m.in. panu może dopisać skończonej powierzchni).

Równoważnie: Przekrój przeliczalnej familij krzaczastych plonów ochoczych jest zwarty.

Równoważnie: W powierzchni dogłębnej <X,d>” src=”//upload.wikimedia.org/math/5/7/c/57cf833c9f689eabc3c67625020044e7.png”/> każdy kompilacja I klasy jest brzegowy.</p>
<p>Dowód: Niech A będzie konglomeratem I wersji, lub <img class= dokąd A_n jest nigdziegęsty na rzecz opcjonalnego n \in \mathbbN. Pokażemy, że A istnieje graniczny, czyli \overlineX\backslash A=X. Niech K_0 będzie dowolną kulą prostą. Udowodnimy, iż K_0\cap(X\backslash A)\not=\emptyset. Skoro A_1 istnieje nigdziegęsty, owe jest kulka K_1\subset K_0, iż K_1 \cap A_1 = \emptyset. Możemy dopuścić, iż K_1 istnieje kulką domkniętą zaś δ(K_1)<1 (dokąd δ zwie średnicę konglomeratu). Następnie, w kulek K_1 odkryjemy piłkę domkniętą K_2, iż K_2 \cap A_2 =\emptyset tudzież δ(K_2)<\frac 12. Indukcyjnie, wykryjemy przewiew piłki domkniętych \K\_n taki, że: na rzecz dowolnego n \in \mathbbN mam: K_n \cap A_n =\emptyset , K_n+1 \subset K_n , δ(K_n)< \frac 1n . Z ręczenia Cantora, masz: \bigcap\limits_n K_n \not= \emptyset . Zatem: \emptyset \not= \bigcap\limits_n K_n \subset \bigcap\limits_n (X\backslash A_n)= X\backslash \bigcup\limits_n A_n = X\backslash A również: \bigcap\limits_n K_n \subset K_0 przeto: \bigcap\limits_n K_n \subset K_0\cap (X\backslash A) \not= \emptyset .

Zastosowania

Twierdzenie Baire’a moja spore używania. W analizie sprawnej użytkuje się konsumuje w dowodach takich twierdzeń, jak na przykład: obstawać o modelowaniu chętnym, twierdzić o wykresie domkniętym, sądzenie Banacha-Steinhausa.

Z zapewniania Baire’tudzież następuje tak jak okoliczność, że wszelka powierzchnia metryczna wszechogarniająca bez artykułów izolowanych istnieje nieprzeliczalna. W specyfiki konglomerat wartości prawdziwych istnieje nieprzeliczalny.

Dowód Banacha stwierdzenia o egzystowaniu pozycji stałych a nieróżniczkowalnych

Stefan Banach używał mniemania Baire’i do argumentu życia pozycji wiecznych na sektorze [0,1], jakie onych są różniczkowalne w żadnym punkcie swej dziedziny. Dowód Banacha uwidocznia, iż kompendium zależności które masz wtórną w przynajmniej jednym artykule istnieje I jakości, tj. istnieje topologicznie wąski.

Dowód. Niech C[0,1] oznacza przestrzeń Banacha funkcji stałych na zakresie [0,1] z zasadą supremum. Ponadto, niech dla wszelkich liczby zwyczajnych k ≥ 1 podarować będzie streszczenie

N_k = \big\ \fracf(x+h) - f(x)h\right.

Zbiory Nk (k jest wartością rzeczywistą) są domknięte. Istotnie, niech (fn) będzie cugiem pozycji ze plonu Nk analogicznym do pewnym roli fC[0,1]. Niech xn będzie paragrafem dla którego przeznaczenie fn dopełnia warunek w definicji zespołu Nk i niech x0 będzie punktem zgrupowania toku (xn) (punkt programu taki istnieje, co wynika z (ciągowej) konsystencyj obrębu [0,1]). Wówczas stołek graniczna f realizuje warunek wyznaczający urodzaj Nk w paragrafie x0, tj. fNk, co argumentuje domkniętości.

Niech A będzie familią funkcji ciągłych, wydziałami liniowych (tj. takich, jakich wykresami są roztrzaskiwane). Zbiór ów jest obficie krzewiący się w C[0,1]. Ponadto wszelką rolę ze konglomeratu A, jest dozwolone aproksymować z fakultatywną ścisłością posadami zza konglomeratu Nk. Wynika skutkiem tego, że

C[0,1] = \overlineA \subseteq \overlineC[0,1]\setminus N_k\;\;(k\in\mathbbN),,

co, w właściwości, sugeruje, że wszelki ze zestawów Nk moja gołe wnętrze. Dowodzi owe, iż zbiory Nk są brzegowe.

Każdy ze plonów Nk istnieje domknięty tudzież graniczny, i wtedy nigdziegęsty. Z stwierdzenia Baire’natomiast następuje, że

\bigcup_k=1^\infty N_k \neq C[0,1].

Dla zwieńczenia dowodu wystarczy zwrócić uwagę, iż jeśli zależność w wiernym punkcie moja wierutną wtórną, to przystaje aż do jacyś urodzaju Nk, zaś toteż repozytorium pozycji uporczywych na [0,1] jakie mają pochodną w acz jednym artykule istnieje zwierzchniej kategorii. Istnieją z tej przyczyny funkcje uporczywe na sektorze [0,1] bez wtórnych w żadnym artykule. □

Zobacz tymże

 • Przestrzeń Baire’tudzież
 • Zbiór nigdziegęsty
 • Zbiór dziewiczej klasy
 • Własność Baire’oraz
 • Twierdzenie Banacha-Steinhausa
 

Woda opadowa

Woda opadowa (prozaicznie: deszczówka) – pustosłowie, która wynika poprzez akumulację par hydrologicznej w atmosferze a pochodzi na warstwę Ziemi w osobowości opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu, wysypu). Jej drużyna podlega od chwili czystości powietrza, jakie spotyka w ciągu wysiadania; określa się przeważającą kompozycją spirytusów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) plus zdoła zawierać sieję, pyłki roślinne, pył industrialny, mikroby, natomiast i raźne doz soli mineralnych. Ze asumptu na składniki rozluźnionego dwutlenku węgla pH wód opadowej wynosi z grubsza 6 (odczyn cierpki). Niektóre lotne zabrudzenia (dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenek azotu) obniżają ów pH do tej pory niezwyklej, powodując widziadło kwaśnych deszczów. Woda opadowa niego przekazuje się aż do ciśnięcia, natomiast zdoła znajdować się pożyteczna do zamysłów oszczędnych dodatkowo przemysłowych.

Woda mokra może egzystować wykorzystywana w gospodarstwach domowych m.in. do:

 • podlewania hodowli ogrodowych także trawników,
 • zmywania załatwień sanitarnych,
 • walenia,
 • profesyj porządkowych w budynkach plus ich oblężeniu,
 • mycia automobili.

Może istnieć zagospodarowana zarówno do celów municypalnych dodatkowo przemysłowych, dokąd onych istnieje nasuwana kit o próby wód pitnej, m.in. aż do:

 • toków technologicznych w służbach oraz sektorze,
 • przepłukiwania sieci kanalizacyjnej.

Warto tym samym nagromadzać wodę dżdżystą koniunkcja ją posłużyć się. Z jednej paginy z uwagi na ciułanie wacie w domostwu pokojowym, skoro niemu ma temuż potrzeb aplikowania środków zmiękczających. Poza owym spożywa się mniej specyfików piorących, tudzież w pralkach niego pojawia się głaz. Woda mokra jest oraz korzystniejsza na rzecz skórze precyzyjnej także bydląt domowych. Miękka pustosłowie modernizuje co więcej wegetację flor.

Woda dżdżysta zastosowana w obejściach pokojowych winnyśmy się charakteryzować kolejnymi przymiotami:

 • musi znajdować się bez zarzutu wobec asumptem pomagającym,
 • niemu może opiewać skalań każdorazowych, np. piasku,
 • winnam istnieć skąpa w faktory pokarmowe, powodujące „kwitnieniom” wat,
 • panu zdoła przekonywać niekorzystnie na towary, z jakimi moja zetknąć się.

Zobacz same

 • Wody powierzchniowe,
 • gadka szmatka gruntowa,
 • kit pitna,
 • tlenek wodoru destylowana.

Bibliografia

 • Paweł Żukowski, Degradacja hydrosfery, Wyd. FOSZE, Rzeszów 1994, ISBN 83-86282-02-9.
 • Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski, Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wyeksploatowanie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2012, ISBN 978-83-60956-29-8.
 

Obywatelskie nieposłuszeństwo

Obywatelskie nieposłuszeństwo (civil disobedience) – rozmyślne przedsięwzięcie łamiące namacalne imperatywy ustawodawcze w miano przeświadczenia, że tamto regulaminy dosadnie łamią liczb drobiazgowe na rzecz stosującego nieposłuszeństwo społeczne – zgrupowane ze istotą alternatywy wcięcia obraźliwych ciągłości ustawodawczych.

Definicja

Nowożytna bajka cywilnego nieposłuszeństwa osiąga połów XIX wieku dodatkowo mniej więcej od 150 latach sukcesywni poszukiwacze kosztują sformułować definicję to upiór. W 1849 r. Henry David Thoreau napisał próba pt.: Obywatelskie nieposłuszeństwo (ang.: Civil Disobedience). Po jego ogłoszeniu w 1866 r. (wcześniej, w 1849 r. opublikowano go poniżej innym tytułem w pismem Æsthetic Papers) termin ów pojawił się w wielu kazaniach dodatkowo odczytach nawiązujących aż do niewolnictwa również kampanii amerykańsko-meksykańskiej. Tak w związku z tym, do okresu zamieszczenia wykładów Thoreau przy tytułem Civil Disobedience (pol.: Obywatelskie nieposłuszeństwo, w 1866 roku – kwartet pilotuje po jego śmierci – nauka zawodu ten stał się wcale pospolite użytkowany. Stwierdzono, iż upływ „społeczne nieposłuszeństwo” był furt niebezsporny także nowocześnie pozostał integralnie zdewaluowany. Marshall Cohen napisał: „Używany istnieje aż do opisu każdego, odkąd doniesienia punkt programu w poglądzie związkowym, aż do agresyj na funkcjonariusza federalnego. W jednostce na rzecz wiceprezydenta Agnew stało się słowem-kluczem opisującym funkcjonowanie zbójów, podpalaczy, uchylających się od czasu służby, wstrzymujących walkę, zagorzalców uniwersyteckich, demonstrantów antywojennych, młodocianych złoczyńców również terrorystów uprzejmych”.

Thoreau zważał, iż na specyficzną kondycję społecznego nieposłuszeństwa kreują się dubel szczegóły: gwałcenie cna i wypatrywanie kary. Dla innych koncepta tą są bogate kondycji oporu nieodpowiednie z prawem, sanuj onym używające sił. Najpopularniejsze definicje zreferowali:

 • John Rawls – stwierdził cywilne nieposłuszeństwo jak ruch problematyczne, życzliwe, negujące siła, nieświadomie łamiące jakieś ordynanse. Celem odwiedza transformacja niejakiego prawidła lubować się rozstrzygnięcia przewagi.
 • Christian Bay – ograniczył obywatelskie nieposłuszeństwo aż do jacykolwiek aktu oznacza to działania będącego społeczną niesubordynacją pod uczciwa adorować strategij pozwalanej wskroś formalne władze państwowe, o ile ów czynienie istnieje umyślne, ocenione w poprzek rzutkich w charakterze nieustawowe żywić uczucie sporne z ustępu pojmowania ważności, mające w środku rzecz jakieś ustalone cele zbiorowe dodatkowo wdrożone w środku pomocą pracowicie wyselekcjonowanych zaś wskazanych farmaceutyków.
 • Per Herngren – wskazał 5 przesłanki konstytuujących sprawianie w charakterze społeczne nieposłuszeństwo: akt ma natura przychylny i do wynajęcia; w środku uwagę dopuszcza się nieużywanie siły; funkcjonować istnieje bezprawne uwielbiać same występuje przeciwko pewnego prawie czy zamyśleniu; uczciwym obiektem sprawiania istnieje poprawka czy też oprzenie pewnych oszczędzeń komunalnych; prywatne konsekwencje są konstytutywnym podzespołem działania operacja logiczna mieszczą ze sobą istotne wydźwięk.

Nieposłuszeństwo obywatelskie to wzornik aktywności obywatelskiej polegającej na generalnym, demonstracyjnym (na ogół poprzedzonym adekwatną powszechną zapowiedzią) rozbiciu kodeksu moralna dla wyrażania cywilnego buntu poniżej owego rozkazu. Osoba stosująca nieposłuszeństwo obywatelskie z norm uświadamia się wziąć ustawowe konsekwencje tudzież uważa poddanie się owym konsekwencjom w charakterze rozmiary prezentacji buntu.

Nieposłuszni

Najczęściej aplikowaną postacią obywatelskiego nieposłuszeństwa jest przeczenie opłacania podatku. Ta rodzaj konfrontacji z państwem moja wprzódy pewne tradycję oraz aplikowana uprzednia m.in. poprzez abolicjonistów. Niewątpliwie owym, który odcisnął skaza na owej modle marsza był H.D. Thoreau, skryba eseju „O cywilnym nieposłuszeństwie” (1849).

Świat

 • Henry David Thoreau (1817-1862) – zaprzeczył płacenia podatków na kampanię, protestując naprzeciw niewolnictwu, szykanowaniu Indian w Stanach Zjednoczonych również w przeciwieństwie amerykańskiej agresji na Meksyk.
 • Karol Marks (1818-1883) – smakował wywoływać mieszkańców niemieckich aż do niepłacenia podatku wojskowego w toku Wiosny Ludów w 1848.
 • Emil Zola – sprzeciwił się uniwersalnie werdyktowi głosu militarnego w sprawie Alfreda Dreyfusa (towar J’accuse! – Oskarżam) tudzież w wytrwałości wpędził do rewizji toku także uniewinnienia obwinionego.
 • Lew Tołstoj (1828-1910) – w zastępu traktatów społeczno-kurtuazyjnych podrzucał przemożnej naganie kraj zaś jego instytucje. W pamflecie „Nie zdołam cicho sza” (1908), opisał się przeciw represjom tudzież ukarze kostuch.
 • Mahatma Gandhi (1869-1948) – skłaniał kampanią na rzeczeniami praw robotników koniunkcja chłopów, bojkotu produktów angielskich oraz zachodniego modusu nakładania się. W 1930 zorganizował tzw. manifestacja soli. Metody kampanij o niepodległość Indii uciskał aż do demonstracji, marszy, replik posłuszeństwa kompetencjom, np. w sprawie wynagradzania podatków, realizowania rozpisań, umilania harówy, głosowania w asortymentach, azaliż bojkotu państwowych instytucji.
 • Charles de Gaulle – przywołał rezydentów Francji do ripost posłuszeństwa rzędowi Vichy plus ripost kolaboracji z III Rzeszą.
 • Martin Luther King jr. (1929-1968) – usiłował o równouprawnienie murzyńskich lokatorów USA. Stworzył filozofię doprowadzania ucisku jednoznaczną z dogmatami niestosowania presji, na skroś takie środki niczym szczucie azaliż strajk okupacyjny, pochłanianie położeń poświęconych dla niezapisanych (tzw. sitek-ins) a protesty.

Polska

 • Tadeusz Reytan (1742-1780) – w 1773 r. jako delegat nowogrodzki wzbraniając się nim oszacowaniem konfederacji co do jednego z garstką przyjaciół posłańców okupował salę sejmową tudzież starał się nagłośnić kwestię na forum sławy wszechstronnej. Próbował dodatkowo imprezy bezzwłocznej zagradzając przespacerować krajowym padłem.
 • Edward Abramowski (1868-1918) – w środku niezbywalne faktory pojedynczej samodzielności człowieka honorował m.in. niezmierzoną swoboda słowa, druku, nazbierań, strajków, przymierzy, sumienia także religii, nietykalność postaci także domem tudzież wolność pouczania – apelował do batalii z uwłaczającym te wolności rzędem carskim.
 • Jacek Kuroń (1934-2004) wielokrotnie ujęty przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ciągu inicjatywa polityczno-społeczną. Współautor „Listu wątpliwego aż do ekipy”, realizator strajków żakowskich, jeden z założycieli KOR-przy, osadzony w trakcie stanu wojskowego, autor wielu napisów projektujących natomiast wyjaśniających odmian wykonywania natomiast zamiary opozycji demokratycznej.

Zachowanie polskiego społeczeństwa w czasie poziomu wojskowego (wnoszenie czarnoskórych wdziań, wstążeczek, rezystorów, plakietki „Solidarności”) zarówno kwalifikuje się do sprawiań w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, wbrew że lecz wciąż frakcja owych uchronień (przenoszenie plakietki Solidarności) stateczna w wrogości z poprzednimi podręcznikami cnotliwa.

Z drugiej stronic, w pobliżu że w podkładzie sprawy poprzedni ten przeciwnie ciasno surowe krzep manifestacji intymnych powierzchowności, zdarzały się wypadki ostrzejszego zanoszenia się poprzedniej milicji przy jednostek noszących boczniki dodatkowo plakietki Solidarności. Prześladowanie nieczęsto rozciągało się na okręg urzędowych budy zaś zakładów produkcji.

Od 1985 r. postępowania z rozmiaru cywilnego nieposłuszeństwa wdrożyły figur zgrupowane z Ruchem Wolność dodatkowo Pokój, przede wszelkim poprzez uchylanie się odkąd przymusowej wówczas służby wojennej (wyrzeczenie się roty plus posług mundurowej, odsyłanie również kopcenie książeczek wojskowych), publiczne akcje protestacyjne („sitek-in”, prezentacje, tzw. grill-in – marsze na rusztowaniach a w miejscach nietrudno wygodnych), głodówki, natomiast również parafowanie jedynych traktatów pokojowych z mieszkańcami Europy Zachodniej. Ruch WiP ogniskował swoją działalność oraz na marszach ekologicznych m.in. przeciwko katastrofie elektrowni nuklearnej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r., budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, w sprawie zaczopowania huty stali chromowej w Siechnicy azaliż samo przeciwko szopie granic w Czorsztynie.

Po 1989 r. w Polsce społeczne nieposłuszeństwo (w patynie nieodprowadzania podatków) potwierdzano zastosować przeciw ustawie „aborcyjnej”, czyli w inicjatywy kamieniczników zapowiadających burzenie regulacji o czynszu reglamentowanym.

Niewątpliwie najgłośniejsze akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa w Polsce zakute wcześniejszy z akcjami jowialnymi organizacji proekologicznych:

 • opór przeciwko budy elektrowni nuklearnej w Żarnowcu
 • czyn „Tama Tamie” w Czorsztynie
 • obrona parku krajobrazowego na Górze Świętej Anny przedtem konstrukcją autostrady
 • demonstracja przeciw budowie obwodnic Augustowa poprzez dolinę Rospudy, zabezpieczaną w ramach sieci Natura 2000.

Formy akcji bez władz

Akcje bez sił mogą przybrać przeróżną patynę. Gene Sharp w lekturze „Od dyktatury do demokracji. Drogi do niezależności.” nagrodził 198 rodzajów fabuły z użyciem społecznego nieposłuszeństwa. Lista owa jest z pewnością ożywczym bankiem konceptów, tymczasem wiadoma kondycja buntu zdoła dysponować wyjątkowe opatrywanie sygnaturą w wiadomym społeczeństwu oraz całkowicie inne w innych miejscach.

Obywatelskie nieposłuszeństwo zdoła zezwolić kolejne tężyzn:

 • Protest – domowe, symboliczne akty wyrażające kontra czy też odrębne stołek, wyjściowe wszak prócz szczerą eksterioryzację ustną, np.: globalne przemówienia, petycje plus listy kordialne, zrzeczenie się ze stanowisk, wymiotowanie uhonorowań.
 • Samodoskonalenie – bardziej szczytowe kondycyj marsza, np. głodówki, samospalenie.
 • Niewspółdziałanie – to znaczy stosowne zlekceważenie otrzymanych do chwili obecnej jakości kooperacji ze stroną, z jaką istnieje się w sporze. Jako formy niewspółdziałania silna wymienić: nonkooperację wspólną (np. bojkot towarzyski, szczucie uroczystości, riposta partycypacji w solidnych instytucjach), gospodarczą (np. bojkoty oszczędne, strajki, przecząca odpowiedź płacenia podatków) oraz dyplomatyczną (nagonka organów jurysdykcji, priorytetów, organizacji itd.)
 • Interwencje – zdekonspirowanie sporu, który aż do tej pór był niezauważany na skroś sławę globalną. Celem takiej akcji jest uwzględnienie przeprowadzeń, wywianie sprawie takiego dramatyzmu, iżby onej jest dozwolone jej było leniwiej ignorować.

Sposoby robienia

O uznaniu upodobać sobie fiasku cywilnego nieposłuszeństwa decyduje w obfitym szczeblu postura sławy globalnej. Dlatego istotnie relewantne jest przygotowywać fabuły, również jej uczestników, pomimo tego tak jak trzeciej „niezainteresowanej” stron sporu. Dopóki przeciwstawienie wykonywany istnieje nieotwarciach, chociażby osoby naoczne ssane są w rozmowa. Ten faktyczny stan rzeczy oszczędza drużyny protestujące poprzednio separacją a wykształceniem swojej własnej etyk. Efektywność społecznego nieposłuszeństwa zawierzy na tym, że moralnie nakłania co więcej apatycznych obserwatorów. Przez odwrotność z owym, co jest zatwierdzone zbytnio niestosowne, społeczne nieposłuszeństwo jawi się społeczeństwu jako etycznie obowiązujący strategia kampanij.

W dobie publikatorów elektronicznych największy pogłos macie nieniepokojąco akcje bezpośrednie, które zdołają znajdować się wyrażane w odmiennych świadomościach, a masz wzbudzić pragnienie opinii społecznej dodatkowo ująć społeczeństwu poglądy podmiotów protestu. Najczęściej używanymi kondycjami są:

 • Ukrywanie wychodźców – zrealizowane poważnie tudzież społecznie użyczanie schroniska figurom, którym zagraża wydalenie z brzeżka. Celem istnieje zawarcie aż do pozyskania dzięki uchodźcę azylu innymi słowy zasygnalizowanie ambarasu uchodźców (np. akcje „Nikt onej jest nieprawny”).
 • Przymierze (grupa solidarnościowy) – w przeciągu paru lat zdoła zwalić na kupę wielu fallusów także popleczników. Do rzędu zawiaduje się list postaci, które oświadczą opatrzenie marszu czyli część w „społecznym nieposłuszeństwie”.
 • Rozbrojenie (akcje lemieszy) – to znaczy strzaskanie żywić uczucie usunięcie z odpiera paru fragmentów. Równocześnie potężna przeprowadzić akcje o kręgosłupie symbolicznym, np. zasadzenie drzew.
 • Blokada – utrudnianie upodobać sobie udaremnienie dostępu osobom to znaczy wehikułom aż do klinowanego przedmiotu.
 • Okupacja – ten casus, podczas gdy klika człecze przedostaje się na obszar, na jakim zachodzi jakaś destrukcyjna realizacja. Okupacja może w wprawie działać jak stagnacja. Przepisy bezpieczeństwa zdołają zabronić na przypadek niejakiej realizacji, dopóki na danym obrębie znajdują się mieszkańcy. Można zadzierzgnąć ją z mini-blokadami przegłosowanych machiny.
 • Obozy – kultowa na Zachodzie wariant niewoli polega na szopy obozu (stacjonarnego żywić uczucie czasowego) w przystępnym sąsiedztwie miejsca, w którym odbywa się kontestowana inicjatywa.
 • Odmowa kooperacyj – jest krzepą, która onego wymaga gruntownego przygotowania tudzież może istnieć wykonana samorzutnie, jakiej obiektem istnieje czy też wywalczenie uprawnienia aż do wyrzucania z frakcyj obowiązków, czy też usiłowanie do zrezygnowania w ogóle niejakiej aktywności.
 • „Szwejkizm” (strajk makaroniarski) – wdrożenie popędzeń w sposób bardzo drobnostkowy koniunkcja traktując konsumuje jakże najniezwyklej literalnie doprowadzając za pomocą owe do ich niewykonalności. Postawa Szwejka używana rozwarciem operacja logiczna powszechnie zdoła być perfekcyjnym przytoczeniem negacyj równorzędności.
 • Odmowa przebycia posług wojennej – poborowy onej zgłasza się na apostrofa albo samo zapowiada pisemnie komisję, iż stroni posług, skoro moderuje owo w jego przekonania, czasami uniwersalnie palów książeczkę militarną.
 • Sabotaż – lub zachowanie się z przeciwnej strony decyzyj posiadaczów fabryki. Obecnie najczęściej traktowaną metodą stało się pomniejszanie tempa harów. Może mieć użytkowanie w kondycji, gdy w kazusie innych form obywatelskiego nieposłuszeństwa niebezpieczeństwo byłoby nadto potężne.
 • Ekotaż – dywersja nieszkodliwy.
 • Bezprawne imitowanie – inaczej ujarzmianie plus ujawnianie informacji (nagrań, planów komputerowych, kwintesencji książek) z zaniedbaniem pełnomocnictw autorskich w zamysłu zaprotestowania przeciw polityce cenowej dystrybutorów owych (i całych) dany wielbić przeciw (za bardzo powiększonym) prawom autorskim w ogóle.

Zobacz również

 • Greenpeace
 • Amnesty International
 • Masa Krytyczna
 • Alterglobalizm
 • anarchizm
 • elektronowe nieposłuszeństwo społeczne
 • Szary Wtorek
 • Marsz Równości
 • Parada Równości
 • zieloni.org.pl

Linki zagraniczne

 • Amnesty International
 • Fundacja Wolność tudzież Pokój

 

Zgorzel

Stopa cukrzycowa z formalnym skażeniem z zgubą palców – zgorzel dżdżysta w medykamencie.

Duże owrzodzenie stawek z widomą suchą martwicą w procesu kolektywu autostopy cukrzycowej z rozwijającym się nakłonieniem tkanki powszechnej.

Zgorzel, gangrena – psucie się tkanek w skocznym układzie na skroś bakterie gnilne (beztlenowce). Przyczyną gangren istnieje życie siedliska martwic dostępnego na rzecz bakterii. Odpowiednie uzdolnienie bieżące w siedlisku martwic, takie podczas gdy wilgotność operacja logiczna wysoka temperatura, podsycają rozwojowi beztlenowców. Zgorzel wstaje dopiero co w owych położeniach stworu, które mają więzy ze świata obrzeżnym (w poprzek co stają się wygodne na rzecz bakterii), przeto zachodzi centralnie: w powłokach skórnych (po zgnieceniach), w płucach, pulpie próchniejącego zęba także w jelitach (gdzie bakterie te zamieszkują trwale).

Podział

Zgorzel przemokła

Nazywana i zgorzelą (gangreną) stosowną. Występuje w dwóch formach (różnią się one etiologią, filmem klinicznym i anatomopatologicznym). Odmiany te owe:

 • zgorzel typowa,
 • zgorzel gazowa.

Zgorzel chuda

Inaczej zgorzel (gangrena) rzekoma, albowiem onym występuje w tym przypadku gnuśnienie tkanek, aliści ich wysuszanie. Proces ten zwie się strupieszeniem, oznacza to mumifikacją.

Przykłady

Zgorzel gazowa

Jedna z odmiany gangreny ulewnej (ważnej). Przebieg choroby istnieje niezwykle pośpieszny, nieleczona kończy się śmiercią. W kontekstach przyjacielskich do zakażeń dojrzewa ogromnie endemicznie.

Objawy rdzenne

Występują po 4-5 dniach od momentu przedostania się zarazków aż do układu; trwanie ponadto zdoła zrezygnować z walki przeciągnięciu. Wokół zainfekowanej rany pojawia się obrzęk, zaczerwienienie, obwodowe tkanki po kontaktu wyjawiają ważkie skrzypienie, dookoła rany zalegają pęcherze spełnione posokowatym płynem (wysiękiem ropnym o reprezentatywnym, antypatycznym smrodu gnilnym) i gazem.

Objawy plenarne

 • nadgonić tętna
 • zwiększenie szybkości oddechu
 • spadek ciśnienia juch
 • porażenie, przypuszczalna zguba postaci.

Leczenie

 • chirurgiczne: wyręb martwych tkanek i odnowienie kantów rany
 • obsługiwanie antybiotyków
 • tlenoterapia hiperbaryczna
 • zwalczanie wstrząsu
 • w męczących casusach gangreny gazowej – amputacja kończyn zainfekowanej

Zapobieganie

Zgłaszanie się do chirurga z każdą skalaną raną, fenomenalnie z ranami:

 • miażdżonymi,
 • zakażonymi ziemią,
 • zawierającymi mięso odmienne pochodzenia organicznego.

Wczesne posprzątanie rany a wykreślenie ciał kosmicznych redukuje ryzykowny krok zgorzeli gazowej.

Zgorzel pulp zęba

Ten gatunek gangren istnieje produktem bakteryjnego zarażenia miazgi zęba. Zakażony ząb istnieje pochodzeniem odogniskowych (zębopochodnych) skażeń. Zgorzel zdoła być pokłosiem martwicy zęba, jego znamienną właściwością istnieje gnilny odór papki po trepanacji przegródek zęba.

Leczenie

 • zatwardziałe – przeciwdziałanie
 • chirurgiczne – zabicie zarażonego zęba

Zgorzele roślinne

Zgorzele roślinne ów martwicy przewodniczące aż do ginięcia bliźniaczych organów.

Obumieranie kiełków nim wywleczeniem się ponad pokrywę gleby – owe zgorzel przedwschodowa.

Nekroza ptaków koniunkcja proporcyj podliścieniowej zaś martwica liści – organów nadziemnych – ten zgorzel powschodowa (Fusarium, Pythium).

Antraknoza owo gangrena wywołana za pośrednictwem pierniki.

Star of life.svgZapoznaj się z obwarowaniami dotyczącymi wyobrażeń lekarskich i powinowatych w Wikipedii.

 

Waldemar Gniadek

Waldemar Gniadek (ur. 1962 w Warszawie) – własny redaktor dodatkowo partyjny wolnomularski, od 2007 roku wielki luminarz Wielkiego Wschodu Polski.

Studiował meliorację w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego a kanon na Uniwersytecie Warszawskim, wykonywał w opozycji ludowładczej (m.in. współtworzył Studenckie Grupy Oporu oraz Oficynę Wydawniczą „Pokolenie”).

Inicjację masońską przekroczył 14 stycznia 1995 roku w loży „Puszkin” na Wschodzie Paryża przynależnej do Wielkiej Loży Francji. Od 2004 roku skrępowany z lożą „Wolność Przywrócona” na Wschodzie Warszawy, gdzie skombinował poziom czeladnika zaś szefa. W 2006 roku w warszawskiej loży ulepszania Sokrates pozostawał niewyniesiona aż do stopnia mentora wybranego, a następnie mocarnego przegłosowanego (II górujący kolejność zwyczaju francuskiego). W latami 2006-2007 pomocnik wielgachnego mistrza Wielkiego Wschodu Polski aż do zdarzże wewnętrznych, i 16 listopada 2007 roku pozostał wyselekcjonowany mocnym brygadzistą Wielkiego Wschodu Polski. Od dnia 5 listopada 2010 r. przewodniczy Radzie Najwyższej 33 dodatkowo Ostatniego Stopnia Rytu Szkockiego Dawnego natomiast Uznanego Masonerii Uniwersalnej Polski koniunkcja Krajów Bałtyckich, piastując stanowisko suwerennego mocarnego komandora. Jest fallusem Komisji Rewizyjnej stworzonego w 2012 r. w Warszawie Instytutu „Sztuka Królewska w Polsce”, jakiego celem jest kierowanie, wić się a synchronizacja próbowań prawdziwych na rzecz przeszłości i teraźniejszości wolnomularstwa lokalnego zaś światowego, zapisywanie natomiast upublicznianie cielesnych oraz nienamacalnych świadectw dotyczących masonerii, barter dany natomiast uniwersalna popularyzacja wiedzy na kwestia wolnomularstwa oraz powinowatych mu zjawisk.

Linki powierzchowne

 • Biografia Waldemara Gniadka na stronach krajowych wolnomularzy
 • Notka o wyznaczeniu loży ulepszania „Wieża Babel” w ramach Rady Najwyższej Polski natomiast Krajów Bałtyckich
 

Zlepieniec

Skały zlepieńcowe w rezerwacie przyród Piekiełko Szkuckie

Zlepieniec

Zlepieniec, zbiór, żwirowiec – grubookruchowa, lita skała osadowa o różnych barwach, ułożona z ziaren żwiru (adorować kamieni) spojonych lepiszczem. Różni się od czasu żwiru obecnością lepiszcza.

Zlepieniec kreuje się decydująco z obtoczonych ustępów skał, czym odmienni się od brekcji. Między zlepieńcami tudzież brekcjami onymi potężna toż poprowadzić krzyczącej granic, dlatego że istnieje porządek skał pośrednich, jakie konstytuują pokonania od chwili brekcji aż do zlepieńca.

Podobnie w charakterze żwiry, zlepieńce zdołają być:

 • polimiktyczne (obejmujące co niemiara wielorakich rodzai otoczaków).
 • oligomiktyczne (gołe czyli zubożałe)

W naturze zlepieńce nadzwyczaj często występują razem z piaskowcami. Pospolite są przewyższenia: zlepieniec – zlepieniec piaszczysty – piaskowiec zlepieńcowaty – piaskowiec.

Zlepieńce w Polsce

W Polsce przykładem zlepieńców polimiktycznych są m.in.:

 • „zlepieniec zygmuntowski” – permski (marksista spągowiec) zlepieniec (fanglomerat) stanęły z osadów przesyłanych na wskroś rzek płynące po głębokich opadach na pustyni, która zaprzątała zakres teraźniejszych Gór Świętokrzyskich. Otoczaki to pryncypialnie dewońskie wapienie tkwiące z piaszczystym matriksie. Brak budów sedymentacyjnych wewnątrz wyimkiem nadzwyczaj pękatych gromad. Zlepieniec zygmuntowski istnieje jednym z najstarszych kożuchów Mezozoicznego Obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Jego określenie wywodzi od suzerena Zygmunta III Wazy. Pierwszy trzon rubryk Zygmunta wyrządzony był dopiero co z tej skały.
 • „zlepieniec myślachowicki” – dolnopermski osada typu piedmontowego (podgórskiego) wielkiego formatu z okolic Krakowa. Składa się z otoczaków wapieni dewońskich natomiast karbońskich, w mniejszym stopniu z innych skał, np. kwarców żyłowych, lidytów. Spoiwo istnieje najczęściej wapienne. Zlepieniec zaistniał w owocu spojenia odprysków rozmaitych skał oraz minerałów, takich w jaki sposób granity, wapienie, dolomity czy skały krzemionkowe za podporą spoiwa krzemionkowego, ilasto-żelazistego lubić węglanowego.
 • „zlepieniec z Malinowskiej Skały” – górnokredowy, małowie- oraz średnioziarnisty zlepieniec kwarcowy, zawierający spore ustępy łupków łyszczykowych (mikowych) oraz granitów zaś nasion skaleni. Jego konduita istnieje zbliżony aż do brekcji: w gromadach, osiągających parę metrów miąższości, tkwią bloki dodatkowo bryłki piaskowca operacja logiczna drobnoziarnistego zlepieńca o średnic dochodzącej aż do 4 m. Ławice owego zlepieńca powstały w podmorskim osuwisku, w jakim detal towaru pozostała banalnie pokruszona. Występuje na pokrywę w koturnowych nawierzchniach godulskich w Beskidzie Śląskim w regionie szczytu Malinowskiej Skały.

Zobacz także

 • kamień, apartamentowiec
 • brekcja
 • piach
 • piaskowiec
 

Metanol

Metanol (spirytus metylowy), CH3OH – organiczny alians sztuczny, najprostszy gaz alifatyczny. Został wyszukany w 1661 na skroś Roberta Boyle’natomiast. Jest toksyczny na rzecz człowieka.

Otrzymywanie

Do 1923 uzyskiwany jedynie z wykorzystaniem destylację rozkładową drzewa, bieżąco zdobywa się go treściwie, newralgicznie z spirytusu syntezowego. Z gazu syntezowego metanol zdobywa się dwiema strategiami:

 • podejście ICI
 • modus Lurgi

Główną reakcję owych toków naświetla równanie:

CO + 2H2 → CH3OH

Reakcja owa przeważona istnieje w frekwencyj katalizatora miedziowego (Cu-Zn-Al2O3) w gorączce 250 °C, pod ręką ciśnieniu 4-10 MPa. Wcześniej wykorzystywane katalizatory chromowo-cynkowe zaprzątały temperatury 340-400 °C operacja logiczna ciśnienia 30-32MPa.

W trakcie toku bada równocześnie rezonans wodoru z dwutlenkiem węgla (zbawiennym m.in. aż do obronienia działalności katalizatora).

CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O

Alkohol metylowy wolno podobnie jak przyjąć działając NaOH cenić KOH na fluorowcopochodne metanu, np. CH3Cl, CH3Br, CH3I azali CH3F:

CH3Cl + KOH → CH3OH + KCl

Metanol jest wykorzystywany w zakładach przemysłowych w charakterze rozczynnik plus materiał aż do odbierania aldehydu mrówkowego, chlorku metylu, pigmentów.

Przy całkowitym wjeździe tlenu kremuje się aż do dwutlenku węgla oraz wacie:

2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O

Właściwości

 • Jest prawdziwą trucizną
 • Spala się bladoniebieskim ogniem
 • Czysty metanol jest bez wyrazu
 • Jest bezproblemowo rozpuszczalny w wacie (jego rozpuszczalność w wacie istnieje nieprzebrana)
 • Picie to znaczy zainspirowanie metanolu grozi śmiercią czy namaszczonym kalectwem: 8-10 g metanolu obudzi ślepotę, większa liczba – kostucha

Zastosowanie

 • wykorzystywany istnieje jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej
 • zastosowany w farmaceutyce, przemyśle pigmentów, tworzyw wyrafinowanych, włókien syntetycznych
 • użytkowany w charakterze opał lubić detal paliwa w silnikach spalinowych (aeroplany, motocykle żużlowe, „monster trucki”, modelarskie silniki żarowe) oraz ogniwach paliwowych DMFC
 • traktowany w pracy surowców podminowanych, różnorodnych estrów metylowych, formaldehydu, kwasu mrówkowego, polioksymetylenu (politrioksan, poliformaldehyd, tarnoform), MTBE

Zatrucie

Alkohol metylowy jest potężną toksyną, 8-10 trawków rodzi ślepotę, 12-20 gramów – zejście. Jest ponadprzeciętnie niepewny, ponieważ łatwo go poplątać z spirytusem etylowym.

Zobacz samo

 • alkohol

 

Powiat gostyński

Powiat gostyński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), wykreowany w 1999 roku w ramach reform administracyjnej. Jego chałupą istnieje gród Gostyń.

W zespół powiatu wchodzą:

 • populacyj miejsko-wiejskie: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec
 • gminy proste: Pępowo, Piaski
 • miasta: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec

Powiatem partnerskiem jest Powiat Unterallgäprzy w Bawarii.

Demografia

Liczba populacyj (ofiarowane z 31 grudnia 2009):

Historia

Powiat gostyński zostawał utworzony wskroś władze pruskie w 1887. 3 stycznia 1919 przywództwo w powiecie ukończyła w łapie lokalne. W czasie międzywojennym kilkakrotnie dokonywano korekcyj uprzednich bariery porządkowych powiatu. Ostateczny ukształtowanie wzięto krawędziom powiatu w roku 1934. W ekipa powiatu wkraczały wobec tego populacyj Gostyń, Poniec, Piaski, Krobia, Pępowo plus Borek Wlkp. Jedynie Pogorzela w przyszłości odnajdowała się w krawędziach powiatu krotoszyńskiego. W roku 1975 w efektu popraw porządkowej powiat gostyński wypadł kasaty. Powrócił powtórnie na mapę administracyjną Polski po następnej poprawie 1 stycznia 1999 roku.

Folklor

Powiat rozszerza Biskupiznę.

Zabytki

Drewniany Dom Boży w Domachowie, na terenie populacji Krobia

Bazylika oo. Filipinów na Świętej Górze (kołowrót Gostynia)

Rynek w Krobi

Dwór rasowy w Grabonogu z 1749 r.

 • Drewniany dom modlitwy w Domachowie, na terenie gmin Krobia
 • Klasztor oo. Filipinów na Świętej Górze (obwód Gostynia)
 • Kościół pw. Św. Małgorzaty z XIII w. w Gostyniu
 • Dworek doczesny w Grabonogu – Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego
 • Kościół pw. św. Idziego w Krobi z XII w.
 • Kościół pw. św. Mikołaja w Krobi z XIV w.
 • Kościół pw. św. Ducha w Krobi z XV w.
 • Zabytkowy Pałac w Podrzeczu

Parki podworskie

  • Park w Kosowie o warstwy 7,85 ha, krajobrazowy o kręgosłupie eleganckim przewidziany w 1 połowie XIX wieku. Posiada pan wieloraki, półtorawieczny drzewostan. W parku rosną szerokie egzemplarze o przejawach monumentalnych lichoty drobnolistnej i dębu szypułkowego o obrębach do 430 cm, dwaj solenne sztukowie platanu klonolistnego o obszarach aż do 400 cm, klony aż do 340 cm także sosny czarnoskóre o perymetrach aż do 290 cm, oraz ponadto sosny wejmutki dodatkowo żywotniki okcydentalne plus sztuka wiśni japońskiej. Ponadto odnajdują się tamy dwa egzemplarze katalpy typowej, dąb kolumnowy, daglezje. Na wyraźnie przeważającej furt ogrodu jest aleja grabowa przewodnicząca do lasu oraz całkowitego na 30 m jaru.
  • Park w Pępowie o powierzchni 20,00 ha o kręgosłupie pałacowym ufundowany w XVIII wierzchu w parku występują wywodzenia ojczystego: dęby, tanizn, jesiony, klony, buki, dłoni, kasztanowce, świerki, modrzewie, jodły, tudzież obce gatunki między innymi dąb burgundzki, choinka kanadyjska oraz miłorząb dwuklapowy.
  • Park w Godurowie o pokrywy 4,66 ha o temperamencie szarmanckim zaplanowany w XIX wieku, zieleniec o ustanowieniu krajobrazowym, mnogie dęby operacja logiczna tandety oraz wiele drewien zaaprobowanych wewnątrz pomniki natur.
  • Park w Goli o nawierzchni 4,78 ha o zakresie pałacowym włożony w XIX wierzchu w ogrodu mnogie gigantyczne dęby. Rośnie w mąż masa gatunków a metamorfozy drewien m.in.31 drewien o przejawach pomnikowych: dęby o perymetrach aż do 610 cm, platan o obwodzie 650 cm, wierzba pusta o dystrykcie 490 cm, topola kanadyjska o dystrykcie 510 cm, jesiony o obwodach 370 cm. Ciekawostka ogrodu są dęby, które pozostały natarte z wykorzystaniem strzeżony forma chrząszcza kozioroga dębosza.
  • Park w Dąbrówce o przestrzeni 3,25 ha o temperamencie eleganckim przewidziany na początku XIX wieku.
  • Park w Siedmiorogowie o warstwy 5,12 ha o charakterze szarmanckim zaprojektowany w XIX wierzchu.
  • Park w Zalesiu o pokrywy 5 ,92 ha o charakterze dżentelmeńskim ubrany w XIX wierzchu.
  • Park w Zimnowodzie o pokrywy 13,26 ha o temperamencie pałacowym włożony w naczelnej połowie XIX wierzchu. W ogrodu zachodzą dwaj wielkie przeguby, ogród podzielony istnieje na proporcyj o wdzianiu pewnym plus krajobrazowym.
  • Park w Podrzeczu o powierzchni 4,09 ha o kręgosłupie pałacowym włożony w 2 połowie XIX wieku, wschodzi po tej stronie krocie drewien: topola o obrębie 450 cm, jesiony o perymetrach aż do 350 cm koniunkcja do licha i trochę tropikalnych egzemplarzy – sosny ciemne, sosny wejmutki.
  • Park w Gogolewie o powierzchni 9,06 ha o temperamencie pałacowym ufundowany w XVIII wieku.
  • Park w Pudliszkach o powierzchni 4,52 ha o charakterze pałacowym przyodziany w XIX wieku. W skweru następują para bakany.
  • Park w Rogowie o pokrywy 3,90 ha o temperamencie kurtuazyjnym włożony w XVIII wieku.
  • Park w Skoraszewicach o warstwy 5,53 ha o kręgosłupie dżentelmeńskim wdziany w XVIII wieku.
  • Park w Szelejewie o warstwy 4,04 ha o kręgosłupie pałacowym wdziany w XVIII wieku.
  • Park w Drzewcach o powierzchni 6.05 ha o zakresie eleganckim wdziany w XIX wierzchu.
  • Park w Łęce Wielkiej o powierzchni 6,50 ha o temperamencie pałacowym założony w XIX wierzchu.
  • Park w Rokosowie o powierzchni 9,97 ha o charakterze pałacowym ufundowany w XVIII wierzchu. W ogrodu spore okazy drzew monumentalnych.
  • Park w Krajewicach stawiany okcydentalnej porcji wiosek. Znajduje się zapuszczony obecnie park krajobrazowy o przestrzeni ślepi. 7 ha, z różnorodnym stuletnim drzewostanem, oraz plus drewnami monumentalnymi, m.in. lipą o obrębie 420 cm natomiast platanem o dystrykcie 370 cm. Atrakcją parku jest miłorząb japoński.
  • Park w Grabonogu o powierzchni 2,2 ha o kręgosłupie krajobrazowym, włożony zostawał w 2 połowie XIX wierzchu. Przeważa drzewostan stuletni, w drużyna jakiego trafia nieco drzew starszych m.in. dąb, modrzew, buk, sosna, jesion także wiele innych cennych gatunków drewien również krzaków.
  • Park w Gębicach o powierzchni 6,39 ha o charakterze krajobrazowym, wdziany w I poł. XIX w., w ogrodu spore przeguby koniunkcja aleje.

Obszary szczędzone dodatkowo monumenty natury

Rezerwaty natury

 • Torfowisko źródliskowe w Gostyniu Starym – rezerwat florystyczny na obszarze gminy Gostyń, na godzina dwunasta od wsi Stary Gostyń
 • Pępowo – rezerwat leśny na obszarze ludy Pępowo, w pobiżu wsi Siedlec
 • Czerwona Róża – rezerwat leśny na terenie ludy Pępowo, w pobliżu wsi Siedlec
 • Bodzewko – rezerwat leśny na terenie gminy Piaski, w sąsiedztwu wsi Bodzewko

Pomniki natury

 • Głazy narzutowe:

  • Grupa 4 kamieni narzutowych w sąsiedztwie drodze Jeżewo-Jawory (wspólnota Borek Wlkp.) : pierwszy – obw.1530 cm, dł. 480 cm, szer. 400 cm, wys. 65 cm; inny – obw. 1085 cm, dł. 410 cm, szer. 240 cm, wys. 85 cm; trzeci – obw. 975 cm, dł. 290 cm szer. 250 cm, wys.100 cm; czwarty – obw. 1210 cm, dł. 450 cm, szer. 335 cm, wys.150 cm.
  • Głaz narzutowy na polu we wsi Czajkowo na obszarze wspólnoty Gostyń: obw. 915 cm, dł. 270 cm, szer. 250 cm, wys. 150 cm.
  • Głaz narzutowy w leśnictwie Kuklinów: o dł.430 cm, szer.310 cm, wys.50 cm w leśnictwie Kuklinów.
  • Głaz narzutowy „Wielki Kamień” w pobliżu wartościowy Tworzymirki – Miranowo: obw. 1700 cm, dł.700 cm, szer. 540 cm, wys. 175 cm.
  • Głaz narzutowy, skała – granit w dziale 22 Leśnictwa Stawiszyn na obrębie wspólnoty Borek Wlkp. : obw. 530 cm, dł.190 cm, szer.140 cm, wys.60 cm.
  • Głaz narzutowy w Rębowie, skała – granit (w lat 70. obrócić w perzynę na wskroś okaziciela) : obw. 910 cm, dł. 290 cm, szer. 240 cm, wys.30 cm.
  • Głaz narzutowy w zespole 212c Leśnictwa Siedlec, na obszarze ludy Piaski: obw. 1250 cm, wys. 80 cm.
  • Głaz narzutowy w dziale 18zaś Leśnictwa Wroniny, na terenie gmin Borek Wlkp. :

obw. 910 cm, wys.90 cm.

 • Drzewa pomnikowe

  • Lipa drobnolistna w parku w Dusinie o obwodzie 250 cm plus wielkości 16m.
  • Lipa drobnolistna w Krobi o obwodzie 348 cm a wysokości 18 m.
  • Lipa drobnolistna w skweru w Godurowie o obwodzie 380 cm także wysokości 19 m.
  • Jesion nieprzystępny o dystrykcie 284 cm, również wysokości 30m pod ręką rowie w sąsiedztwu ogrodu w Chwałkowie, na obrębie gmin Krobia.
  • Jesion podniosły w parku w Skoraszewicach obwód 435 cm zaś wielkości 26 m.
  • Dąb szypułkowy w skweru w Rokosowie o perymetrze 580 cm i wielkości 24 m.
  • Dąb szypułkowy w ogrodu w Łęce Wielkiej o obrębie 440 cm natomiast wielkości 22 m.
  • Dąb szypułkowy w skweru w Godurowie o obwodzie 470 cm plus wysokości 19 m.
  • Platan klonolistny w ogrodu w Łęce Wielkiej o obszarze 375 cm zaś wysokości 16 m.
  • Platan klonolistny w ogrodu w Skoraszewicach o perymetrze 385 cm operacja logiczna wielkości 25 m.
  • Platan klonolistny w ogrodu w Skoraszewicach o perymetrze 300 cm tudzież wielkości 27 m.
  • Jarząb brekinia w sąsiedztwie rezerwacie „Pępowo” o obrębie 99 cm zaś wielkości 13 m w dziale 226n Leśnictwa Siedlec, na obrębie populacyj Pępowo.
  • Para dębów szypułkowych o obwodach 31 0cm również 480 cm, w oddziale 69b (Leśnictwo Gola, gmina Gostyń).
  • Dwa dęby szypułkowe o kręgach 330 cm także 540 cm w oddziale 47d (Leśnictwo Gola, wspólnota Gostyń).
  • Trzy dęby szypułkowe o kręgach 300 cm, 310 cm, 310 cm, wielkości 16-18m, w dziale 46b (Leśnictwo Gola, gmina Gostyń).
  • Dziesięć topoli czarnych o obszarach od 250 cm do 460 cm, wysokości 22 m, we wsi Łęka Wielka gmina Poniec.
  • Dwa dęby szypułkowe o dystryktach 360 cm oraz 310 cm, wielkości18 m, we Chwałkowie nr 105, na obrębie populacyj Krobia.
  • Dwa dęby szypułkowe o obszarach 290 cm a 360 cm, wysokość 20 m, w ogrodu w Godurowie, na terenie gminy Piaski.
  • Dwie brzozy brodawkowate o obrębach 175 cm również 160 cm, wielkości 16 m, w skweru w Rokosowie, na obszarze wspólnoty Poniec.
  • Trzy dęby szypułkowe o kręgach 460 cm, 400 cm, 380 cm, wielkości 22 m na terenie Zakładu Rolnego w Zaborni, na obrębie populacji Piaski.
  • Jarząb brekinia o perymetrze 204 cm, wysokości 18 m, w zespole 247b (Leśnictwo Dobrapomoc, gmina Pępowo).
  • Platan klonolistny o obszarze 330 cm, wysokości 17 m, w skweru w Rokosowie, na obszarze tłumy Poniec.
  • Lipa drobnolistna o obwodzie 330 cm, wielkości 18 m, w parku w Rokosowie, na obszarze gminy Poniec.
  • Topola kanadyjska o obwodzie 530 cm, wysokości 26 m, w parku w Rokosowie, na terenie ludy Poniec.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm, wysokości 17 m, w parku w Godurowie, na terenie populacji Piaski.
  • Dąb szypułkowy – „Dwa konary” – o dystrykcie 317 cm, wysokości 20 m, w parku w Godurowie.
  • Jesion wyniosły o obwodzie 290 cm, wysokości 25 m, w ogrodu w Skoraszewicach, na obrębie tłumy Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 450 cm, wielkości 28 m, w ogrodu w Skoraszewicach na obrębie tłumy Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm, wysokości30 m, w ogrodu w Skoraszewicach na terenie wspólnot Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 308 cm, wielkości 30 m, w ogrodu w Skoraszewicach na terenie gmin Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 330 cm, wysokości 22 m w Chwałkowie przy ogrodu, na terenie plebsy Krobia.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 400 cm, wysokości 25 m w Chwałkowie w pobliżu stawie, na terenie gminy Krobia.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 336 cm, wielkości 30 m w Chwałkowie niedaleko przegubie gmina Krobia.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 369 cm, wysokości 30 m w Chwałkowie w ogrodu gmina Krobia.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 334 cm, wielkości 28 m w Chwałkowie obok bakanie wspólnota Krobia.
  • Topola niezapisana o obrębie 430 cm, wysokości 33 m, przy parku ponad rowem w Chwałkowie gmina Krobia.
  • Topola biała o dystrykcie 394 cm, wysokości 31 m, obok łące w sąsiedztwu ogrodu w Chwałkowie gmina Krobia.
  • Pięć dębów szypułkowych o perymetrach 295 cm aż do 460 cm, wysokości 18 m, w oddziale 72i Leśnictwo Kosowo gmina Gostyń.
  • Dwa dęby szypułkowe o kręgach 330 cm a 310 cm, wielkości 16 m w dziale 70b Leśnictwo Kosowo wspólnota Gostyń.
  • Trzy jarzęby brekinie o kręgach 170 cm, 200 cm, 150 cm, w dziale 268, Leśnictwo Siedlec gmina Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o perymetrze 500 cm, wielkości 20 m, w parku w Godurowie wspólnota Piaski.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 355 cm, wielkości 21 m, w skweru w Godurowie wspólnota Piaski.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 440 cm, wielkości 20 m, w skweru w Godurowie gmina Piaski.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 505 cm, wielkości 20 m, w skweru w Godurowie gmina Piaski.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 385 cm, wysokości 21 m, w ogrodu w Godurowie wspólnota Piaski.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 380 cm, wielkości 21 m, w parku w Godurowie gmina Piaski.
  • Dąb szypułkowy o perymetrze 358 cm, wielkości 21 m, w parku w Godurowie wspólnota Piaski.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 368 cm, wysokości 20 m, w parku w Godurowie wspólnota Piaski.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 348 cm, wysokości 22 m, w skweru w Godurowie gmina Piaski.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 350 cm, wysokości 22 m, w parku w Godurowie gmina Piaski.
  • Lipa drobnolistna o obwodzie 298 cm, wielkości 21 m, w skweru w Godurowie wspólnota Piaski.
  • Lipa drobnolistna o obszarze 290 cm, wysokości 22 m, w parku w Godurowie gmina Piaski.
  • Jesion dumny o obwodzie 240 cm, wielkości 20 m, w skweru w Godurowie gmina Piaski.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 350 cm, wielkości 15 m, we wsi Czajkowo gmina Gostyń niedaleko szosie.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 330 cm, wielkości 20 m, w Pożegowo gmina Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm, wielkości 22 m, w Pożegowo wspólnota Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o perymetrze 520 cm, wielkości 24 m, w Pożegowo gmina Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 490 cm, wielkości 22 m, w Pożegowo gmina Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 410 cm, wielkości 24 m, w wsi Jeżewo w sąsiedztwie kościele gmina Borek Wlkp.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 410 cm, wysokości 18 m, w dziale 47zaś /Lęśnictwo Gola/gmina Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 350 cm, wielkości 16 m, w oddziale 47oraz /Lęśnictwo Gola/wspólnota Gostyń.
  • Lipa drobnolistna o obrębie 515 cm, wysokości 20 m, w Chwałkowie poniżej cmentarzu kościelnym gmina Krobia.
  • Dąb szypułkowy o perymetrze 540 cm, wysokości 20 m, we wsi Karzec gmina Krobia.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 330 cm, wysokości 18 m, we wsi Czajkowo gmina Gostyń.
  • Platan klonolistny o obrębie 590 cm, wielkości 25 m, w parku w Pudliszkach wspólnota Krobia.
  • Platan klonolistny o dystrykcie 550 cm, wysokości 25 m, w ogrodu w Pudliszkach gmina Krobia.
  • Wiąz szypułkowy o obszarze 550 cm, wysokości 24 m, w parku w Pudliszkach gmina Krobia.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 390 cm, wielkości 24 m, we ogrodu w Rokosowie wspólnota Poniec.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm, wysokości 24 m, we ogrodu w Dusinie wspólnota Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 330 cm, wielkości 24 m, w zespole 25d Leśnictwo Dobrapomoc gmina Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 330 cm, wielkości 21 m, w wydziale 279 Leśnictwo Miranowo gmina Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o obwodzie 376 cm, wysokości 25 m, w oddziale 279h Leśnictwo Miranowo wspólnota Gostyń.
  • Dąb szypułkowy o perymetrze 430 cm, wielkości 22 m, w parku we wsi Łęka Wielka gmina Poniec.
  • Jarząb brekinia o obrębie 240 cm, wysokości 20 m, w oddziale 264 Leśnictwo Siedlec wspólnota Pępowo.
  • Jesion butny o dystrykcie 340 cm, wielkości 16 m, w ogrodu w Rokosowie wspólnota Poniec.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 410 cm, wysokości 20 m, w skweru w Rokosowie gmina Poniec.
  • Lipa drobnolistna o obwodzie 348 cm, wysokości 18 m, w Krobi wobec parku miejskim gmina Krobia.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 360 cm, wielkości 20 m, w skweru w Skoraszewicach gmina Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o obszarze 425 cm, wielkości 26 m, w skweru w Skoraszewicach wspólnota Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o obrębie 410 cm, wielkości 20 m, blisko łące w Skoraszewicach wspólnota Pępowo.
  • Dąb szypułkowy o dystrykcie 340 cm, wielkości 23 m w parku w Chwałkowie wspólnota Krobia.
  • Dąb szypułkowy o perymetrze 420 cm, wysokości 26 m tuż przy drodze aż do parku w Chwałkowie gmina Krobia.
  • Jesion butny o obszarze 320 cm, wielkości 24 m w ogrodu w Chwałkowie wspólnota Krobia.

Zobacz same

 • proporcja administracyjny województwa wielkopolskiego
 

Internet Explorer

Windows Internet Explorer (wcześniej Microsoft Internet Explorer, w abstrakcie IE miłować MSIE) – przeglądarka internetowa (dosł. Eksplorator Internetu), iloczyn kartezjański amerykańskiej jednostek Microsoft.

Jest obowiązująco najnagminniej używaną przeglądarką internetową na światem, a trzecią w Polsce. We wrześniu 2012 zastosowana istniała na mocy ok. 49% internautów. W Polsce jej współpraca w tygodniach 15.10.2012 a 21.10.2012 wyniósł ślepi. 19%, inaczej znamiennie mniej od Mozilla Firefox oraz poniekąd mniej odkąd Google Chrome.

Opis projektu

Program ten, w edycji Windows, rozpakowywany jest na bazie kodu Mosaic zakupionego odkąd firmy Spyglass. Program pozostawał poważnie zaprezentowany 23 sierpnia 1995. Pierwsza wariant projektu onych podołała wciąż obowiązująco odtwarzać lokalnych symboli – wystawało się ów nie wcześniej w spolszczonej wersji 2.0 – natomiast obsługa ramek pojawiła się nie prędzej w klasy 3.0.

Do kategorii 6 Internet Explorer był całokształtem trzech podzespołów – przeglądarki internetowej, projektu pocztowego i skanera siatki dyskusyjnych. Dwa poprzednie moduły dysponowały zrodzić się jednego programu o określi Outlook Express. Od kategorii 7 aż do konsumentów meblowany jest ostatnim tchem Internet Explorer. Outlook Express przerobił określę na Windows Mail koniunkcja sumowany był przed chwilą aż do organizmu Windows Vista. Następnie imię została przerobiona na Windows Live Mail natomiast naszywka przestała istnieć częścią szyku operacyjnego Windows, zapuszczono ją wprawdzie w składniki pliku Windows Live Essentials.

Istotną własnością Internet Explorera istnieje wątpliwy styl planu, wskutek jakiemu firm masujecie mogą produkować tzw. wtyczki (ang. plugins) rozszerzające ergonomia przeglądarki. Typowym przykładem jest tajny współpracownik obsługująca wyszukiwarkę Google, i lokalni klienci użytkują z wtyczki OnetPilot i WPinacz, które obsługują portale Onet.pl natomiast Wirtualna Polska.

Obsługiwane architektury

Internet Explorer kształtowany istnieje pojedynczo w klasy na rzecz systemu operacyjnego Windows, egzystowały ponadto jego wersje na inne architektur – m.in. Mac OS tudzież Mac OS X (oparty na innym silniku – Tasman; w 2003 zaprzestano rozwoju IE dla tych układów) dodatkowo Solaris oraz HP-UX (wycofane w 2001).

Historia

W czerwcu 2003 r. Microsoft oznajmił, że proponuje zakazać inny bieg Internet Explorera na rzecz organizmu operacyjnego jednostek Apple, dlatego że Apple opracował krajową przeglądarkę o wymieni Safari (bazującą na kodzie Konquerora).

23 września 2004 r. Microsoft oznajmił, iż ustaje redagowania odmiany błędów zespolonych z bezpieczeństwem dla Internet Explorera rzutkiego na ustrojach operacyjnych starszych niż Windows XP. Jako uzasadnić owej woli obsługiwano, iż IE jest częścią systemu operacyjnego, i najpóźniejsze mechanizmy zabezpieczeń są ustępliwe dopiero co jak jeden mąż z Service Packiem 2 na rzecz Windows XP. Argumentowano podobnie jak, iż pozostanie przycięty czas donoszenia dobitek, jako że mniej będzie klasy na rzecz których konieczne będzie składanie koniunkcja potwierdzać odmian. Jest to atrakcyjne z paragrafu pojmowania bezpieczeństwa projektu, niemniej przecież wciska plus wartościową modernizację organizmu operacyjnego, a nieczęsto podobnie instrumentu komputerowego. Część koneserów spostrzega w tym szansę na podniesienie wkładu w rynku z wykorzystaniem plony alternatywne (Firefox, Opera koniunkcja inne). Mimo tych prognozy Microsoft ciągle denuncjuje modyfikacyj do Internet Explorera w kategorii 5.01 (jakkolwiek obecnie onego 5.5 – komponentu Windows Me) tudzież 6.0, sprawnego poniżej Windows 2000 z bonusem Service Pack 4.

Wersje

Internet Explorer 1

Internet Explorer 2

Internet Explorer 3

Internet Explorer 4

Internet Explorer 5

Internet Explorer 5 pozostał sypnięty 18 marca 1999 tudzież był dorzucony do Windows 98 SE. Była ów poprzednia wydanie IE na rzecz Windows 3.1 koniunkcja Windows NT 3.x.

Wersja 5.5 pozostawała podkablowana 8 lipca 2000 natomiast ówczesna wbudowana w struktura Windows Me. Jest owe poprzednia klasa dla Windows 95.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 zostawał sypnięty 27 sierpnia 2001, innymi słowy parę miechów nim premierą Windows XP. Nie dysponował w tamtym czasie takich roli jakże utrudnianie wyskakujących okienek, lecz kilka odkrywczych funkcjonalności wkroczył uzupełnienie Service Pack 1 na rzecz Internet Explorer 6.

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 onemu przechodzi pomiaru ACID2

Najistotniejsze zmiany:

 • Poprawione bezpieczeństwo:

  • ulepszona system, mająca przyzwoiciej monitorować zanim wirusami również insektami,
  • automatyczne odcedzanie upozorowanych strony (straż zanim phishingiem).
  • objaśnianie klienta o możliwości udostępnienia jego schowka zobaczonym serwisom www
 • Zmieniony złącze:
  • analizowanie pagin w kartach,
  • uproszczony dopuszczenie aż do wyszukiwarek,
  • mechaniczne skurczenie stronicy tak, by zmieściły się na nalepce (przy drukowaniu),
  • totalnie innowacyjny styk klienta.
 • Nowe narzędzia wykorzystujące RSS tudzież Atom.
 • Poprawki w platformie dla demiurgów paginy internetowych:
  • polepszona obsługa CSS (Microsoft onych wstąpił jakkolwiek w owej wersji najedzonej obsługi kanonów, zob. Acid2),
  • obsługa półprzezroczystych odbitka graficzna PNG.
 • Ochrona rodzicielska koniunkcja diagnozowanie tematów z siecią (jeno w Windows Vista).

Internet Explorer 8

Ósma typ Internet Explorera zakapowana została 19 marca 2009. W klasy owej Microsoft skupił się na adekwatności z CSS 2.1 oraz lepszej obsłudze techniki AJAX. W grudniu 2007 roku Microsoft zapowiedział, iż wzorcowa gatunek IE8 kroczy eksperyment ACID2. Wśród oryginalnych pozycji przystaje wymienić sposobność odtworzenia sesji przeglądarki, nastrój surowej prywatności InPrivate i filtr SmartScreen (chroniący zanim niecelowym zainstalowaniem ofensywnego oprogramowania). Pierwsza beta „ósemki” pojawiła się 5 marca 2008 roku, niemniej 21 lutego 2009 pozostawała kompilowana kategoria skończona aż do wypuszczenia na rynek (RTM) tej przeglądarki, oznaczona jako 8.0.6001.18691..

Internet Explorer 8 pozostawał zaprojektowany w kilku wersjach: dla systemów Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008 Server tudzież Windows 7, w wszystkiej 32 oraz 64 bit. Wersja finalna odpowiedzialna istnieje w 25 ozorach – w tym w języku polskim.

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 jest przeglądarką internetową wykutą na skroś Microsoft, będąca następcą przeglądarki Internet Explorer 8. Przeglądarka proponuje obsługę selektorów CSS3 w owym border-radius, HTML 5, szybszy napęd JavaScript również sprzętową akcelerację stronicy blisko użyciu Direct2D plus DirectWrite.

Przeglądarka obsługuje szyki operacyjne Windows Vista a Windows 7. System Windows XP panu jest podany.

Internet Explorer 10

Dziesiątą edycję Internet Explorera zaprezentowano po razu jednego zwierzchni na przestrzeni MIX 11 w Las Vegas, równocześnie wydając naczelną klasę Platform Preview. Do czasu oddania pierwotnej wersji Platform Preview powyżej odmienną odmianą Internet Explorera pracowano trzy tygodniach.

Przeglądarka będzie przydatna na architektura Windows 7 plus nowsze. Nie będzie wcześniej podawała Windows XP także Windows Vista.

Internet Explorer 11

Jedenasta wariant tej przeglądarki. Najistotniejsze przemiany:

 • wejście WebGL
 • obsługa raportu SPDY (przyspieszania wczytywanie stronicy internetowych; obrobiony z wykorzystaniem Google)
 • synchronizacja kart pomiędzy wyekwipowaniami
 • różny zarządca skasowania w Modern UI

Silnik przeglądarki

 • Trident
 • Tasman

Udział w rynku

Udziały Internet Explorera na świata w laty 1994-2010

Udziały Internet Explorera w Polsce w latami 2002-2010 wg serwu ranking.pl dodatkowo old.ranking.pl

Według przekazanych z sierpnia 2010 Internet Explorer jest najnagminniej używaną przeglądarką internetową na światu, z udziałem 60,40%. Jednak od roku 2004 wolno uwiecznić kierunek spadkowy na nierzeczeniom alternatywnych przeglądarek takich jakim sposobem Firefox, Opera, Safari, natomiast od 2008 roku też Chrome.

Pozycja Internet Explorera na zbytach europejskich (sprezentowane z kwietnia 2011 wg serwisu StatCounter)

Udział opcjonalnych przeglądarek na zbytach europejskich (przekazane z kwietnia 2011 wg serwu StatCounter)

Według bogatych statystyk, ma plus minus 50-65% rynku. Według darowanych Ranking.pl 16 października 2008 Firefox 3.x po kiedyś naczelny stał się popularniejszy odkąd najpopularniejszej klasy Internet Explorera, zaś 2 kwietnia 2009 Firefox prześcignął Internet Explorera w rankingu przeglądarek, zająwszy tym tychże okupowaną przy użyciu onemu wcześniej pierwotną sytuację. Obecnie IE, biorąc pod adnotację wszelkie jego edycje, posiada mniej aniżeli 30% własnego rynku (Firefox moja więcej niż 50%).

Użycie pojedynczych edycji Internet Explorera (darowane z stycznia 2012 wg serwisu StatCounter):

Użycie poszczególnych wersji Internet Explorera w Polsce (przekazane z czasu 30 stycznia – 5 lutego 2012 wg serwu ranking.pl):

 1. Internet Explorer 9 – 5,78%
 2. Internet Explorer 8 – 12,64%
 3. Internet Explorer 7 – 2,34%
 4. Internet Explorer 6 – 0,69%

Obecna wierchuszka najpopularniejszych przeglądarek na świecie spełni się następująco (dane z stycznia 2012 wg serwisu StatCounter):

 1. Internet Explorer – 37,45%
 2. Google Chrome – 28,4%
 3. Mozilla Firefox – 24,78%
 4. Safari – 6,62%
 5. Opera – 1,95%

Użycie przeglądarek w Europie (ofiarowane z stycznia 2012 wg serwisu StatCounter):

 1. Mozilla Firefox – 31,19%
 2. Internet Explorer – 31,05%
 3. Google Chrome – 26,86%
 4. Safari – 6,31%
 5. Opera – 3,83%

Użycie przeglądarek w Polsce (podarowane z stycznia 2012 wg serwu StatCounter):

 1. Mozilla Firefox – 48,08%
 2. Internet Explorer – 25,04%
 3. Google Chrome – 15,73%
 4. Opera – 9,16%
 5. Safari – 1,33%

Użycie przeglądarek w Polsce (ofiarowane z okresu 30 stycznia – 5 lutego 2012 wg serwisu ranking.pl):

 1. Mozilla Firefox – 44,86%
 2. Chrome – 21,85%
 3. Internet Explorer – 21,46%
 4. Opera – 8,38%
 5. Safari – 0,70%

Pozycja Internet Explorera na bazarach europejskich (dane z stycznia 2012 wg serwisu StatCounter):

 1. Holandia – 49,93% (1 teren zabudowany)
 2. Dania – 43,8% (1 punkt)
 3. Belgia – 42,77% (1 pozycja)
 4. Portugalia – 41,57% (1 teren zabudowany)
 5. Wielka Brytania – 40,09% (1 położenie)
 6. Szwecja – 38,2% (1 obszar)
 7. Andora – 37,67% (1 obszar)
 8. Słowenia – 37,35% (2 lokalizacja, 1 punkt – Mozilla Firefox)
 9. Szwajcaria – 36,53% (1 miejscowość)
 10. Monako – 36,13% (1 lokalizacja)
 11. Luksemburg – 36,03% (1 miejscowość)
 12. Norwegia – 35,91% (1 położenie)
 13. Malta – 35,77% (2 lokalizacja, 1 obszar – Mozilla Firefox)
 14. Irlandia – 34,58% (1 lokalizacja)
 15. Włochy – 34,05% (1 obszar)
 16. Francja – 33,94% (1 punkt)
 17. Hiszpania – 32,7% (1 obszar)
 18. Austria – 31,46% (2 położenie, 1 obszar – Mozilla Firefox)
 19. Łotwa – 27,18% (3 obszar, 1 miejscowość – Mozilla Firefox)
 20. Czechy – 27,15% (2 punkt, 1 pozycja – Mozilla Firefox)
 21. Litwa – 27,12% (2 punkt, 1 pozycja – Mozilla Firefox)
 22. Estonia – 26,79% (2 teren zabudowany, 1 punkt – Mozilla Firefox)
 23. Bułgaria – 26,05% (3 pozycja, 1 położenie – Mozilla Firefox)
 24. Chorwacja – 25,58% (2 obszar, 1 obszar – Mozilla Firefox)
 25. Rumunia – 24,88% (3 miejscowość, 1 położenie – Mozilla Firefox)
 26. Niemcy – 24,83% (2 miejsce, 1 teren zabudowany – Mozilla Firefox)
 27. Islandia – 24,71% (3 teren zabudowany, 1 lokalizacja – Google Chrome)
 28. Finlandia – 24,37% (2 obszar, 1 teren zabudowany – Mozilla Firefox)
 29. Grecja – 24,08% (3 lokalizacja, 1 miejscowość – Mozilla Firefox)
 30. Rosja – 22,13% (4 punkt, 1 teren zabudowany – Google Chrome)
 31. Słowacja – 16,73% (3 miejscowość, 1 pozycja – Mozilla Firefox)
 32. Ukraina – 16,12% (4 teren zabudowany, 1 lokalizacja – Opera)
 33. Kazachstan – 15,89% (4 pozycja, 1 punkt – Opera)
 34. Polska – 15,73% (3 lokalizacja, 1 lokalizacja – Mozilla Firefox)
 35. Węgry – 14,94% (3 obszar, 1 miejscowość – Mozilla Firefox)
 36. Czarnogóra – 14,93% (3 miejsce, 1 teren zabudowany – Google Chrome)
 37. Serbia – 13,76% (3 punkt, 1 lokalizacja – Mozilla Firefox)
 38. Albania – 13,62% (3 miejsce, 1 lokalizacja – Google Chrome)
 39. Białoruś – 12,31% (4 położenie, 1 punkt – Opera)
 40. Mołdawia – 11,66% (3 lokalizacja, 1 położenie – Google Chrome)
 41. Bośnia i Hercegowina – 10,36% (3 miejscowość, 1 punkt – Google Chrome)
 42. Macedonia – 8,68% (3 teren zabudowany, 1 pozycja – Google Chrome)

Procentowy porcja Internet Explorera wg lądów (przekazane z stycznia 2012 wg serwu StatCounter):

 1. Ameryka Północna – 45,41%
 2. Azja – 38,03%
 3. Australia – 38,02%
 4. Oceania – 37,64%
 5. Ameryka Południowa – 31,49%
 6. Afryka – 31,26%
 7. Europa – 31,05%
 8. Antarktyda – 3,03%

Programy oparte na silniku IE

Programy wykorzystujące motor przeglądarki Internet Explorer (Trident):

 • Avant Browser
 • Maxthon (przypadek wybory ujawniania stron pomiędzy napędem Trident, i Webkit)
 • Netscape Browser (przedtem nierozwijana) w kategorii 8.x moja okazja wyświetlenia paginy w silniku IE
 • uzupełnienie IETab (przydatny raptem w Windows) na rzecz przeglądarki Firefox
 • domieszka IETab (przystępny jeno w Windows) dla przeglądarki Chrome

Kontrowersje

Przeglądarka IE uzupełniana jest ciosem z każdą kategorią organizmu Windows, do 2003 roku tak jak z wszystkim blaszakiem Apple Macintosh (na potęg umów między jednostkami Apple natomiast Microsoft). Stało się owe asumptem sporu wśród Microsoft natomiast Netscape Communications, jaki wydobył osobisty finał w osądzie – okrężnym jego wynikiem był sprawa sądowa wytoczony Microsoft wskroś parę stanówże tudzież Urząd Antymonopolowy USA – jego kluczowy trop zakończył się jesienią 2002 roku patową ugodą.

Brak opcyj anulowania

Niektóre marginesy szyku Windows – od momentu kategorii Windows 98 – są podrzędne odkąd Internet Explorera. Z owego samych motywu onymi istnieje znośne globalne odwołanie MS IE z układu Windows bez wacht styku eksploatatora na odmienny bądź pochodzący z ówczesnej wersji Windows. Jedynym fortelem na pozbycie się owego projektu istnieje zamontowanie organizmu Windows zmodyfikowanego w ciągu pomocą projektów XPlite uwielbiać 98Lite, co jednakże obudzi zakaz funkcjonalności zaś szkopuły z jego postępowaniem[zbawienne uwaga]. Komponent przeglądarki solenny zbyt wykrywanie HTML jest dodatkowo często zastosowany za pomocą plany innych jednostki (np. redaktory HTML, edytory charakterów, czytniki przewodów RSS zaś inne), na skutek czego zniesienie go zredukowałoby bądź podarować udaremniło ich ergonomia.

Istnieje a możność wyeliminowania Internet Explorera w buildzie 7048 szyku Windows 7, o czym przekonywa absencja pakietu iexplore.exe, wprawdzie w systemie potem zostają bibliotek, będące całkowitą frakcją systemu.

Kompatybilność

Istnieją strony internetowe w napełnia rezolutne owszem na IE, dlatego że polegają na jego błądzącym postępowaniu albo, rzadziej, zastosują jego nieproste pozycje. Walką z postępowaniem, gdzie wiadome strony funkcjonują poprawnie wręcz przeciwnie z wiadomą przeglądarką zaprząta się akcja „Viewable with Any browser” („do obejrzenia w wszelkiej przeglądarce”) dodatkowo ongi polski serwis osiolki.net (przekreślił mężczyzna swoją inicjatywa w 2007 roku).

Obsługa kanonów W3C

W miarę postępu glorii alternatywnych przeglądarek pojawiają się tymże stronic onych rezolutne żywić uczucie obrotne błędniej w IE ze względu na jego deficyt równoległości ze wzorcami W3C, w właściwości bezsilną wielbić błędną obsługę CSS.

Aby umożliwić przeglądarkom internetowym sprawdzenie ich szczebla dobrania do tych wzorców stanął m.in. doświadczenie Acid2. Internet Explorer 8 przechodzi ów zbadanie, ale nie chodzi wciąż egzaminu Acid3 (twór ślepi. 20%) na przestrzeni jak pozostające teraźniejsze przeglądarki wygrywają owoce od czasu 90%-100%. Wynik ok. 95% generuje tylko wersja robocza IE9. Pozostałe 5% jest scalone z fontami SVG i animacjami typu SMIL w SVG, jakich sensowność wątpi Dean Hachamovitch (General Manager, Internet Explorer) w poście w biurowym blogu a objawia gdy wyrywają inne przeglądarki w pomiarach Microsoftu.

Ponadto IE w żadna odpowiedzialnej odmiany onych służy XHTML, co w wprawie uniemożliwia właściwe wykorzystanie tego standardu. Należy w sąsiedztwie owym przekazać aluzję, że podmiot nabazgrana w języku XHTML pozostanie zinterpretowana jak powszedni HTML, gdy onej zostaje dostarczony typ MIME przewidziany dla XHTML (application/xhtml+xml). Istnieje unikatowo wybór oddania XHTML w charakterze XML, ale żąda owo użytkowania szczegółowej transformaty XSL przepisującej każde składniki.

Znana istnieje stan rzeczy jak mocno sklep internetowy, nieobowiązująco ujawniany w starszej edycji Internet Explorer nalicza poboczne wypłat zbytnio użytkowanie z owej przeglądarki, o czym odbiorca informowany jest w żrący maniera.

Zobacz także

 • ActiveX
 • IEView
 • Internet Explorer for Mac
 • Internet Explorer box wersja bug
 • przeglądarka internetowa
 • komparatystyka przeglądarek internetowych
 • quirks mode
 • about:

Linki powierzchowne

 • Internet Explorer na rzecz Windows
 • Internet Explorer dla organizmów Solaris natomiast HP-UX w archiwum evolt.org
 • Lista błędów wyszukanych w klasy 6.x IE wraz z złączeniem dany na myśl ich statusu
 • Lista błędnie wpisanych stronic energicznych jedynie w przeglądarce Internet Explorer także informacje na myśl godziwego wyrabiania pagin internetowych

 

Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.

Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. – spółka akcyjna przewodnicząca słuszne (doroczne) rozgrywki ligowe o władza Polski w futbolówce siatkowej mężczyzny wobec nazwą Polska Liga Siatkówki plus rozgrywek o Puchar Polski w skórze siatkowej mężczyzn począwszy od momentu tej fazy rozgrywki, w jakiej do konkurencji dołączą grupy ligi profesjonalnej.

Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. przemyka podobnie mocne (doroczne) rozgrywki ligowe o zwierzchnictwo Polski w skóry siatkowej niewiast pod spodem nazwą Liga Siatkówki Kobiet tudzież rozgrywki o Puchar Polski w piłce siatkowej niewiasty zacząwszy od chwili tej faz rozgrywki, w której aż do konkurencji przystąpią ekip ligi profesjonalnej.

PLPS S.A. uprawniona istnieje aż do nakazywania prawami aż do transmisji (telewizyjnych, radiofonicznych oraz internetowych), spiętych z kierowanymi rozgrywkami, dysponowania rozporządzeniami reklamowymi aż do rozgrywek – tak jak w obszarze uprawniania uczestników do korzystania przeznaczeń Sponsor Główny, Sponsor ubóstwiać Partner Ligi, oraz podobnie jak mienia określą, stygmatami towarowymi plus decyzyjną powierzchnią reklamową w halach rąbania meczy.

Historia PLPS S.A.

Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. pozostała wdziana 30 czerwca 2000 w Poznaniu, jak poprzednio meczem Polska – Hiszpania w Lidze Światowej odświętnie sygnowano jej część notarialny. Udziałowcami spółki pozostało 10 klubów poprzedniej I lig Serii A siatkarzy zaś Polski Związek Piłki Siatkowej. Podczas zebrania założycielsko-organizacyjnego przyjęto dodatkowo parafowano jej statut, wybierając równocześnie Radę Nadzorczą plus powołując Zarząd, na czele jakiego nastąpił prezes Artur Popko. 27 lipca 2000 towarzystwo została napisana aż do rejestru merkantylnego-prowadzonego na wskroś Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy – uzyskując tym samymi istota legislacyjną, z funduszem wychodzącym wynoszącym 1.100.000,00 PLN (bo iks z jej inwestorów wpłacił po 100.000,00 PLN). 22 sierpnia 2000 w Warszawie wcześniejszy naczelny Urzędu Kultury Fizycznej również Sportu – Mieczysław Nowicki, podpisał koncesję na przemykanie przy użyciu PLPS S.A. zawodowych rozgrywek siatkarskich (ligowych oraz Pucharu Polski, od momentu momentu kiedy do rywalizacji przystąpią kluby zawodowe).

Od 2 grudnia 2010 kolegą motoryzacyjnym PLPS jest Motointegrator.pl – warsztat automobilowy mężczyzna-line. W ramach wsparci, Motointegrator.pl oddał na potrzeby Polskiej Siatkówki kilkanaście automobilów i zawaruje ich obsługę. W zamiany pozyska kolej pełnomocnictw marketingowych na przestrzeni uczt siatkarskich konstytuowanych za pomocą Ligę

Zobacz tejże

 • futbolówka siatkowa
 • piłka siatkowa w Polsce
 • Polski Związek Piłki Siatkowej

Linki peryferyjne

 • Oficjalna uczestnik PLPS S.A.
 • Oficjalna pagina PlusLigi
 • Oficjalna strona PlusLigi Kobiet
 

Konsola rozrywek wideo

Konsola PlayStation 3

Konsola Xbox 360

Konsola aż do zabawy – komputer o wyspecjalizowanej platformie przeznaczony do pobudzania zabaw konsolowych.

Opis

W przeciwieństwu aż do klasie blaszaków PC, konsole mają ograniczony połączenie zaś admitancja do uszeregowań porządkowych. Zazwyczaj onymi jest zarówno przypuszczalne modernizowanie modułów. W poniektórych konsolach dopuszczalne jest zainstalowanie w wypełnia wygodnego organizmu operacyjnego. Komputer prozaicznie jest uregulowany w nieznaczącej obudowie wyposażonej w niebezużyteczne wiązania (na rzecz joypadów, telewizora, zasilania operacja logiczna inne). Dostępne są też zaawansowane urządzenia aż do sterowania zabawą, np.:

 • gamepad (najpopularniejsze przytomnie instrument do sterowania jakością w grze)
 • arcade stick (newralgicznie aż do burd, przewijanych kanonad tudzież tzw. rozrywki arcade),
 • gitara doceniać inne przyrządy (aż do rozrywek z serii Guitar Hero, Rock Band, itp.)
 • gnat (aż do zabaw FPS, w jakich niemu namawia się chodem śmiałka),
 • koło sterowe natomiast gaye (do uciechy wyścigowych),
 • mata (do uciech tanecznych),
 • gałka sterujące – traktowane w idealnych rozrywkach rodzaju Pong (współcześnie jak ciekawostka).
 • mikrofon (SingStar, Rock Band, Guitar Hero)
 • Wii Remote, PlayStation Move, Kinect, EyeToy – kontrolery manewru

Większość konsoli moja wbudowany czytnik pamięci obrzeżnych (CD-ROM, DVD, kartridż, GD-ROM), na jakich podtrzymuje się rozrywek. Starsze konsole prochy lecz od jednej do kilkudziesięciu gry upamiętnionych na flegmatyczne w nieusuwalnej pamięci zaledwie do odczytu, co było niezwykle odpowiednie, toż zadecydowanie ciemiężyło szansa priorytetu gier.

Ze asumptu na dokładne wariancje sprzętowe zabawy przywiera zdobywać w kategoriach podarowanych na rzecz danej konsol (o szlamie wydawca preparował taką).

Historia konsol

Wiki letter w.svgTa oddział jest niepełna. Jeśli zdołasz, powiększ ją.

Pierwszą konsolą jest Magnavox Odyssey, która pozostała uplanowana przez Ralpha Baera zaś wydana w 1972 roku.

Konsole symboliczne

Specyficzną kategorią owych zorganizowań są konsole alegoryczne, wymienione okresami niesłusznie z angielska handheldami. Najczęściej mamy one nieduże zasięgi, umeblowane są w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, czytnik pamięci obrzeżnych oraz akumulatory. Dzięki przenośności są one zniewalającym podejściem np. na przestrzeni wędrówki, podczas gdy prestiż plus formaty konsoli mają konstytutywne konotacja. Do owej klasy przywierają m.in. Game Boy, PlayStation Portable, Nintendo DS Lite.

System operacyjny

Konsole macie wbudowany prywatny, najnagminniej niewidoczny na rzecz konsumenta szyk operacyjny doceniać onych posiadają go dosyć (np. Game Boy), przecież egzystują schematy umożliwiające uruchomienie alternatywnego organizmu, np. Linuksa na PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, Nintendo DS, Sony PlayStation portable – niekiedy przeciwnie przedkłada fabrykantów.

Zobacz samemu

 • spis konsoli gry wideo
 • spis alegorycznych konsol zabaw wideo
 • uciechy konsolowe
 

Stolarz

Tischler 1880.jpg

Stolarz – rękodzielnik wykonujący z drzewa meble oraz przedmioty dziennego użytku.

Stolarstwo w Polsce

Pierwszy w Polsce gildia stolarski zaistniał w 1489 roku w Krakowie. Rozwój meblarstwa krzepł się z wzrostem miast, tudzież tym tegoż z biegiem mieszczaństwa. Pierwszą budę meblarstwa ukształtował w 1750 roku Stanisław Konarski. Do znakomitych stolarzy zalicza się Jan Jakub Simmler (1791–1872), własny rękodzielnik ebenista, produkujący meble o dużym rządzie artystycznym także fachowym.

Stolarz tudzież stolarz

Niejednokrotnie frustracja stolarza także cieśli są mylone. Mimo że tematem obu jest produkcja z drzewem, istnieją pośród nimi przeciwne wariancje. Praca cieśli zawierzy na konstruowaniu z rozmaitych rodzai drzewa zaś materiałów drewnopochodnych tematów powszedniego użytku a mebli. Cieśla niemniej konweniuje wewnątrz urządzanie większych drewnianych struktury budowlanych (takich wzorem: domy, statki – szkutnictwo), oraz najczęściej ich składników m.in. więźb dachowych, okien oraz drzwi, podłóg, zrębów także proporcji zaopatrzenia, masywnie zgrupowanych z celem.

Zawód stolarza nasuwa wielkiej mądrości na temat rozlicznych gatunków drzewa, weryfikacji ich prób, cechy także fata oraz rodzajów złączeń: odpornych (na klejże) kochać rozdzielnych (kołkowych, wpustowych) itd. Stolarz powinien dysponować fantazję przestrzenną, sztuki manualne plus uzdolnienia artystyczne. Musi także znać pogodzić różnorodne typy drewna, zaś konsekwentnie scementować moduły u podpory kleju, ćwieków, silnych śrub.

Typowe profesje stolarskie

 • obróbka skrawaniem (fizyczna tudzież bezwiedna) drzewa
 • urzeczywistnianie, montaż, odnawianie a odświeżenie stolarki budowlanej plus otworowej (drzwi dodatkowo okien)
 • produkowanie mebli także ich odnowienie.

Maszyny oraz narzędzia

Do obróbki drzewa stolarzowie hulają zarówno wyspecjalizowanych maszyn, elektronarzędzi natomiast narzędzi ręcznych. Najpopularniejsze narzędzia ręczne wykorzystywane w ciesielstwu ów: wbijak, hebel, cisnęła, rylec. Z kolumn machin stolarskie ów m.in. pilarka tarczowa, frezarka, strugarka, szlifierka przemysłowa, tokarka.

Tytuły profesjonalne

 • stolarz budowlany
 • cieśla kurtuazji drzewnej
 • cieśla sprzętów artystycznych a przykładowych
 • cieśla meblowy
 • stolarz modelarz przyrządów muzycznych

Bibliografia

 • Simmler Jan Jakub. Internetowa encyklopedia PWN. [admitancja 2012-05-19].
 • Władysław Kopaliński, Opowieści o ideach powszednich, Warszawa 2004, wyd. I. ISBN 83-7399-113-1.
 

Brzeg (matematyka)

Zbiór (jasnoniebieski) wraz z jego skrajem (atramentowy).

Brzeg – spojrzenie topologiczno-geometryczne oddające oraz formalizujące intuicję punktów „granicznych” darowanego zestawu, lub figury, azaliż też „ograniczających” je.

Zachowanie funkcji na kraju dyscypliny może się znacząco mieć inne zdanie odkąd wstrzymania w jego wnętrzu (tzn. w dyscyplinie z wyłączeniem rantu); z tego tymiż względu w analizie pochodne traktuje się zwyczajnie wyłącznie na (niesurowych) zestawach bez rantu, tzw. zespołach prostolinijnych. Zadanie z fundniętymi drygami ograniczającymi rozluźnienia równania różniczkowego na brzeżka przebieganego zbioru zatytułuje się zadaniem granicznym. Jednym ze wspaniałych produktów rachunku różniczkowego oraz całkowego wiążącym ziemia uprawna przestrzeni kraju z obejmowaną dzięki onym objętością istnieje zapewnianie Ostrogradskiego-Gaussa (zaś w ogólności – dowodzić Stokesa). Ważnym potwierdzaniem topologicznym dotyczacym mniemania brzegu jest deklarowanie Baire’tudzież.

Opisane w produkcie sąd rantu różnorodni się przeświadczeń koniuszków na rzecz różnorodności topologicznych, azaliż agregatów symplicjalnych.

Definicja również własności

Punkt B istnieje punktem brzegowym jasnobłękitnego składu, skoro opcjonalne jego entourage (w specyfik lazurowa piłka o środku w owym paragrafie) zamyka artykuły stosowne do składu, w charakterze również spoza onymi.

Niech wiadoma będzie obszar topologiczna \scriptstyle X zaś ujmiesz w niej kompilacja \scriptstyle A.Punktem brzegowym \scriptstyle A oznacza taki piksel powierzchni \scriptstyle X, którego umowne osaczenie niesie ustępy należące w podobny sposób do \scriptstyle A, wzorem koniunkcja jego dopełnienia \scriptstyle A^\mathrm c.Brzegiem składu \scriptstyle A mieni się streszczenie wszelkich jego paragrafów granicznych, który banalnie konotuje się jednym z znaków \scriptstyle \mathrmbd\; A,\ \mathrmfr\; A,\ \partial A (od czasu ang. boundary, frontier).

Niech \scriptstyle \mathrmcl\ A dodatkowo \scriptstyle \mathrmint\ A oznaczają właściwie domknięcie oraz środek (topologia) konglomeratu \scriptstyle A. Wówczas kant urodzaju wpływowa sformułować definicję w ciągu pomocą identyczności

\mathrmbd\ A = \mathrmcl\ A \cap \mathrmcl\ A^\mathrm c,

albo

\mathrmbd\ A = \mathrmcl\ A \setminus \mathrmint\ A.

Wprost z definicji następuje, iż skraj plonu jest:

 • równy rantowi jego dopełnienia,

  \mathrmbd\ A = \mathrmbd\ A^\mathrm c,
 • niezawartą w domknięciu tego zestawu,
  \mathrmbd\ A \subseteq \mathrmcl\ A,
 • urodzajem domkniętym,
  \mathrmbd\ A = \mathrmcl(\mathrmbd\ A).

Domknięcie istnieje sumą zestawu plus jego skraju,

\mathrmcl\ A = A \cup \mathrmbd\ A,

więcej: podsumowanie istnieje domknięty wtedy również resztkami sił wobec tego, podczas gdy wymienia własny kraniec oraz nierozstrzygnięty wówczas oraz dopiero więc, jak onej ma ustępów gminnych ze swoim brzegiem. Brzeg urodzaju istnieje surowy w owym czasie natomiast wyłącznie w takim przypadku, jak konglomerat istnieje równocześnie uczciwy tudzież domknięty; głosi się więc, że zestaw „onych ma koniuszka”. Zbiór o białym wnętrzu nazywa się zestawem granicznym.

Dla samowolnego zespołu \scriptstyle A zachodzi

\mathrmbd\ A \supseteq \mathrmbd(\mathrmbd\ A),

obok czym równość zachodzi wtedy zaś ledwo wówczas, gdy \scriptstyle A jest graniczny (co moja punkt np. więc, gdy \scriptstyle A jest bezpośredni uwielbiać domknięty). Ponieważ brzeg istnieje zestawem domkniętym, ów

\mathrmbd(\mathrmbd\ A) = \mathrmbd\bigl(\mathrmbd(\mathrmbd\ A)\bigr)

dla fakultatywnego plonu \scriptstyle A, lub operator koniuszka \scriptstyle \mathrmbd dokonywa dziarską słabszą figura idempotentności.

Przykłady

Brzeg złożonych zestawu Mandelbrota o periodach odkąd 1 aż do 6.

Niech \mathbb R mieni repozytorium kwot realnych z jej naturalną topologią. Wówczas

 • \mathrmbd\ \mathbb R = \mathrmbd\ \varnothing = \varnothing,
 • \mathrmbd\ (0, 5) = \mathrmbd\ [0, 5) = \mathrmbd\ (0, 5] = \0, 5\,
 • \mathrmbd\ \left\1, \tfrac12, \tfrac13, \tfrac14, \dots\right\ = \left\0, 1, \tfrac12, \tfrac13, \tfrac14, \dots\right\,
 • \mathrmbd\ \mathbb Q = \mathrmbd\ \mathbb Q^\mathrm c = \mathbb R.

Ostatnie para przykłady wyjawiają, iż brzeżek plonu zdoła być nadzbiorem darowanego składu. Pojęcie brzeżka urodzaju w znaczący postępowanie podlega od topologii powierzchni: w naturalnej topologii powierzchni euklidesowej \scriptstyle \mathbb R^2 obrębem koła

B_2 = \bigl\(x, y) \in \mathbb R^2\colon x^2 + y^2 \leqslant 1\bigr\

istnieje okrąg

C_2 = \bigl\(x, y) \in \mathbb R^2\colon x^2 + y^2 = 1\bigr\,

wprawdzie zanurzenie koła \scriptstyle B_2 jest zestawem brzegowym w \scriptstyle \mathbb R^3, jednak w topologii \scriptstyle \mathbb R^3zrelatywizowanej aż do \scriptstyle B^2 streszczenie ów onej ma kantu.

W powierzchni euklidesowej ktokolwiek skład domknięty jest brzeżkiem pewnemu urodzaju.

Zobacz tymże

 • środek, zewnętrze
 • wtórna konglomeratu
 

Blazar

Blazar – rodzaj galaktyki rzutkiej, której pilnowane majak wydzielania w obfitej dozie wywodzi od czasu relatywistycznego dżetu mierzonego u dołu nieznacznym kątem w stronicę widza. Do klasy blazarów przystają poniektóre radiowo znakomite kwazary zaś lacertydy – przedmioty wariantu BL Lacertae. Nazwa blazar jest kombinacją czasownikową śladów BL Lac dodatkowo kwazar.

Własności

Widma blazarów prolongują się od momentu fali radiowych aż po wysokoenergetyczne błyszczenie gamma także są dominowane dwiema złożonymi niecieplnymi. Składowa niskoenergetyczna startuje się na falach radiowych a w przypadku kwazarów dosięga obszaru ultrafioletowego, toż w lacertydach – świecenia rentgenowskiego. W charakterze bezprzewodowym, milimetrowym plus optycznym patrzy się istotną polaryzację linearną (3-40%). Natomiast składowy wysokoenergetyczna w kwazarach przedłuża się do werwy poziomu GeV, a w poniektórych lacertydach sięga limitu TeV. Oprócz złożonych nietermicznych, we wszystkich kwazarach koniunkcja w niektórych lacertydach spoziera się cieplny czynnik spektralny, o najwyżej w limicie ultrafioletowym, pochodzący z krążka akrecyjnego tudzież rząd optycznych/ultrafioletowych miarki emisyjnych o bogatej wielkości. W większości blazarów lince te są znamiennie wyznaczone w kierunku czerwieni, co konotuje lokalizacja na odległościach kosmologicznych. Najdalsze wyjawione blazary masz przestawić ku czerwieni z\sim 7, zaś tym samym ich światło pozostawało wyemitowane \sim 12,9 miliardów latach temu.

Blazary zastępują swą czytelność we każdych zasięgach promieniowania. Zmienność owa ma usposobienie chaotyczny, tzn. wszelako chimera siły ma prawidłowy potęgowy temperament, oną znamy przewidzieć sukcesywnych ustanawiaj czytelności. Zmienność w pojedynczych profilach, jakże sami fluktuacyj strumienia szczegółowego koniunkcja spolaryzowanego zdołają być anemicznie skorelowane. Skale czasowe fluktuacji czerpią od czasu kilku minut aż do kilku latek. Najkrótsze moce czasowe oglądane wcześniejszy w limicie TeV.

Blazary są niezwarciami radioźródłami, na mapach bezprzewodowych wyrażają morfologię typu jajko-dżet, tzn. tęgie optycznie rdzeń atomowy bezprzewodowe a odchodzący od chwili onej wysmukły optycznie dżet. Położenie jaja bezprzewodowego onemu istnieje jednakowe z znoszeniem newralgicznej czarnej pipy, tudzież odległość pośrodku nimi przyrasta co do jednego z długością fal śledzonej emisji. Bardzo nieczęsto wolno nagrodzić w dżecie niezwartymi pojaśnienia, jakie odsuwają się odkąd jaja z chimerycznymi szybkościami nadświetlnymi sięgającymi 40 c.

Obserwacje

Blazary obserwowane są przy użyciu nader multum obserwatoriów, zarówno naziemnych również orbitalnych. Najjaśniejsze przedmioty, takie na sposób 3C 454.3, 3C 273, 3C 279, PKS 1510-089, AO 0235+164, OJ 287, BL Lac, Mrk 421, Mrk 501, PKS 2155-304 chronione są typowo w ramach wojen wielozakresowych. Celem tych kampanij istnieje pozyskanie ewentualnie najlepszego symultanicznego pokrycia widmowego również ewaluowanie zależności między zmiennościami w jedynych zakresach. Szczególną funkcję grają w nich obserwatoria wyrzucania gamma: teleskopy czerenkowskie HESS, MAGIC plus VERITAS (w limicie TeV); niewiarygodny teleskop Fermi (w odcinku GeV); natomiast obserwatorium INTEGRAL (w rozmiarze MeV). W zakresie rentgenowskim blazary monitorowane są centralnie na skroś teleskopy monitorujące o giętkim programie obserwacyjnym: Swift (który zapewnia jednocześnie ofiarowanych ultrafioletowych) tudzież RXTE. W obszarze optycznym obserwacje przeważone są za pośrednictwem dziesiątek umiarkowanej miar teleskopów na identycznym świecie zrzeszone w kartel WEBT. Niezwykle przydatnych ofiarowanych o polaryzacji optycznej zaopatruje teleskop KANATA. Blazary są proporcjonalnie doglądane z wykorzystaniem obserwatoria milimetrowe tudzież bezprzewodowe. Na ponadprzeciętną notatkę zarabiają zarysy interferometrii wielkobazowej (VLBI), jakie meblują map zarówno emisji na kształt zaś polaryzacji o rozdzielczości linearnej wyższej przewlekaj parsek. Okazjonalnie do obserwacji blazarów użyje się szerokich teleskopów orbitalnych, takich kiedy Spitzer, Herschel, Hubble, Chandra, XMM-Newton.

Interpretacja materialna

Nietermiczny zakres widm blazarów zaświadcza o tym, że ich emitowanie wyrabiana istnieje w nadzwyczaj rozrzedzonej plazmie. Obserwacja chimerycznie nadświetlnej propagacji detalów bezprzewodowych jest szczerym argumentem na owo, iż plazma owa dotyka się z o wiele relatywistycznymi prędkościami, z faktorem Lorentza \Gamma= 10-40, a że linia postępowania jej propagacji jest niedaleki miarki pojmowania. W takiej sytuacji zachodzi nader stalowy relatywistyczny następstwo Dopplera, kto owocuje eskalacja pilnowanej czytelności blazarów o czynnik \sim\Gamma^4, zaś ponadto zwiększenie szybkości spostrzeganej amplitudy czasowej niestałości o składnik \sim\Gamma. Dlatego samej blazary są najjaśniejszymi obserwowanymi działającymi galaktykami plus oglądane są na odległościach kosmologicznych.

Jeśli blazary są obrotnymi galaktykami wyposażonymi w dżety o nagrodzonej orientacji wzlędem świadka, muszą licować im jedyne elegancji radiogalaktyk, w jakich dżety zorientowane są pod spodem ogromnym zakątkiem do widza. W wzorniku unifikacji radiowo ekskluzywnych energicznych galaktyk, lacertydy tłumaczy się jak radiogalaktyki rodzaju FR I, tudzież kwazary są odpowiednikami radiogalaktyk typu FR II.

Ze względu na sporą polaryzację, niskoenergetyczny szczegół spektralny w blazarach interpretuje się w charakterze emanowanie synchrotronowe wysokoenergetycznych elektronów (czuć sympatię par elektronowo-pozytronowych). Implikuje egzystencja znamiennych pól magnetycznych, niekiedy o smukłym stopniu uporządkowania. Samoabsorpcja emanowania synchrotronowego translatorów zachodzenie na mapach radiowych jąder o stawianiu podległym odkąd obserwacyjnej rozciągłości fal.

Interpretacja wysokoenergetycznego czynnika widmowego zależy od skuteczności ożywiania samotnych rodzai odrobiny do umiejętnie patetycznych dynamiczności. W najczęściej goszczonych wzorach leptonowych promieniowanie gamma fabrykowane jest dzięki elektrony w procesie przeciwstawnej komptonizacji. Źródłem fotonów do komptonizacji zdołają znajdować się fotony synchrotronowe czyli obrzeżne odblask: bezpośrednio z dysku akrecyjnego, przetworzone przez zdawkowo zjonizowany procenty w rewirze dużych linii emisyjnych czy też przetworzone na emisję podczerwoną w terenie pyłowego torusa. Natomiast w krojach hadronowych, namawianych dążnością wyłuszczenia ultrarelatywistycznych promieni nadzwyczajnych, dawać światło gamma jest wyrabiane z udziałem wysokoenergetycznych protonów.

Szerokości widm uwypuklają na funkcjonalne ożywianie elektronów aż do czynników Lorentza poziomu 10^3-4 w wypadku kwazarów koniunkcja 10^6-7 w losie lacertyd. Przyspieszanie cząstek aż do takich siły zdoła wydarzać się w egzystencyj fali uderzeniowych w procesie Fermiego uwielbiać w regionach rekoneksji pól magnetycznych.

 

Pelikan australijski

Pelikan australijski (Pelecanus conspicillatus) – klasa rozległego korzenia z rodzin pelikanów (Pelecanidae), zamieszkujący Australię, Tasmanię oraz Nowej Gwineę, Fidżi tudzież niektóre wysepki Indonezji. Niekiedy trąci toż do Nowej Zelandii.

Charakterystyka

Wygląd obcy
Duży kuśka o upierzeniu w przewodniej porcyj niezapisanej, skrzydła są ciemno-niezapisane. Duży, różany ryło; giganci siatka pod dzióbem różany, w szacie godowej – jasnoczerwony. Stare ptaki mamy monotonny czub. U młodych korzeni skrzydła są koloru brązowego. Jest to niezrównany pelikan w rejonie zachodzenia tudzież onych silna go pomieszać z żadnym innym wackiem.
Rozmiary
dł. mięsa: ok. 160-180 cm, rozciąganie skrzydeł: ok. 230-250 cm
Masa truchła
ślepi. 4 – 10 kg (samiec niewysoko bardziej natężony plus cięższy od samicy)
Zachowanie
Ptaki przyjacielskie – wykorzystują, odpoczywają plus gniazdują w osadach. Dużo okresu zapędzają pływając lubić odpoczywając na kraju. Są idealnymi szybownikami. W Australii ich peregrynacji podlegają przede wszystkim od momentu opadów gradów; paralelnie pogodzony jest aż do pór lęgowych.
Długość trwania
Około 25 latami.

Środowisko

Stojące oraz wakujący płynące wody śródlądowe, ujścia rzeki natomiast przybrzeżne porcji morza. Przebywają tejże na jeziorach okresowych na obwodach jałowych, na okręgach bagiennych, tudzież tak jak kitach ze relatywnie znaczącą treścią soli. Unikają wacie z bujną wegetacją podwodną. Otoczenie zasobnika hydrologicznego niego moja znaczenia – może znajdować się owo las, łąka, obręby jałowe to znaczy grząskie, skwer miejski adorować krajobraz taśmowy – u dołu warunkiem że gadka szmatka umożliwia godziwą ilość ryb.

Pożywienie

Polują krytycznie na ryby, także na skorupiaki, kijanki natomiast małe plus statystycznej szerokości bydlęta hydrologiczne. Jadają też padlinę. W periodach deficytu ryb śledzono pelikany chwytające mewy plus początkujące kaczki, zdołają one sama plądrować łup innym ptakom.

Podczas myślistwa płyną z zwinnie niepodniesioną skrzydłami, oblekają czuprynę w wodzie tudzież mocarnym dziobem bajerują ryby aż do worka skórnego na podgardlu. Pelikan pozbywa się waty z dzioba na skroś dociśnięcie go do szyjki oraz piersi, następnie stawia dzióbmyż wertykalnie aż do góry natomiast szama posiłek. W razie potrzeby ścigają łącznie, przeganiając ryby na naskórkową wodę.

Lęgi

Pelecanus conspicillatus pair swimming.jpg

Zachowania godowe 
Samce tokują w sitwach, kiwając na boki przywódcą, kłapiąc papą koniunkcja eksponując karmazynowy sakwa pod spodem papą.
Gniazdo 
Budują gniazda na ubogim źródłu na płaskim rantu, trywialnie na wyspach, tworząc ścisłe kolonie. Są ów płaskie, słabiutko wymoszczone wcięcia rozkoszować się niskie architektur stworzone z towaru roślinnego.
Jaja również wysiadywanie 
Samica kreuje jedno albo dwa jądro (prozaicznie dwójka). Rodzice schodzą je nawzajem na wskroś miesiączkowanie ok. 30 dni.
Pisklęta 
Samiec oraz samica opiekują się początkującymi, niemniej acz po 25 dobach odjeżdżają konsumuje tąż w siedlisku. Młode odżywiane są nierówno z zainteresowanie nadtrawionymi rybami. Gdy są większe obciążają posiłek temuż, wkładając latarnię dodatkowo szyjkę wnikliwie do gardzieli rodziców. Gdy żarcia jest mało, młodsze pisklę nieczęsto głoduje. W koloniach aranżują się przedszkola, lecz wciąż rodzice skrywają ale wręcz swe młode. Pierwsze dążności lotu przebywają się w wierzchu około 3 miesięcy.

Galeria

Linki peryferyjne

 • Australian Pelican (ang.). Australian Museum. [wjazd 6 grudnia 2010].

 

Amiga CD32

Amiga CD32 – naczelna 32-bitowa konsola z CD-ROMem. Została zaprezentowana po uderzenie najwyższy 16 lipca 1993 w Science Museum w Londynie. Trzecim państwem, w którym pozostała opowiedziana, była Polska. Konsola bazowała na podzespołach kompa Amiga 1200 i słusznie była A1200 odebraną klawiatury, stacji dyskietek, oznacza to myszy, zatkaną w innym opakowaniu (egzystowały tymczasem przystawki, np. SX-1, ProModuleCD32 pozwalające podłączyć narzędzia peryferyjne co postępowało z tej konsol prosty maszyna licząca). Do nierozbudowanej AmigiCD32 można podłączyć rutynową mysz do portu nr 2 wprawdzie klawiaturę do portu AUX.

Dane techniczne

 • procesor Motorola 68020 (68EC020RC16) o taktowaniu 14,3 MHz
 • 2MB pamięci RAM
 • 1MB pamięci ROM z ustrojem Kickstart ROM 3.1 plus zintegrowanym ustrojem plików CDFS
 • 1KB pamięci FlashROM aż do zapisywania poziomu gier
 • chipset AGA
 • Amiga OS 3.1
 • Akiko scalak zapewniający sprzętową konwersję Chunky ów Planar także obsługę CDROM
 • ucieleśniona stacja CD-ROM dualnej prędkości
 • styk rozszerzeń (na akcelerator, surowy dysk, kartridż MPEG)
 • cztery 8-bitowe kanały audio (2 dla strony podejrzanej, 2 dla porządnej)
 • gamepad, 2 porty zabawy, spaw dla klawiatury, S-Video (miniDIN), composite-Video, siedlisko słuchawkowe mini-jack + potencjometr suwakowy aż do regulacji głośności

Emulacja CD32

 • Akiko – emulator bazujący na WinUAE operacja logiczna podarowany dla systemu Windows.
 • WinUAE – raźne składniki emulacji CD32 są od chwili bezusterkowego okresu osiedlane do tego emulatora. Aby być w stanie emulować Amigę CD32 pragniemy pomocniczo pozostały ROM, „Extended Rom”.
 

1846

Rok 1846 / MDCCCXLVI

stulecia: XVIII stulecie ~ XIX stulecie ~ XX wieko

dziesięciolecia: 1810–1819 • 1820–1829 • 1830–1839 • 1840–1849 • 1850–1859 • 1860–1869 • 1870–1879

lata: 1836 « 1841 « 1842 « 1843 « 1844 « 1845 « 1846 » 1847 » 1848 » 1849 » 1850 » 1851 » 1856


Wydarzenia w Polsce

 • 19 lutego-kwiecień – masakra galicyjska: spalono co najmniej 500 folwarków, mroczny żniwiarz wzięło odkąd 1,2 aż do 3 tys. ziemian także oficjałów gentlemeńskich.
 • 21 lutego-4 marca – stanie krakowskie.
 • 22 lutego – insurekcja krakowskie: stworzono Rząd Narodowy.
 • 22/23 lutego – wstać krakowskie: proklamowanie Manifestu Rządu Narodowego.
 • 24 lutego – stanięcie krakowskie: Jan Tyssowski zostawał dyktatorem wstania.
 • 26 lutego – stanąć krakowskie: przegrana rebeliantów w bitwie przy Gdowem.
 • 27 lutego – stanąć krakowskie: przeszła się tzw. procesja Dembowskiego.
 • 1 marca – zaistnieć krakowskie: wojska austriackie wstały poniżej Krakowem, żądając rezygnacji miasta w przewiewu 48 pory.
 • 3 marca – zaistnieje krakowskie: wojska austriackie zdławiły stanie krakowskie.
 • 4 marca
  • zaistnienie krakowskie: wojska austriackie w Krakowie.
  • insurekcja krakowskie: Jan Tyssowski jak jeden mąż z zespołem złożył odpierajże na przeszkody pruskiej.
  • ogłoszenie koncesji na strukturę kreski kolejowej ze Stargardu aż do Poznania, jaką złożono aż do użytku w 1848.
 • Marzec – wstać krakowskie: rezygnacja oddziałów powstańczych, jakie zniosły się z Krakowa, na barier pruskiej.
 • Kwiecień – werdykt trzech państw ekspansywnych o likwidacji Wolnego Miasta Krakowa koniunkcja zapuszczeniu jego okręgu aż do monarchii austriackiej.
 • 1 maja – przełożono do użytku dwutorową linię kolejową łączącą Szczecin Dąbie ze Stargardem (dł. 25,2 km).
 • 1 września – nieotwarciom dwutorową kreskę kolejową Miłkowice-Bolesławiec-Żary (102,4 km).
 • 3 października – Kolej Górnośląska zrealizowała scementować Wrocławia z Mysłowicami.
 • 1 listopada – nierozwarciami dwutorową kreskę kolejową Żagań-Głogów (dł. 60,0 km).
 • 16 listopada – Austria zaanektowała dystrykt Wolnego Miasta Krakowa.

Wydarzenia na światem

 • 28 stycznia – zwycięstwo wojsk brytyjskich powyżej Sikhami w walce u dołu Aliwal.
 • 10 lutego – I walka Brytyjczyków z Sikhami: zwycięstwo brytyjskie w potyczce pod Sobraon.
 • 22 lutego – po kiedyś ostatni zabrzmiał amerykański Dzwon Wolności.
 • 9 marca – w Lahore ratyfikowano traktat pokojowiec, kończący I walkę Brytyjczyków z Sikhami.
 • 25 kwietnia – rozgorzała kampania amerykańsko-meksykańska. Bezpośrednim motywem sporu był kontrowersja o krawędzie Teksasu.
 • 8 maja – konflikt zbrojny amerykańsko-meksykańska: potyczka pod spodem Palo Alto.
 • 9 maja – wojna amerykańsko-meksykańska: walka u dołu Resaca de la Palma.
 • 13 maja – Kongres USA podjął wolę o rozwiązaniu wojen Meksykowi.
 • 16 czerwca – 235 papieżem przyjęto purpurata Jana Mastai-Ferrettiego, kto otrzymał miano Piusa IX.
 • 30 czerwca – John Russell pozostał premierem Wielkiej Brytanii.
 • 7 lipca – Kalifornia oszacowana zbytnio ilość Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • 9 lipca – pozostała stracona Republika Kalifornii.
 • 5 sierpnia – USA operacja logiczna Wielka Brytania sygnowały praca pisemna oregoński, wytyczający ścianę amerykańską na zakresie z Kolumbią Brytyjską także Terytoriami Północno-Zachodnimi.
 • 10 sierpnia – w Waszyngtonie ufundowano Smithsonian Institution.
 • 10 września – Elias Howe opatentował dziewiczą przebojową machinę do szycia.
 • 19 września – objawienie Matki Boskiej w La Salette we Francji.
 • 21 września – kampania amerykańsko-meksykańska: rozpoczęła się konfrontacja poniżej Monterrey.
 • 23 września
  • niemiecki astronom Johann Gottfried Galle, przy użyciu wyznaczeniom Urbaina Le Verriera, wymyślił nowatorską planetę – Neptuna.
  • wojna amerykańsko-meksykańska: zwycięstwo Amerykanów w walce przy Monterrey.
 • 25 września – wojacy amerykańscy argumentowani za pośrednictwem spodziewanego prezydenta Zachary’ego Taylora zarezerwowali meksykańskie miasto Monterrey.
 • 30 września – amerykański dentysta William Morton po trafienie najwyższy stosował narkozy aż do zabiegu skreślenia zęba.
 • 10 października – został wykopany największy satelita Neptuna Tryton. Odkrycia przeprowadził William Lassell.
 • 16 października – w Bostonie (Massachusetts General Hospital) po trafienie pierwszy zastosowano narkozę jako siedlisko środek łagodzący żałoba na przestrzeni operacji chirurgicznej.
 • 15 grudnia – otwarciem miarkę kolejową Berlin – Hamburg.
 • 21 grudnia – kaledoński chirurg Robert Liston wykonał w Londynie dziewiczą w Europie operację w znieczuleniu walnym, z zużyciem eteru.
 • 28 grudnia – Iowa pozostawała 29. klasą USA.
 • Robert William Thomson zastrzegł oponę pneumatyczną dętkową (patent francuszczyzna w 1846, patent w USA w 1847, J. B. Dunlop odnalazł niezależnie oponę w 1888).

Urodzili się

 • Kyŏnghŏ Sŏngu – koreański as sŏn (paszczy. zen) (zm. 1912)
 • 29 stycznia – Karol Olszewski, nasz fizyk koniunkcja chemik, pedagog Uniwersytetu Jagiellońskiego (zm. 1915)
 • 30 stycznia – Aniela od Krzyża, hiszpańska mniszka, religijna rzymskokatolicka (zm. 1932)
 • 2 marca – Teresa Maria Manetti, włoska błogosławiona rzymskokatolicka (zm.1910)
 • 5 maja – Henryk Sienkiewicz, własny pisarz, tryumfator premii Nobla, (zm. 1916)
 • 9 października – Maksymilian Gierymski, lokalny malarz (zm. 1874)
 • 12 października – Archanioł Tadini, kędziorki przedstawiciel kleru, poświęcony katolicki (zm. 1912)
 • 13 października – Julia Salzano, włoska zakonnica, święta rzymskokatolicka (zm. 1929)
 • 14 października – Albert Schickedanz, konstruktor dodatkowo artysta malarz związany z Budapesztem (zm. 1915)
 • 21 października – Edmondo De Amicis, kędziorki literat (zm. 1908)
 • 20 grudnia – Hermann Fritsche, austriacki działacz wyznaniowy i publicysta (zm. 1924)
 • 21 grudnia – Baltazar Szopiński, krajowy jurysta, zbieracz dzieł tatrzańskich (zm. 1912)
 • Piotr Chŏng Wŏn-ji, koreański męczennik, religijny katolicki (zm. 1866)
 • Elżbieta Qin Bian, chińska męczennica, święta rzymskokatolicka (zm. 1900)
 • Ludwig Darmstädter, niemiecki taternik również góral (zm. 1925)

Zmarli

 • 21 lutego – Ninkō (仁孝天皇, Ninkō tennō), 120. cesarz Japonii, sprawujący jurysdykcję od października 1817 r. (ur. 1800)
 • 27 lutego – Edward Dembowski, tęgi łeb, publicysta, krajowy członek partii niepodległościowy (ur. 1822)
 • 4 kwietnia – Leon Borowski, polski filolog, nagana literacki (ur. 1784)
 • 6 kwietnia – Aleksander Kokular, nasz artysta malarz, nauczyciel koniunkcja zbieracz (ur. 1793)
 • 10 maja – Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, lokalny taktyk (ur. 1778)
 • 1 czerwca – Grzegorz XVI, głowa Kościoła (ur. 1765)
 • 16 lipca – Maria Magdalena Postel, francuska mniszka, założycielka Zgromadzenia Ubogich Córek Miłosierdzia, sakralna katolicka (ur. 1756)
 • 16 września – Andrzej Kim Tae-gŏn, największej rangi eklezjasta rzymskokatolicki wyprowadzania koreańskiego, męczennik, poświęcony rzymskokatolicki (ur. 1821)
 • 19 września – Karol Hyŏn Sŏng-mun, koreański męczennik, religijny rzymskokatolicki (ur. ślepi. 1797)
 • 20 września
  • Piotr Nam Kyŏng-mun, koreański męczennik, święty rzymskokatolicki (ur. 1797)
  • Wawrzyniec Han I-hyŏng, koreański męczennik, religijny rzymskokatolicki (ur. 1798)
  • Zuzanna U Sur-im, koreańska męczennica, sakralna rzymskokatolicka (ur. 1803)
  • Józef Im Ch’i-p’ek, koreański męczennik, poświęcony rzymskokatolicki (ur. 1804)
  • Teresa Kim Im-również, koreańska męczennica, religijna katolicka (ur. 1811)
  • Agata Yi Kan-nan, koreańska męczennica, sakralna katolicka (ur. 1813)
  • Katarzyna Chŏng Ch’ŏr-yŏm, koreańska męczennica, religijna katolicka (ur. 1817)

Święta ruchome

 • Tłusty czwartek: 19 lutego
 • Ostatki: 24 lutego
 • Popielec: 25 lutego
 • Niedziela Palmowa: 5 kwietnia
 • Wielki Czwartek: 9 kwietnia
 • Wielki Piątek: 10 kwietnia
 • Wielka Sobota: 11 kwietnia
 • Wielkanoc: 12 kwietnia
 • Poniedziałek wielkanocny: 13 kwietnia
 • Wniebowstąpienie Pańskie: 21 maja
 • Zesłanie Ducha Świętego: 31 maja
 • Boże Ciało: 11 czerwca
 

Zlodowacenie północnopolskie

Europa 20 tys. lat BP (odcień niezapisany: miejsce zlodowacenia)

Maksymalny dyscyplina zlodowaceń na terenie Polski.

Zlodowacenie północnopolskie, zlodowacenia północnopolskie, minione zlodowacenie – najmłodsze ze zlodowaceń plejstoceńskich. Trwało odkąd 115 tys. lat temu do 11,7 tys. lat b2k (poprzednio rokiem 2000). Poprzedza konsumuje interglacjał eemski, zaś po mąż nastąpił holocen – interglacjał teraźniejszy. Ostatnie zlodowacenie jest różnorodnie określane, w korelacyj odkąd rejonów geograficznych: w nordowej Europie Środkowej istnieje to zlodowacenie północnopolskie (zlodowacenie bałtyckie, Wisły innymi słowy Vistulian, Wisła, wisła), w systemie alpejskim – Würm, w Ameryce Północnej – Wisconsin.

Pod dekadencja zlodowacenia północnopolskiego (rzędu 22 tys. latach temu) lądolód skandynawski absorbował okręgi nordowej Polski. Jego odcinek wierzch się z ognistą barierą zachodzenia jezior polodowcowych: nordowa Wielkopolska, Kujawy, Pojezierze Pomorskie dodatkowo Pojezierze Mazurskie. Na zakresach zlodowaconych występują najprawidłowiej uformowane krzepy rzeźby lodowcowej, tzw. rzeźby młodoglacjalnej.

W Ameryce Północnej lądolód laurentyjski objął swym zasięgiem nowoczesne obszary Kanady także północnych stanów Ameryki, aż do jeziora Michigan. Miąższość lądolodu, który w takim przypadku powstał, wynosiła prawu dwa kilometry.

Zlodowacenie północnopolskie dziali się na:

 • opóźniony glacjał (15 tys. lat temu – 11,7 tys. latami b2k)
 • II pleniglacjał (25-15 tys. laty temu)
 • interpleniglacjał (55-25 tys.lat temu)
 • I pleniglacjał (70-55 tys. lat temu)
 • wczesny Vistulian (115-70 tys. lata temu)

Zobacz sami

 • Zlodowacenia na terenie Polski

 

Lej krasowy

Leje krasowe w otoczeniu Morza Martwego, powstałe na wynik rozpuszczenia dysydenckiej soli.

Lej krasowy, lejek krasowy, werteb krasowy, wybój krasowy – wulgarnie samorzutna sznyt stworzenia pokrywy ziemi: opływowe lub eliptyczne wcięcie obrębu, o głębi zwyczajowo mniejszej nawlekaj średnica, często z dysydenckim odwodnieniem. Ich rozmiar może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do kilkuset kwintali. Mogą się odwzorować ewolucyjnie albo pojawiać się nagle, zalegają na całym świata.

Blue Hole (Belize)

Powstawanie

Leje krasowe wstają na pokłosie kolejnego odsłaniania kaleko złączonego podłoża skalnego (takiego jakim sposobem skała wapienna) przy użyciu płynącą watę, zapasienie się pułapu jaskiń azali sami redukcja się lustra wód. Czasem lejem krasowym zdoła egzystować oraz wtłoczyć się aż do położonej wnikliwiej jaskini. Są one generalne wzdłuż i wszerz w ową stronę, dokąd zwierzchnimi skałami są skała wapienna, sól kamienna lub inne skały jakie stosunkowo łatwo kapitulują rozpuszczeniu wskroś watę.

Kiedy skały zostają rozpuszczone, w ich miejscu powstają wolne powierzchnie plus jaskiń. W owocu takiego procesu zdołają opuścić szeregi natychmiastowe nadejścia się gruntu.

Zobacz tymże

 • pierzże zapadliskowy
 • Blue Hole (Belize)
 • Uwał
 • Polje
 

Obrona Grodna

Obrona Grodna 1939 – przedsięwzięcia zbrojne przeważone w dniach 20 września-22 września 1939 r. w toku sowieckiego paroksyzmu na Polskę mające uwzględnić aż do obron miasta przedtem wkraczającymi wojskami sowieckiego XV Korpusu Pancernego, VI Korpusu Kawalerii również 21 Brygady Czołgów Ciężkich z Grupy Konno-Zmechanizowanej komkora Iwana Wasiljewicza Bołdina.

Geneza

W dwudziestoleciu międzywojennym Grodno było jednym z najsilniejszych garnizonów Wojska Polskiego. Stacjonowały w pan pomiędzy innymi dowództwa Okręgu Korpusu Nr III dodatkowo 29 Dywizji Piechoty i duet pułki piechoty natomiast pułk artylerii chyżej. Od stycznia 1938 dowódcą OK III był gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński.

W sierpniu 1939, po wypełnieniu mobilizacji, 29 DP pod spodem dowództwem płk. Ignacego Oziewicza mierzona zostawała aż do regionu koncentracji Armii „Prusy”. Natomiast z nadwyżek mobilizacyjnych w Grodnie pozostała uformowana Grupa Operacyjna „Grodno” (ślepi. 7 tys. żołnierzy) z zagadnieniem warty miasta odkąd zmroku natomiast nordowego zachódu. Jednakże natychmiast 10 września GO pozostawała rozpięta, zaś jej najważniejsze wydziały wycelowano aż do nasilenia obrony Lwowa.

Do 12 września głową Obszaru Warownego Grodno był płk dypl. Bohdan Hulewicz, który posłał dokonać pewne preparowania aż do obron miasta, tymczasem ze strony wojsk niemieckich. Jedną z jego decyzji, jaka dysponowała podniosłe konotacja w ciągu późniejszej defensyw poprzednio Armią Czerwoną, było wykreować zasobów butelek z kompozycją zapalającą. W ich zachowaniu przeszkolono następnie żołnierzy, gdy również wolontariuszów. Kolejnymi mózgami Obszaru Warownego ówcześni płk w wystawanie spoczynku Bronisław Adamowicz a płk Siedlecki, mimo to onym objawiali oni większych woli defensyw miasta.


Grodno ucierpiało od momentu wykonywań militarnych wprzódy odkąd 1 września. Tego dnia miał miejscowość patyna niemieckich bombowców, w wyniku którego pozostawała licha skład uzbrojenia oraz magazyny militarne poniżej Karolinem. W ten podejście zarzucono ślepi. 50% przyrządu wojskowego tudzież amunicji. Było też wielu zabitych koniunkcja rannych. Ataki dawny kontynuowane w sąsiednich dniach. 17 września – na wieść o napaści radzieckiej na Polskę – doszło w mieście do dywersji komuszej, jakkolwiek pozostała ona żywotnie uciszona. 18 września aż do miasta przybył z Pińska allel. J. Olszyna-Wilczyński. Nie mniemał płeć brzydka chociaż w wybór dłuższej obron plus stąd rozkazał poniektórym pododdziałom znieść się w strefa Sopoćkiń i Kalet w celu osłony polskich wojsk odchodzących na Litwę. Jeszcze tego toż dnia kierownik DOK III odjechał z Grodna, onymi wyznaczając niestety żadnego oficera podlegającego wewnątrz defensywę. Grodno porzucili ponadto starosta Walicki także prezydent miasta Cieński również niektórzy urzędnicy. Uaktywniło owo w miastu powtórnie lokalnych komuchów, jacy przejęli stawiany w centrum Grodna plac Batorego, wykorzystując rowy przeciwlotnicze jak okopy, z jakich ostrzeliwali zbiegające się w tym miejscu ulice wylotowe w stylach Białegostoku, Lidy tudzież Wilna. Dzięki nowej również przebiegłej fabuły plutonu alarmowego 31 baonu wartowniczego (Polacy załatwili na bastejach sąsiednich kościołów karabiny maszynowe) zagrożenie pozostało stuknięte sumptem resztkami sił 2 rannych żołnierzy.

Faktycznymi liderami obron koniunkcja wysmażeń do niej wieczni się wiceprezydent miasta Roman Sawicki operacja logiczna dowodzący rdzennej Rejonowej Komendy Uzupełnień mjr Benedykt Serafin. Obaj ugościli decyzje wzmożenia obrony Grodna na skroś odgrzebanie dołów dodatkowo postawienie przegrody przeciwczołgowych także przeszkolenie wolontariuszów koniunkcja posługi wspomagających. Obrona Grodna w obliczu szczupłości wielkości pozostała porzucona ściśle w obrębku zabudowań podmiejskich plus municypalnych. Wykorzystano proste trudności, gdy kreskę rzeczki Niemen, murowane budynki np. koszar, bogatego rodzaju zwyczajne innymi słowy wyszukane podniesienia, oraz chociażby cmentarze.

Linia obron Grodna oczekiwała następująco: od czasu strony miejscowości Skidel dodatkowo Jeziory miarkę doglądania na zaaferowanym przedpolu zaprzątały pododdziały kawalerii rtm. Ryszarda Wiszowatego; trok wzgórz ciągnących się odkąd stacji kolejowej Kaplica w poprzek orientalny obrzeże lasku Sekret aż do majątku Rubanówek obsadzały pododdziały zapasowe 77, 85 dodatkowo 86 pp z OZ 19 DP pod spodem dowództwem ppłk. Izydora Blumskiegp; w odwodzie, na płomiennym rąbka lasku Sekret znajdowała się koledzy piechot tudzież koledzy Policji Państwowej; szosę na Jeziory przeszkadzała straż przednia oficerska w amplitudzie plutonu; defensywę linii Niemna w rejonie Zamku Królewskiego, Zespołu Szkół Zawodowych operacja logiczna koszar 81 pp pospołu z mostem kolejowym zaprzątał 31 baon wartowniczy mjr. Benedykta Serafina; koszary baonu pancernego obsadzali śmiałkowie z Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy u OZ 19 DP natomiast panceniacy z 32 Dywizjonu Pancernego poniżej dowództwem mjr. Szostaka, region placu Skidelskiego również ul. Jerozolimskiej – wydział Policji Państwowej; budynki PKO natomiast DOK III – kompania kpt. Grzywacza; most kolejowy – wydział wartowniczy z 5 Pułku Lotniczego; wiadukt kolejowy ponad szosą Skidelską – pluton por. Władysława Ejsmonta z kompanii kpt. Grzywacza. W otoczeniu pałacu Poniemuń okopały się pododdziały wykute z nadwyżek 76 pp, natomiast na wydziale Myśliwska Górka – Rubanówek – pododdział ppor. Iglewskiego. Odcinki dróg Hoża-Grodno tudzież Grodno-Sopoćkinie ubezpieczał Batalion KOP „Sejny” ppłk. Michała Osmoli.

Siły obu stronic

Wojsko Polskie

W efekcie w Grodnie w przededniowi spazmu radzieckiego znajdowały się wyłącznie dwie niezupełne baony infanterii, uzbrojone raptem w kb operacja logiczna karabiny maszynowe (baon marszowy kpt. Piotra Korzona, szykujący się do kończenia 29 DP dodatkowo 31 batalion wartowniczy mjr. Benedykta Serafina), fantazjowany sekcja (ok. 200 żołnierzy) ppor. rez. Antoniego Iglewskiego, kawałek rzutu kołowego 5 Pułku Lotniczego z Lidy a różnej liczby wspólnot żandarmerii wojskowej także milicji. 19 września do miasta trafiły pododdziały piechocie przybyłe z Wilna , 94 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej z 2 polami typu Bofors kal. 40 mm koniunkcja 32 Dywizjon Pancerny. Oprócz owych mocy w Grodnie żyli też rozliczni oficerowie i żołdacy, którzy trafili do miasta losowo. Początkowo, aż do okresu przyjechania gen. Wacława Przeździeckiego obroną panował płk Siedlecki. Już w trakcie bitwy defensywę zasilili sporo cywilni ochotnicy, i głównie skauci, uczniowie rdzennych budy gimnazjalnych operacja logiczna zawodowych i oficjałowie urzędowi. Dzięki napływowi harcerek, wybornie uzyskana pozostała ordynans sanitarna. Większość ochotników posiadała trafne przeszkolenie wojenne w ramach Przysposobienia Wojskowego. Ogółem stan własnych dynamiczności obrony szacowała ok. 2-2,5 tys. gościach pod spodem odpierają, nie licząc Rezerwowej Brygady Kawalerii „Wołkowysk” płk. dypl. Edwarda Heldut-Tarnasiewicza, jaka poniosła porcja w walkach od chwili 21 września.

Obrona miasta

20 września

Nad ranem 20 września radziecki baon rozpoznawczy 27 Brygady Pancernej mjr. Bogdanowa (w miary 11 tanków BT-5 uwielbiać BT-7, 1 samochodu pancernego GAZ-FAI zaś wagabundy z radiostacją) przechytrzył poniżej Grodno od chwili południa. Brak własnej defensywy z owej strony sprowadził, że Sowieci uradzili się zaatakować gród za pomocą most drogowy bez spełnienia poznania. Grupa pozostała jednakowoż na moście głęboko ostrzelana w poprzek naszych obrońców, którzy zużyli automobil z rozgłośnią. Doprowadziło owe do rozproszenia się tanków, które dalej czyniły jedynie. W wytworze polscy żołnierze rozpoczęli myślistwo na onego, niszcząc każde samochody waleczne według polskich przypowieści lub 4 czołgi tudzież automobil pancerny podług pochodzeń sowieckich. Poległo wielu obrońców miasta, m.in. ppor. Józef Musiał, komendant baterii artylerii przeciwlotniczej. Stracono ponadto jedno armato plot., jakim dociekano do czołgów. W trakcie owej bitw aż do Grodna od momentu stronic południowo-egzotycznej trafił 2 bcz z 27 BPanc w składzie 20 czołgów u dołu dowództwem mjr. Ilusa Połukarowa. Do onych wycofał resztę swoich automobili bojowych mjr Bogdanow. Powzięto decyzję o natarciu ognistej porcyj miasta, natomiast jeden pluton (5 czołgów) proszek rozpoznać nordową akt Grodna oraz most drogowy w poprzek Niemen. Wkrótce trafił podobnie 1 baon czołgów, który niezwłocznie poszerzył się do napasienia. W sumie przynosiło to przeszło 65 samochodów bitnych. Niezależnie od chwili owego najazdu indywidualne partii tanków walczyły zdobyć się do miasta poprzez most drogowy, ażeby go wesprzeć. Późnym popołudniem stronica sowiecka zakasała piechotę a artylerię, która zapoczątkowała ogień miasta, powodując wysokie straty między wojska tudzież taborów, co było produktem przekazywania jej właściwych informacji w poprzek rdzennych marksistów kosztowną telefoniczną. Natomiast hajdukowie zajęli pozycje w budynkach po trefnej stronie rzek także przemykali żar z podtrzymuje maszynowej w kierunku krajowych okopów. Pod osłoną ognia artyleryjskiego oraz karabinów mechanicznych wieczorem przeprawiły się poprzez rzeczeniach dwa baony ze składu 119 Pułku Strzeleckiego, lądując w Poniemuniu a Drucku pod spodem Grodnem z wykorzystaniem drobiazgowych wąwozów przewodzących od rzeczek w paginę owych miejscowości. Przeszły one nim teren cmentarzy prawosławnego natomiast katolickiego, mając w ciągu pilotów tutejszych komunistów również dokonując jedynie niewielgachnych wypadów rozpoznawczych. Do defensywy owego kierunku pozostał odwrócony pluton pchor. B. Chlebowicza, pokrzepiony w nocy kilkunastoosobową gromadą ochotników przy dowództwem pchor. Henryka Nosala. Późnym wieczorem Sowieci natarli cmentarze, wypierając ze wielgachnymi szkodami własnych protektorów, co świadczyło przystępne zagrożenie dla mostu kolejowego.

Pierwszy dzienna pora obrony Grodna napisał się pozytywnie na rzecz stronic polskiej, jaka – nie zważając na niedostatku podpiera przeciwpancernej, jednorodnego dowództwa dodatkowo znacznej improwizacji defensyw – obroniła nie można funkcji defensywnych, tudzież poniekąd wymusiła niektóre firm sowieckie aż do odwrotu. Natomiast Sowieci na ciosie zajęli przed chwilą lokalizacje wynikowe aż do globalnego przypadnięcia na miasto, ponosząc pewna krzywdy w ludzie plus przyrządzie (15 zabitych operacja logiczna 11 poszkodowanych żołnierzy, 3 czołgi, fura opancerzony dodatkowo bryka z radiostacją wyczerpane, i 6 tanków skaleczonych).

Noc 20/21 września

W nocy żył sowiecki palba artyleryjski, zaś obie stron dokonywały wypadów na skroś nierzeczonych. Słabe pododdziały infanterii nieprzyjacielskiej sforsowały Niemen do góry Grodna, jednakże zostały olane na skroś polskich żołnierzy. Z drugiej paginy Polacy przeprawili się na przedmieście Folusz, dokąd wycofali radzieckie jednostek. Podobnych wypadów było więcej. Polską defensywę pokrzepiły 101 Rezerwowy Pułk Ułanów, 102 Rezerwowy Pułk Ułanów plus 103 Rezerwowy Pułk Szwoleżerów. Szwadron 102 p.uł. przemógł niepokojową jednostkę pod ręką moście drogowym. Z pułkami zaszedł dodatkowo gen. bryg. w wystaje odpoczynku Wacław Przeździecki, który opasł dowództwo defensywy miasta od płk Siedleckiego operacja logiczna ogłosił, iż odpowiednio z rozkazami Naczelnego Wodza obstaje szykować się do ewakuacji na Litwę. Większość protektorów onym pragnęła pozwolić do nowiny tej decyzji. Grodno postanowiło opuścić ślepi. 1 tys. osób, centralnie przedstawicieli społem z rodzinami. Tymczasem baony ppłk. Blumskiego cofnęły się na kraniec miasta, zagęszczając obronę na kierunku egzotycznym zaś południowo-orientalnym. Tymczasem od momentu owej paginy do nalotu przygotowywały się mocy sowieckiego 119 Pułku Strzeleckiego. Nad ranem zaszły ubocznie batalion infanterii zmotoryzowanej z 20 BZmot koniunkcja pozostały baon z 27 BPanc. Dowództwo radzieckie na następny doba zadecydowało przyswajać nową strategię bitew. W obszerni zwinnych 80 tanków koniunkcja 15 samochodów pancernych 27 BPanc pozostawało przydzielonych pododdziałami do samotnych baonów i kompanii strzeleckich z wyznaczeniem wszystkiej wspólnocie pancernej rzeczowych zadań. Sowieci przygotowali się aż do koncentrycznego natarcia od ognistego zachodu, południa również ognistego brzasku w kierunku środek miasta. Natomiast miasto odkąd stronic północnej oraz orientalnej onymi było ograniczane, co wytwarzało okazja odwrotu polskich wojsk.

21 września

O świcie, po przyrządzeniu artyleryjskim, 1 a 2 baon z 119 Pułku Strzeleckiego zaskoczyły aż do posmarowania na polskie funkcje pochłaniane wskroś bataliony ppłk. Blumskiego. Po wstępnych sukcesach kontratakowały dwie własne towarzyszu, przenikając na tuczyły wojsk sowieckich. Przed pogromem niebraterskich baonów, a ponadto dowództwa 119 PStrz., zachowało Sowietów przyjechanie odkąd brzasku gromady zmechanizowanej z XVI Korpusu Strzelców, która przesądziła o owocu wojen. Zdziesiątkowane krajowe działy były wymuszone znieść się na swe lokalizacje. Natomiast 3 Batalion z 119 Pułku Strzeleckiego najeżdżał wzdłuż lewego kantu Niemna, dostając się u dołu trwały palba polskich batalionów mjr. B. Serafina i kpt. P. Korzona a kompanii por. Tadzika. Od klęsk uchowały go z kolumn tanki 27 BPanc. Do kampanij poszerzył się także radziecki batalion z 101 Pułku Strzeleckiego podwieziony aż do miasta wozami. W godzinach przedpołudniowych radzieckie uderzyć pokrzepiła zgromadzenie zmechanizowana z VI Korpusu Kawalerii komdiwa Andrieja Jeriomienki w miary 28 natomiast 31 Pułków Czołgów plus dwu plutonów przeciwlotniczych karabinów maszynowych, atakując na mocy mosty w kierunku wytwórni tytoniu. Za każdym ciosem istniała ona lecz parowana w poprzek krajowych defensorów (komdiw Jeriemienko zostawał ranny). O dużo większe sukcesy odniosły tudzież dynamiki nieprzyjaciela, które przały od czasu południa oraz południowego brzasku, co było ostateczne w przełamaniu defensywy Grodna. 3 Batalion z 119 Pułku Strzeleckiego pokrzepiony czołgami 27 BPanc. wystąpił na miarkę: zakład tytoniu-liniał pomiarowy kolejowa; 2 Batalion otrzymał koszary 29 ćmijże, i następnie pocztę, elektrownię natomiast grupa etyliny. Po południu Sowieci trafili aż do siedlisko miasta, gdzie doszło aż do męczących kampanii. Powtórzyła się po ilości usytuowanie z minionego dnia, kiedy lokalni defensora wojowali z osobnymi tankami. Było nieco przypadków wyzyskania w charakterze osłon cywilów w poprzek czołgistów, w co najmniej jednym wypadku do pancerza czołgu pozostało przywiązane milusiński (Tadek Jasiński), co zdawali później krajowi protektora. Do późnego wieczoru w mieście przetrzymało nic bardziej błędnego nieco wyodrębnionych punktów buntu. Były owe Zamek Królewski, całokształt bud profesjonalnych także budynki koszar 81 pp. Część protektorów wyrwała się z Grodna na zewnątrz w kierunku Litwy, inni przebrali się w cywilne wdziania operacja logiczna zamienili z domownikami miasta.

Noc 21/22 września

W nocy komdiw Pietrow zlikwidował z miasta wszystkie wozy bitne w stosunku z odpadem paliwa, dlatego że egzystowałyby bezproblemowym obiektem na rzecz własnych żołnierzy. Piechota pozostawała na swych stanowiskach, ponieważ obawiano się nocnego porywu. W tworze szeroka ułamek naszych obrońców uszła z miasta. Natomiast radzieckie komenda przewidywało na kolejny doba powszechne zaatakowanie wszelkimi miarami również lekami.

22 września

Nad ranem z Grodna wyciągnęli się dwaj faktyczni przywódcy własnej obron, innymi słowy wiceprezydent R. Sawicki plus mjr B. Serafin społem z poprzednią frakcją defensorów. Do południa do miasta wpisały wszystkie sowieckie osoby, jakie zebrały się na przedmieściu, natomiast więc: XV Korpus Pancerny, 4 Dywizja Kawalerii, 101 natomiast 119 Pułki Strzeleckie, ruch zmechanizowana XVI Korpusu Strzeleckiego. Doszło do tej pory aż do malutkich potyczki z pozostałościami obrońców, w jakich 7 żołnierzy radzieckich zostawało rannych. Według źródeł sowieckich aż do ujarzmia zaniesiono ok. 1 tys. jeńców, a wysoka detal defensorów zostawała rozjechana tankami na wschodzie miasta. Większość oficerów dotychczasowa rozstrzeliwana na miejscu. Zabijana poprzednia także ludzie obywatelska, potężnie na Psiej Górce zaś „Krzyżówce”.

Straty radzieckie są urzędowo wyznaczane na 53 zabitych operacja logiczna 161 porannych tudzież stłuczonych 19 czołgów tudzież 3 wozy pancerne. Część poszukiwaczów traktuje, że ówczesny one większe. Straty krajowe są zawiłe do wyznaczenia, bo Sowieci dopełniali wielu mordów zespołowych.

Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski, w toku inspekcji 6 Dywizji Piechoty w ZSRR w grudniu 1941 r., w dyspucie z ocalałymi opiekunami Grodna oznajmił: Jesteście nowiutkimi Orlętami. Postaram się, by wachę gród trwało Virtuti Militari a tytuł ciągle Wiernego.

Śledztwo IPN

Sowieci zakatrupili ok. 300 defensorów Grodna, w tym Piotra Boguckiego, zwierzchnika szkoły wszechstronnej nr 2.

Zobacz tegoż

 • Tadeusz Jasiński, Janusz Budzanowski – krajowi opiekuna Grodna.

Bibliografia

 • Czesław Grzelak, Wilno-Grodno-Kodziowce 1939, Warszawa 2002
 • Karol Liszewski, Wojna polsko-radziecka 1939, Londyn 1988
 • Jan Siemiński, Grodno walczące: wtrącenia harcerza, Białystok 1992

 

Metoda Ostwalda

Metoda Ostwalda – technika otrzymywania kwasu azotowego procedurą katalitycznego oksydowania amoniaku do tlenku azotu (NO), obrobiona przez niemieckiego fizykochemika, Wilhelma Ostwalda w wsparciu o wyniki badań katalizy heterogenicznej, zadatków równowag sztucznej w odpowiedziach ułożonych plus prędkością kontrakcji chemicznych (Nagroda Nobla w dyscyplinie chemii, 1909). Reakcja zachodzi w mieszance amoniaku dodatkowo powietrza w temperaturze 800–900 °C na warstwy katalizatora platynowego (autostop platyn z klanem) w talentach umożliwiających zminimalizowanie wynikania wytrwałego końcowego towaru oksydowania – azotu. Kwas azotowy uzyskuje się w produktu utleniania NO dodatkowo absorpcji NO2 tudzież N2O3 w rozrzedzonych mieszankach HNO3. Absorpcja istnieje prowadzona w systemie wież pochłaniających, pracujących przeciwprądowo.

Historia technologii kwasu azotowego

Wilhelm Ostwald także Jacobus van ’t Hoff w laboratorium (ca 1905)

Kwas azotowy, federacja o wielu korzystaniach, był odbierany oryginalnie (do latom 30. XX w.) z saletry chilijskiej (azotanu sodu), inaczej z skorzystaniem zawężonych zasobów prawdziwych. Skalę sporów sklejonych z kampanią o dojście do owych zapasów obrazuje np. perypetie Wojny o Pacyfik („walka saletrzana”). W końcu XX w. udział tej technologii w całkowitej produkcji kwasu azotowego wynosił obecnie ostatkiem sił ok. 10%. W owych rokach kwas azotowy był niepowszechnie rodzony procedurą oksydowania tlenku azotu (NO) aż do tlenków na lepszym szczeblu utlenienia oraz ich absorpcji. Od początku XX w. ówczesna rozwinięta technologia pracy NO strategią bezpośredniej syntezy z tlenu także azotu (zawrzyj w powietrzu) „procedurą łukową” (w piekarnikach łukowych, np. tzw. piecach Mościckiego). Metoda owa została na dniach zamieniona na wskroś technikę Wilhelma Ostwalda (Nagroda Nobla 1909), w jakiej tlenek azotu zdobywa się z amoniaku (NH3). Masowe funkcja NH3 stało się możebne podziękowanie opanowaniu jego ciśnieniowej syntezy z azotu natomiast wodoru, procedurą wypracowaną na wskroś dwóch innych laureatów Nagrody Nobla w dyscyplinie chemii – Fritza Habera (1918) oraz Carla Boscha (1931). Badania Ostwalda, dotyczące termodynamiki koniunkcja kinetyki, dotychczasowy spięte z jednocześnie kierowanymi produkcjami Jacobusa H. van ‘t Hoffa – twórcy izotermy van ‘t Hoffa operacja logiczna norm van ‘t Hoffa, pierwotnego tryumfatora Nagrody Nobla w sferze chemii (1901).

Badania odpowiedzi utleniania amoniaku ciągnął własny fizykochemik także technolog Józef Zawadzki.

Reakcje sztuczne

Utlenianie amoniaku

Reakcja oksydowania amoniaku istnieje reakcją mieszaną; pośród reakcji podstawowych poleca się np.:

NH3 + O2 → ½ N2O + 1½ H2O (g) (ΔH = −66 kcal)
NH3 + 1¼ O2 → NO + 1½ H2O (g) (ΔH = −54,2 kcal)
NH3 + ¾ O2 → NO + 1½ H2O (g) (ΔH = −54,2 kcal)

oraz pobocznie, np.:

2 NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)
4 NH3 + 6 NO → 5 N2 + 6 H2O

Na przyczynie liczby trwałych stabilności reakcji zasadniczych Ostwald udowodnił, że wyglądany rezultat – tlenek azotu (NO) – istnieje termodynamicznie niewieczysty, oraz osobnym mocnym wyrobem utleniania jest azot. Aby pomimo owe uzyskać ogromne wydajności NO (> 96%), powinno się skorzystać czynniki o kręgosłupie ruchomym – wyselekcjonować zadatek przemykania procesu (np. typ katalizatora, wysoka temperatura, trwanie odbywania mikstury reagentów w strefie reakcji), w których kontrakcje niepomyślne macie tycie doniosłość, z powodu czemu reakcję sumaryczną można uchwycić jak:

4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → 4 NO (g) + 6 H2O (g) (ΔH = −216,2 kcal)

Proces bezciśnieniowy jest prowadzony w gorączce ślepi. 900 °C (ślepi. 1173 K). Stosowane są takie katalizatory, jakże np. siatka z blachówek z dodatkiem klanu, kontaktująca się z reagentami przy użyciu ułamek sekundy (poziomu 10-5s)

Józef Zawadzki unaocznił (Roczniki Chem. t. 22, s. 324, 1948; Disc. Faraday Soc. . 8, s. 140, 1950), że tlen, jaki istnieje adsorbowany na kontakcie w istoty nuklearnej, produkuje z amoniakiem energiczny całokształt gniazdko–0–NH3. Po odszczepieniu odrobiny H2O na nawierzchni platyn zostanie nurt imidowa (=NH), która pomaga np. w odpowiedziach zasadniczych:

NH + O2HNO2
HNO2 → NO + OH
2 OH → H2O + O

W incydentalnych kontrakcjach powstają mniejsze doz innych rezultatów, np. N2O oraz N2. Wydajność tlenku azotu istnieje zależna odkąd takich parametrów, w jaki sposób kaliber nadmiaru tlenu, temperatura natomiast prędkość przepływu alkoholów ponad dotykiem, tuż przy czym na rzecz rozlicznych szybkości transferu perfekcyjne są nowe perfekcyjne ceny temperatur.

Utlenianie NO natomiast wchłanianie tlenków azotu

W czasie utleniania tlenku azotu tlenem powietrza w frekwencji wodzie zachodzą m.in. reakcje:

NO + ½ O2 ⇌ NO2
2 NO2N2O4
NO2 + NO ⇌ N2O3

Szybkość oksydowania NO pomniejsza się co do jednego ze postępem gorączki. Reakcja oksydowania jest egzotermiczna.

W czasie absorpcji dwutlenku azotu ze strumienia powietrza w wodzie przebiega reakcje dysproporcjonowania – powstaje mieszanina kwasów z azotem na dwu przeróżnych szczeblach utlenienia: kwasu azotowego plus kwas azotawego (który poddaje indeksowi):

2 NO2 + H2OHNO3 + HNO2
3 HNO2HNO3 + 2 NO + H2O

inaczej, sumarycznie, w okresie wyniknięcia 2 moli HNO3 wyzwala się aż do strumienia gazów 1 mol NO:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

W trafie absorpcji HNO3 zwalniają się 2 mole NO na 1 mol powstającego HNO3:

3 N2O3 + 3 H2O → 6 HNO2
6 HNO2 → 2 HNO3 + 4 NO + 2 H2O

to znaczy, sumarycznie:

3 N2O3 + H2O → 2 HNO3 + 4 NO

W strażnicach absorpcyjnych zwalniany tlenek azotu istnieje powtórnie utleniany w fazie lotnej koniunkcja ponowna frapowany. Uzyskanie znacznej skuteczności absorpcji dodatkowo kompresja stężenia tlenków azotu w alkoholach szałowych zaprząta aplikowania układu strażnic absorpcyjnych, jakie zapewniają masywne rozcapierzenie powierzchni cyrkulacyj mas pośród trunkiem i cieczą, schładzanie cieczy także godziwy godzina rezydowania mieszanin regresywnej w układzie.

Przemysłowa wyrób kwasu azotowego

Otrzymywanie kwasu azotowego metodą Ostwalda; wzorzec technologiczny; w magazyn szyku absorpcji, przewidzianego na skroś J. Mościckiego, penetrowało 7–9 wież

Do instalacji oksydowania amoniaku wprowadza się takie cieki alkoholi – amoniaku oraz powietrza – tak aby przekładana wpływowa aż do krętacza kontaktowego opiewała ślepi. 10,5–11,5% NH3. Oba spirytusy są odpylane, np. w filtrach workowych. Strumień powietrza (bądź ruczaj mikstur powietrza także amoniaku) istnieje grzany w zamienniku ciepłem alkoholi poreakcyjnych. Gazy są zasiedlane do szalbierza obejmującego nieskończony, namiętny przyśpieszacz (np. krętacze kontaktowe Parsonsa wielbić przyrządy organizmu Bamag, rodzaju Franka a Caro). W spryciarzach wariantu Franka a Caro kontaktem jest jedna ewentualnie kilka wielowątkowych grup platynowych (np. grubość drutu – 0,05 mm, 3000 oczek/cm²). W czasie rozruchu żywopłot jest nagrzewana płomieniem palnika wodorowego, tudzież w okresie harówy – ciepłem reakcji. We wcześniejszych rozpuszczaniach użytkowano pakiety z blach platynowych, przyrządzone ze podiwanionych tasiemki – przystojnej koniunkcja pofałdowanej. W szachrajach Parsona aplikuje się torebkę (np. grubość przewodu – 0,065 mm, 1240 oczek/cm²) zgarniętą w cylinder, załatwiony w lafiryndzie kwarcowej adorować niklowej. Stosowanie reklamówki ze autostopu blachówek z klanem (5%) wzmaga jej niezmienność plus trwałość – zezwala zwiększyć gorączkę kontaktu, co popiera powiększeniu wydajności NO.

W kazusie traktowania dotyków z Fe2O3 z dodatkiem Bi2O2 (także paralelnych) powłoka katalizatora ma grubość ślepi. 5 cm, w stosunku z czym spirytusy rezydują w zonie odpowiedzi przy użyciu ślepi. 0,5 s, to znaczy ślepi. 500 razy dłużej nawlekajże w zonie przedsięwzięcia kliki platynowej. Wpływa owo niewartościowo na wydajność NO.

Aparaty do utleniania amoniaku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie (ca 1969)

Kolumny absorpcyjne aż do pracy kwasu azotowego procedurą bezciśnieniową w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie (ca 1969)

Po ukończeniu w poprzek ogrzaną siatkę spirytusy są wywodzone z krętacza na skroś nasadka ze trwali chromowej (20% Ni, 22% Cr) aż do zamiennika ciepła, w jakim wesoło jest odzyskiwane w form mgle technologicznej, tudzież następnie aż do chłodnicy, w jakiej kondensuje się opar hydrologiczna, powstająca w kontrakcji na kontakcie. Kondensat zawiera ok. 3% kwasu azotowego (istnieje skłaniany aż do ostatnich bastej pochłaniających). Pozbawione wilgoci powietrza z tlenkiem azotu przepływa następnie na skroś asystę utleniającą natomiast z wykorzystaniem platforma bastej pochłaniających (7–9 wież), dokąd kontaktuje się z rozrzedzonym kwasem, płynącym w rozbieżnym kierunku (przeciwprąd; alkohol o najmniejszej zawartości tlenków azotu kontaktuje się z wodą, zasiedlaną do ostatniej strażnic etapu). Wieże, zrobione ze odporni chromowo-niklowej, są przeprowadzone kręgami Raschiga (ponadplanowe konstrukcje strażnic projektował Ignacy Mościcki). Każda z wież istnieje wyposażona w ulewę cyrkulacyjną zaś chłodnicę (odejmowanie kochająca odpowiedzi utleniania operacja logiczna absorpcji, zachodzących w wieżach).

Kwas azotowy, opuszczający naczelną z organizmu wież absorpcyjnych, brzmieje zwyczajnie 40–50% (wytwór o lepszym stężeniu dostaje się np. metodą ciśnieniową żywić uczucie tzw. procedurą uczciwą)HNO3. Resztkowe tlenki azotu, niezawarty w powietrzu opuszczającym zeszłą strażnicę absorpcyjną, są odzyskiwane procedurą „absorpcji alkalicznej” (sodowej). Otrzymuje się mieszaninę masywnych soli, azotanu koniunkcja azotynu sodu, która może być złamana czyli utleniona kwasem azotowym („odpowiedź zamiany”):

3 NaNO2 + 2 HNO3 → 3 NaNO3 + H2O + NO↑

W okresie zamiany wyniknie czysty tlenek azotu, jaki może istnieć wykorzystywany np. do pracy stężonego HNO3.

 

Kryptoanaliza różnicowa

Kryptoanaliza różnicowa – metoda paroksyzmu kryptologicznego zaplanowana niezależnie w poprzek różnych kryptologów natomiast po kiedyś najwyższy upubliczniona w 1990 roku na skroś Eli Bihama plus Adi Shamira. Polega na zestawianiu dwóch szyfrogramów, które powstały w wyniku zaszyfrowania dwu, różniących się w raźno fenomenalny maniera, napisów jawnych tym tęż kluczem.

Wymyślenie kryptoanalizy różnicowej było znamiennym wydarzeniem na rzecz kryptologii, gdyż po kiedyś zwierzchni strategia owa proponowała rozdzielenie DES-natomiast pospieszniej aniżeli sposób brute force. Jest ten uderzenie z wybranym napisem rażącym (chosen plaintext) – w wypadku DES-zaś żąda ona więcej niż 72 biliardy wpisów oczywistych – podczas kiedy z wykorzystywaniem kryptoanalizy różnicowej udało się ograniczyć ich liczbę do ponad 140 miliardów tekstów oczywistych. Chociaż jej odkrywcy wysmażyli substancyj akademickie, opublikowali spożywa także przetestowali na niezupełnych (mniej aniżeli szesnastorundowych) kategoriach DES-natomiast owe lecz algorytm opierający się na owej metodzie na rzecz mięsistego DES-i wyraził się mniej skuteczny przewlekaj sposób brute force. Po wydaniu pracy Bihama koniunkcja Shamira NSA zapowiedziała, że ta modus pokupna ówczesna jej przedtem w latom 70 dodatkowo zatem S-BOXy przeprojektowano w istocie, by uodpornić spożywa na ten klasa najazdu natomiast zaproponowano w tym zamiaru tak 16, oraz panu mniej rund.

 

Eleuteriusz (Bogojawleński)

Eleuteriusz, określenie świeckie: Dymitr Jakowlewicz Bogojawleński (ur. 14 października 1870 (ewentualnie 1868 dodatkowo 1869 w Starym Oskole – zm. 31 grudnia 1940 w Wilnie) – osoba duchowna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jako arcypasterz wileński operacja logiczna litewski funkcjonował w lata 1919–1922 na ziemiach II Rzeczypospolitej, prężnie sprzeciwiając się staraniom na rzeczonemu trwania dzięki Kościół prawosławny w Polsce autokefalii. Wydalony z Polski, zamieszkiwał aż do 1939 w Kownie. Przyczynił się do odrodzenia prawosławnego życia farnego na ziemiach litewskich. W latom 1931–1940 powiązał miano rodowe metropolity wileńskiego natomiast litewskiego z godnością egzarchy zachodnioeuropejskiego.

Biografia

Wczesna inicjatywa

Urodził się w rodzinie gołego psalmisty cerkiewnego w guberni kurskiej. Ukończył seminarium duchowne w Kursku, tudzież następnie uczył w szkoły cerkiewnej w Jamskiej Słobodzie, w owym czasie ożenił się. W 1890 zostawał konsekrowany na kapłana także przesunięty aż do posady duszpasterskiej w parafii Opieki Matki Bożej we wsi Trostianiec (inna wydanie legatu: Trostianicy) w guberni kurskiej. Po dziesięciu latami małżeństwa owdowiał. Wstąpił nie prędzej do Petersburskiej Akademii Duchownej, jaką ukończył w 1904 z tytułem aspiranta teologii. W owym tejże okresie schował śluby klasztorne. Jako wychowanek akademii został przestawiony do harów w temperamencie wykładowcy homiletyki w seminarium duchownym w Kamieńcu Podolskim. W 1906 pozostał weryfikatorem seminarium duchownego w Chełmie. Trzy lat powolniej dostał nazwa rodowa archimandryty a zostawał rektorem seminarium duchownego w Smoleńsku.

Biskup

Brama monasteru Św. Ducha w Wilnie. Jako locum tenens, zaś następnie ordynariusz eparchii wileńskiej tudzież litewskiej arcybiskup Eleuteriusz rezydował na jego obszarze

21 sierpnia 1911 w soborze Trójcy Świętej w Ławrze św. Aleksandra Newskiego dysponowała pozycja jego chirotonia biskupia, której przewodniczył arcybiskup fiński plus wyborski Sergiusz (Stragorodski). Eleuteriusz pozostawał nie prędzej biskupem Kowna, wikariuszem eparchii wileńskiej zaś litewskiej. Wyjechał z Kowna po przypływu I walki światowej, uciekając w 1914 przed przodem. Wyjeżdżając z Litwy, ogołocił z Wilna relikwie męczenników wileńskich. Do 1917 żył w monasterze Dońskim w Moskwie. W czerwcu tego roku skierowany locum tenens eparchii wileńskiej a litewskiej, jak istniejący mieszkaniec stolicy Wilna Tichon (Bieławin) zostawał przesiany na metropolitę moskiewskiego tudzież kołomieńskiego. Uczestniczył w Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w latami 1917-1918. Po pokrzyżowaniu jego profesyj wrócił do Wilna. Tam 24 maja 1920 nadał współpraca w zastaniu z oficjałami własnego Ministerstwa Wyznań Religijnych zaś Oświecenia Publicznego, jacy deliberowali zaufanie mu zarządu diecezji chełmsko-warszawskiej, natomiast w przyszłości udzielenie wsparcia w staraniach o autokefalizację Kościoła w Polsce. Ostatecznie jednakże za wyższego kandydata zaakceptowany zostawał drugi eklezjasta strona zastania – biskup białostocki Włodzimierz (Tichonicki).

28 czerwca 1921 antenat Tichon powołał go na naczelnika eparchii wileńskiej a litewskiej z tytułem arcybiskupa. Hierarcha sztampowo powiązał stanowisko z godnością oddanego monasteru Świętego Ducha w Wilnie. Po sprzeciwie Żeligowskiego uległa mu uporządkowanie została przedzielona ścianą urzędową. Wilno przyuważyło się początkowo na Litwie Środkowej, następnie zaś pozostało uruchomione aż do Polski. W efekcie hierarcha niemu proszek w zwierzchnich dwóch lata dominia nad eparchią żadnego wpływu na ten, co robić na drutach się na jej ziemiach pozostających w barierach Litwy kowieńskiej; kompletna jego funkcjonowanie aż do 1923 koncentrowała się na myślach Kościoła prawosławnego w II RP.

Działalność w nieskłonnej Polsce

Arcybiskup Eleuteriusz zdecydowanie sprzeciwiał się staraniom o autokefalię na rzecz Kościoła prawosławnego w Polsce. Był sympatykiem ocalenia jurysdykcyjnego stan prawny quo (tj. podporządkowania rewiru niepodrzędnej Polski patriarchatowi Moskwy także tożsamej Rusi); w kartelu z owym panu zatwierdził jak swego zwierzchnika metropolity warszawskiego Jerzego, wbrew ułamkowego udokumentowania na rzecz onymi ze paginy patriarchy Tichona. Krytykował tak jak podjęcie w poprzek niektórych biskupów prawosławnych dyskusyj z lokalnymi siłami państwowymi w sprawie nadchodzącej organizacji Kościoła. Wziął porcja w soborze biskupów prawosławnych w Polsce 30 maja 1922, w okresie którego wystąpił z przeciwnej strony ujętej przez metropolitę Jerzego deklaracji o decydowaniu ambarasów prawosławia w Polsce bez konsultacji z Moskwą (tj. ani z patriarchatem, ani z zachęcaną w poprzek bolszewików Żywą Cerkwią). Razem z locum tenens eparchii grodzieńskiej Włodzimierzem (Tichonickim) postulował poprawkę, jaka powiadamiała, iż sobór biskupów lokalnych, w ciosie niezbędności rozstrzygania kłopotów będących w władzach protoplasty, będzie zdołał czynić poszczególnie bezsprzecznie. Poprawka ta onymi pozostała wszelako ujęta. W owym momencie Eleuteriusz zaś Włodzimierz przegapili obrady soboru. Obydwaj hierarchowie przedłożyli prywatne poinformować, w jakim skonstatowali aktywność metropolity Jerzego dodatkowo popierających go biskupów jako łamiącą dewiza zasadnicze. Podkreślili, iż możliwe starania o autokefalię przyozdobią, jeśliby antenat Tichon zgodnie wyraża zgodę na usamodzielnienie się naszego Kościoła. Powołując się na wściekły ilość zdrowia, arcybiskup Eleuteriusz onym wciął udziału w stopniowym kongresie biskupów 15 czerwca 1922, który przegłosował decyzję o wystosowaniu prośby o autokefalię aż do protoplasty konstantynopolitańskiego. Nie został tak jak desygnowany w składniki ukonstytuowanego w czasie soboru Świętego Synodu Kościoła w Polsce.

Widok monastyru kamedulskiego w Krakowie, w jakim arcybiskup Eleuteriusz obowiązująco żył na skroś trzy miesiące. Powodem odwołania z katedr wileńskiej oraz internowania był jego przejęty weto wobec starań o zdobycie w poprzek Kościół prawosławny w Polsce statusu autokefalicznego

W kontrakcyj arcybiskup Eleuteriusz zwołał aż do Wilna kongres duchowieństwa swej eparchii, kto 30 czerwca uchwalił marsz przeciwko działaniom metropolity Jerzego oraz innych popleczników autokefalii, wysłany do innych kanonicznych Kościołów prawosławnych. Pod listem podpisywały się podobnie jak poniektóre rosyjskie organizacje pustej emigracji. Arcybiskup Eleuteriusz stronił płacenia odpowiedzialnych zrzutek na obronienie Kościoła, zaś chociażby zakazał kapłanom swej eparchii modlić się w czasie nabożeństw wewnątrz metropolitę Jerzego. Równocześnie hierarcha starał się przyczynić się aż do podniecenia mieszkania farnego na Wileńszczyźnie, które zamarło po periodzie bieżeństwa. Szczególną obstawą owijał niewieści monaster św. Marii Magdaleny w Wilnie. Gdy zakonnic z tej gmin zapodziały ówczesny gniazdko mnisi (zakon zarekwirowany klasztorowi wizytek), zawarł aż do ich zastępczego zamieszkania w budynkach zwolnionego męskiego monasteru Trójcy Świętej.

Jego otwarte napłynięcia przeciwnie Jerzemu również popierającym go biskupom zawarły aż do wypędzenia go z katedr. 6 września 1922 synod, pakowany z trzech hierarchów: metropolity Jerzego, arcybiskupa Dionizego (Waledyńskiego) i biskupa Aleksandra (Inoziemcowa), pozwolił jego posuwać się w środku „niezasadnicze, nielegalne tudzież anarchistyczne” natomiast pozbawił mu wierchuszka eparchii wileńskiej. 14 września 1922 arcybiskup Eleuteriusz został zatamowany bezzwłocznie po odesłaniu Świętej Liturgii w monasterskiej cerkwi Św. Ducha w Wilnie operacja logiczna rezydował na wskroś trzy miechy w krakowskim zakonie kamedułów na Bielanach. Mimo starań o zatrzymanie informacji o internowaniu biskupa w enigmy jego trafy wyszły na jaw, wywołując marsze delegatów mniejszości białoruskiej również ukraińskiej, zaś również precyzyjnych eparchii wileńskiej. Protestowała ponadto Litwa, zaś Liga Narodów zaapelowała aż do przewagi krajowych o przyzwolenie na wyjazd hierarchy. Ostatecznie Eleuteriusz poniechał monastyr kamedułów 5 grudnia 1922.

Działalność na Litwie

Sobór Zwiastowania w Kownie, niewzniesieni w rokach 30. XX wierzchu w charakterze katedra metropolity wileńskiego tudzież litewskiego w pobliżu wkładzie metropolity Eleuteriusza

Metropolita Eleuteriusz z członkami konferencyj eparchialnej. Fotografia z przełomu latom 20. a 30. XX wieku

Po wyzwoleniu arcybiskup Eleuteriusz udał się aż do Kowna, dokąd powtórnie począł napełniać obowiązki metropolity wileńskiego także litewskiego. Jego kompetencja uprzednia sprowadzona krawędzią polsko-litewską. Chociaż w dalszym ciągu uważał się zbytnio naczelnika eparchii w jej barierach sprzed I wojen powszechnej, niego miał żadna inspekcyj ponad parafiami na Wileńszczyźnie (katedrę wileńską w kompetencji PAKP ogarnął arcypasterz Teodozjusz (Fieodosijew)). W 1923 stopień Litwy powołał Kowno jak siedzibę głowy Kościoła prawosławnego w krawędziach Litwy (aktualnie od chwili 29 marca 1922 władze litewskie, wbrew początkowej ostrożności, wstępnie potwierdziły arcybiskupa Eleuteriusza na owej katedrze dodatkowo porzuciły ze starań o wymontowanie się eparchii litewskiej od czasu Kościoła Rosyjskiego; aż do okresu jego przyjazdu aż do Kowna posiadał swego głosiciela – ks. Nikołaja Sawickiego, pracującego w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Kownie. 4 grudnia 1924 pradziad Tichon wyróżnił go w środku obecną produkcję duszpasterską prawidłem noszenia brylantowego krzyża na kłobuku.

Jako stary eparchii wileńskiej także litewskiej brał frakcja w uplanowaniu dowodów regulujących związki pomiędzy szeregiem litewskim i instytucjami Kościoła prawosławnego. Starał się zarówno zakładać na terytorium Litwy prawosławne przymierza przewodniczące funkcjonowanie charytatywną. Był zarówno animatorem ukształtowania organu prasowego eparchii – rosyjskojęzycznych Litowskich jeparchialnych wiedomosti, przemianowanych następnie na Gołos Litowskoj prawosławnoj jeparchii. Przyczynił się aż do wzniesienia w Kownie nowatorskiego soboru, jaki proch pełnić eksperymentalnie rolę katedry biskupów wileńskich. Główną częścią jego realizacji była wszak standaryzacja trwania farnego, które po I wojnie ogólnoświatowej w wysokiej dozie zamarło na ziemiach litewskich z asumptu gromadnych wyjazdów rzetelnych plus duchownych w młot Rosji. Metropolita Eleuteriusz zreorganizował rząd parafii na teren Litwy, wyświęcał różnych kapłanów z propozycją o uraczeniu wskroś nich profesyj duszpasterskiej w oddziałach plebejskich, odnawiał obecne świątynie, na sposób i zapoczątkowywał strukturę nowych cerkwi. Miały one zamienić świątynie niewzniesione w ciągu okresów carskich uwielbiać zaaranżowane w skonfiskowanych kościołach rzymskokatolickich, jakie prawosławni zniweczyli po 1918.

W okresie konfliktów locum tenens patriarchatu moskiewskiego Sergiusza (Stragorodskiego) z hierarchami antagonistycznymi jego wierności poniżej przemocy radzieckiej bezwarunkowo pomagał tego naczelnego. W 1928 udał się aż do Moskwy, ażeby wyłuszczyć mu doniesienie w sprawie kondycji prawosławia w Polsce plus na Litwie. Za swoją figurę w okresie sporu o autokefalię PAKP przyjął godność metropolity. Dodatkowo w charakterze łeb eparchii znajdującej się istotnie w ścianach innego państwa niż ZSRR zdobył pan maksyma aż do kierowania nią w tryb paralelny do funkcjonowania prawosławnych Kościołów samodzielnych.

W 1936, z ewentualności 25. rocznicy chirotonii biskupiej, uzyskał Order Wielkiego Księcia Giedymina I kategorii.

Egzarcha zachodnioeuropejski

W 1930 doszło do intensyfikacji konfliktu między metropolitą Sergiuszem (Stragorodskim) i kierownikiem Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego metropolitą Eulogiuszem (Gieorgijewskim). Spór ów, dotyczący obszaru wierności prawosławnych hierarchów przebywających z wyjątkiem ZSRR pod jego kompetencyj (w specyfiki wszechstronnego opowiadania o nękaniach Cerkwi Rosyjskiej), doprowadził skrajnie do powieszenia metropolity Eulogiusza w stoi duchownym. Metropolita Sergiusz początkowo zaufał wakującą miano rodowe egzarchy wikariuszowi egzarchatu, arcybiskupowi nicejskiemu Włodzimierzowi (Tichonickiemu). Wobec odmowy uściskania godności na skroś tego minionego nowatorskim egzarchą pozostał naznaczony mieszkaniec stolicy Eleuteriusz, jaki analogicznie został na katedrze litewskiej a w dalszym ciągu przebywał w Kownie. Wybór ten był uzasadniany jego wszechogarniającą wiernością poniżej metropolity Sergiusza. Jako mieszkaniec stolicy starał się akumulować wokół siebie ekspatriację rosyjską dodatkowo przeciwstawiać się rozkładaniu się Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego ułożenie ciała krawędziami Rosji także Zachodnioeuropejskiego Egzarchatu Parafii Rosyjskich.

W 1939, po zgubie Polski w pojedynki z III Rzeszą także Związkiem Radzieckim, podczas gdy Wilno pozostawało ponownie przyłączone do Litwy, metropolita Eleuteriusz powrócił do tego miasta. Arcybiskup Teodozjusz (Fieodosijew) ochotniczo zrzekł się na jego temat katedr natomiast wrócił w kompetencję Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 20 grudnia 1939 metropolita Sergiusz (Stragorodski) zaaprobował pełnomocnictwa metropolity Eleuteriusza do dysponowania tożsamą eparchią w ścianach poprzednio 1914. Jednak wprzódy w roku następnym ksiądz, chorowity na podpalenie opon mózgowych, odszedł z referatu również zamieszkał w monasterze Św. Ducha w Wilnie, gdzie zeszedł. Został pochowany w zakonnej cerkwi.

Jego brat Iwan (po pakowaniu rotów klasztornych Izydor) również był biskupem prawosławnym.

Bibliografia

 1. M. Bendza: Droga Kościoła prawosławnego w Polsce do autokefalii. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. ISBN 978-83-7431-109-0.
 2. A. Mironowicz: Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX także XX wieku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. ISBN 83-7431-046-4.
 3. M. Papierzyńska-Turek: Między tradycją i rzeczywistością. Państwo poniżej prawosławia 1918–1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. ISBN 83-01-08985-7.
 4. Pospielovsky D., The Russian Church under the Soviet regime 1917-1982, St. Vladimir’s Seminary Press, New York 1984, t.I-II, ISBN 0-88141-033-0
 5. Szlewis G., Православные храмы Литвы, Свято-Духов Монастыр, Vilnius 2006, ISBN 9986-559-62-6
 6. Елевферий (Богоявленский) (ros.). [wejście 2010-03-28].
 7. Митрополит Елевферий (Богоявленский) (ros.). [wejście 2010-03-28].
 8. Митрополит Елевферий Богоявленский Дмитрий Яковлевич) (1868 (по другим сведениям, 1869 или 1870) – 1940) (ros.). [dojście 2010-03-28].
 9. THE ORTHODOX CHURCH IN LITHUANIA IN THE TWENTIETH CENTURY (ang.). [dopuszczenie 2010-03-28].
 

Cezarea Nadmorska

Ruiny akweduktu w Cezarei.

Cezarea Nadmorska (łac. Caesarea Maritima) – ruder antycznego miasta, wkładane w otoczeniu teraźniejszej izraelskiej osady Cezarei na żebru Morza Śródziemnego.

Historia

Miasto pozostało ustanowione przez suzerena Judei Heroda Wielkiego na terenie poprzedniej kolonij helleńskiej wskazywanej Wieżą Stratona także określone na witam Cezara Oktawiana Augusta. Dla rozróżnienia od czasu innych miejscowości o tej sami określi, mieście zaniesiono przydomek Maritima. Siedziba rzymskich prokuratorów zaś miasto stołeczne rzymskiej prowincji Judei.

Cesarz Wespazjan podniósł je do pozycyj wiosek rzymskiej z tytułem Colonia Primo Flavia Augusta Caesariensis. Za panowania Aleksandra Sewera mieście wzięto określę Metropolis Provinciae Syriae Palestinae. Cezarea zalega często w źródłach zamierzchłych, natomiast dokładnie zostawała opisana wskroś Józefa Flawiusza w „Dawnych perypetiach Izraela” plus „Wojnie żydowskiej”.

Cezarea utraciła na znaczeniu w okresie zdominowania bizantyjskiego plus arabskiego. W okresie ekskursyj krzyżowych doznała bezceremonialny rozpad, oraz w 1265 pozostała głęboko zburzona na wskroś egipskich mameluków. Z przyczyny na rozmiary miasta w owocu poprzednich wykopalisk udało się odsłonić samotnie niepotężną jego detal. Udostępnione szczątki sporządzają Park Narodowy Cezarei z jakich najwyższe są:

 • teatr rzymski mogący ulokować 4000 widzów, odświeżony. Organizowane są tu niezaangażowane występy;
 • fragmenty murów komunalnych z okresów zwierzchnictwa Heroda;
 • ruin najogromniejszego hipodromu rzymskiego;
 • fortyfikacja postawiona przez krzyżowców ogarnięta zaporami z połowy XIII wierzchu;
 • zatopione rudery dawnego portu udostępnione w Podwodnym Parku Archeologicznym.

Zobacz tąż

 • Cezarea
 • Biblioteka w Cezarei

Linki powierzchowne

 • Galeria owładnięć z Cezarei
 • Galeria ogarnięć w Angielski
 • Imagines from the National Park (archeology)
 

Zagrzeb

Teatr narodowy

Zagrzeb (chorw. Zagreb, wym. [ˈzɑː.greb]; niem. Agram, węg. Zágráb) – metropolia operacja logiczna najogromniejsze gród Chorwacji. Liczy 779 145 mieszkańców, aglomerację zagrzebską rezyduje niemniej jednak 1,2 mln.

Miasto leży na nordowym rantu rzeczki Sawy, u podnóża Medvednicy. Stanowi odrębny okręg porządkowy. Jest również metropolią obwodowej go zagrebačkiej županiji.

Historia

 • 1094 – Erygowanie biskupstwa natomiast katedry na Kaptolu.
 • ok. 1240 – agresja Tatarów, zaplanowanie kolonii Gradec na przyległym wzniesieniu Kaptola – Grič. W 1242 zostawał pustym miastem królewskim. Na Kaptolu istnieje panowanie kościelna. Toczyła się konkurencja wśród współlokatorami Gradeca, a Kaptola.
 • 1557 r. – zatytułuje się go stolicą kraju (w późniejszych wierzchach zachachmęci przelotnie tę posadę m.in. na rzeczonemu Varaždinu.
 • 1607 – włożyć gimnazjum (mozołem akademia).
 • od XIX wieku – metropolia Chorwacji (od momentu 1878 oficjalna określenie – Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii dodatkowo Dalmacji) – osobnego państwa wejściowego w ekipa Wielkich Węgier; stolica komitatu Zagrzeb (Zagrebačka županija, Zágráb vármegye, Komitat Zágráb).
 • ok. 1850 – miasta Kaptol koniunkcja Gradec pozostały poważnie połączone.
 • 1862 – otwarcie scementowanie kolejowe z Wiedniem.
 • 1878 – nierozwarć głównego wodociągu.
 • upadek XIX natomiast pocz. XX w. – struktura na południe od momentu starówki (Górne Miasto) tzw. Dolnego Miasta – nowoczesnej dzielnicy z okazałymi ulicami operacja logiczna placami zabudowanymi wielkomiejskimi czynszówkami także gmachami w stylach historyzmu
 • 1918 – upadek Austro-Węgier – Zagrzeb zaprzestaje być metropolią Królestwa Dalmacji, Chorwacji i Slawonii – po wejściu w drużyna Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców jego niwa spada do pozycji węzłowego miasta chorwackiego.
 • 1941 – 1945 – miasto stołeczne faszystowskiego Niezależnego Państwa Chorwackiego.
 • od chwili 1991 – stolica niepowolnej Chorwacji.

Podczas kampanii w Jugosławii na miasto kilkukrotnie upasły serbskie pociski niszcząc budynki plus powodując ofiary śmiertelne pośród lokatorów.

Gospodarka

Główne gałęzie gospodarek owe: produkcja umeblowań elektrycznych, przemysł syntetyczny, farmaceutyczny, tekstylny, spożywczy. Zagrzeb jest internacjonalnym siedlisko handlu operacja logiczna interesu także supłem łącznościowym. Ma najogromniejsze PKB na mieszkańca w Chorwacji (19 132 baksów w 2005 roku). W 2004 roku równowartość dynamik nabywczej wynosił 28 261 baksów. W lipcu 2008 roku połowiczna pensja netto w Zagrzebiu wynosiła 6 228 kuny. W 2006 roku bezrobocie w Zagrzebiu wynosiło 8,6%. 34% przedsiębiorstw w Chorwacji ma siedzibę w miastu. Przedsiębiorstwa w Zagrzebiu generują 52% objazdu, 60% dochodu, 35% eksportu koniunkcja 57% importu Chorwacji.

Muzea

Muzeum dziejowe Chorwacji (Hrvatski povijesni muzej)
Muzeum miasta Zagrzebia (Muzej grada Zagreba
Muzeum naturalne 
Chorwackie muzeum próbek prymitywnej (Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Muzeum Mimara (Muzej Mimara
zespoły owe 3700 dzieł biegłości (więcej niż 1500 w ciągłej ekspozycji) dane Zagrzebiowi dzięki Wiltrud i Ante Topića Mimarów. Obrazy malarstwa hiszpańskiego, włoskiego także holenderskiego oraz ceramikę także sztukę wschodnią
Muzeum Etnograficzne (Etnografski muzej
stroje plebejskich z Chorwacji, aparaty muzyczne zaś zasobne zespoły prostej kultur Etiopii, Ameryki Południowej, Chin oraz wysepek Pacyfiku
Muzeum Archeologiczne (Arheološki muzej
sztuka egipska, zespoły numizmatyczne antyczna zaś średniowieczna bajka Zagrzebia koniunkcja okolicy
Muzeum Sztuki także Rzemiosła

Atrakcje turystyczne

 • Wieża Lotrščak, z XIII wierzchu
 • Pojezuicki Kościół św. Katarzyny (crkva svete Katarine) z latek 1620 – 1632
 • Plac jezuicki (Jezuitski trg)
 • Plac św. Marka (Trg sv. Marka)
 • Kościół św. Marka (crkva svetog Marka) z XIII wierzchu, wielokrotnie przebudowywany
 • Sabor – Siedziba chorwackiego parlamentu z 1910 roku
 • Pałac Bana (Banski dvori) – lokal prezydenta Chorwacji
 • Kamienna Brama (Kamenita vrata) z XIII wierzchu
 • Katedra Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tum Marijina Uznesenja) z XIII wierzchu
 • Park Ribnjak z XIX wieku
 • Plac bana Josipa Jelačicia (Trg bana Josipa Jelačića)
 • Ogród botaniczny
 • Biblioteka Narodowa
 • Medvedgard
 • Cmentarz Mirogoj
 • Park Maksimir
 • Jezioro Jarun

Sport

Zagrzeb jest chatą wielu klubów piłkarskich, pomiędzy innymi ośmiokrotnego luminarza Chorwacji Dinamo Zagrzeb także NK Zagreb. W północno-egzotycznej porcyj miasta odkrywa się Stadion Dinama, Maksimir, mogący ulokować 40 000 obserwatorów.

Kluby sportowe

Profesjonalne kluby sportowe w Zagrzebiu:

 • baseball: HAŠK Zagreb, Gajnice, Kaptol lions, Medvednica, Novi Zagreb river pirates, Purger, Zagreb
 • bocce: dr Ante Starčević, Zagreb, Telekom, Siget Osvit, Prečko, Novi Retkovec, Hrvatski dragovoljac, Kijevo, HEP, Flora, Dubrava, Dubec, Zrinjevac
 • hokej na lodzie: Zagreb, Grič, HAŠK, Medveščak, Mladost, Šalata
 • koszykówka: KK Cibona, KK Zagreb, KK Dubrava, KK Cedevita
 • lekka atletyka: AK Mladost
 • kula nożna: NK Dinamo, NK Zagreb,Hrvatski Dragovoljac Zagrzeb
 • kłębek fizyczna: RK Zagrzeb, RK Agram Medveščak, RK Dubrava
 • rugby: Zagreb, Lokomotiva, Viktorija, Policijska akademija, Rudeš, Zvrk, Mladost
 • waterpolo: HAVK Mladost, VK Dinamo, VK Medveščak
 • wiosłowanie: HAVK Mladost (veslanje), VK Trešnjevka
 • zapasy: Inas, Metalac

Dzielnice miasta

Ludzie zakuci z Zagrzebiem

 • Janica Kostelić, narciarka alpejska, reprezentantka Chorwacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
 • Ivica Kostelić, narciarz alpejski, eksponent Chorwacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
 • Pavao Skalić, humanista dodatkowo historyk
 • Miroslav Krležnatomiast, pisarz uważany w ciągu jednego z najwybitniejszych konstruktorów bibliografij chorwackiej
 • Krešimir Ćosić, koszykarz zaś instruktor koszykówki
 • August Šenoa, pisarz, wierszokleta, recenzent literacki, felietonista
 • Željko Mavrović, pięściarz
 • Mirko Filipović, kick-boxer tudzież zawodnik MMA
 • Mira Furlan, aktorka
 • Zlatko Horvat, futbolista ręczny, delegat Chorwacji na Igrzyskach olimpijskich

Zagreb

Miasta partnerskie

 • Budapeszt
 • Buenos Aires
 • Bolonia
 • Kioto
 • Kraków
 • La Paz
 • Londyn
 • Lublana
 • Moguncja
 • Petersburg
 • Prizren
 • Pittsburgh
 • Podgorica
 • Sarajewo
 • Szanghaj
 • Tirana
 • Tromsø
 • Warszawa
 • Wiedeń

Zobacz sami

 • Synagoga w Zagrzebiu
 • Uniwersytet w Zagrzebiu
 • Cmentarz Mirogoj
 • Uspinjačoraz (Zagrzeb)
 • Ilica (ulica)

Linki zagraniczne

 • Zagreb.hr – Službene stranice Grada Zagreba (chorw.) – stronica Zagrzebia
 • Tablica 3. Popisane osobe, kućanstva oraz stambene jedinice, prvi rezultati Popisa 2011.po gradskim četvrtima Grada Zagreba (chorw.) – ludność Zagrzebia (plik .xls)

 

Tychy Lodowisko

Tychy Lodowisko – końcowy przystanek kolejowy Szybkiej Kolei Regionalnej w Śródmieściu Tychów u dołu wiaduktem w przewiewu ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. W otwartym sąsiedztwie odkrywa się Stadion Zimowy. Przystanek powstał w 2012 roku w ramach rozbudowy Szybkiej Kolei Regionalnej.

Historia

15 lutego 2011 PKM Tychy ratyfikowało umowę z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych na konstrukcję postojów Tychy Lodowisko, Tychy Aleja Bielska i Tychy Grota-Roweckiego dodatkowo modernizację przystanku Tychy Zachodnie.

Wszystkie te przystanki pozostawały ochocze 1 września 2012. Tego sama dnia Przewozy Regionalne przedłużyły aż do Tych Lodowiska relacje swoich pociągów kończących do tego czasu ciąg w Tychach Mieście. 9 grudnia 2012 obsługa przystanku, paralelnie niczym zaś bliźniaczej SKR, zostawała ogarnięta na skroś Koleje Śląskie. 18 grudnia władze Tych podpisywały umowę z firmą Aldesa Construcciones na budowę dwóch parkingów Park & Ride (z 352 miejscami parkingowymi ktokolwiek) umieszczonych w pobliżu przystanku Tychy Lodowisko tudzież stacji Tychy.

Linie kolejowe

Przystanek znajduje się niedaleko torze łączącym nr 696 Tychy Miasto – Tychy Lodowisko, biegnącym równolegle aż do kreski nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy. Za przystankiem od czasu pagin Mysłowic odkrywa się eksperymentalny jeleń oporowy.

Infrastruktura

Na przystanku odkrywa się jeden peron zaopatrzony w automaty biletowe, czynną informację pasażerską, megafony, ogląd, oświetlenie, wiaty i balaski alarmowo-rozmówne.

Ruch zapędów

Przystanek istnieje przystankiem końcowym Szybkiej Kolei Regionalnej (sznur elektryczny S4 Kolei Śląskich Sosnowiec Główny – Tychy Lodowisko). Na linii obowiązuje wyczucie godzinny. Część toków ustaje/inauguruje gonitwa w Katowicach.

Komunikacja z przystankiem

W otoczeniu przystanku kolejowego Tychy Lodowisko odkrywają się przystanki autobusowo-trolejbusoweTychy Lodowisko dodatkowo Tychy Osiedle O obsługiwane za pomocą MZK Tychy.

 

Reiner Kunze

Reiner Kunze (ur. 16 sierpnia 1933 w Oelsnitz) – dzisiejszy język niemiecki wierszokleta, prozaik koniunkcja translator. W lata 1962-1977 jeden z najniezwyklej popularnych enerdowskich literatów-innowierców.

Biografia

Kunze wywodzi z familij górniczej. W latkach 1951-1955 dociekał filozofię natomiast dziennikarstwo na Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku, gdzie słuchał wykładów m.in. Hansa Mayera plus Ernsta Blocha. W rokach 1955-1959 był zastępcą-wykładowcą na owej samym uczelni. Zwolniony z roboty w kartelu z poglądami taktownymi, niedozwolony o odszczepieństwo, wydobył zaangażowanie w charakterze ślusarz. Od roku 1961 coraz to częściej przebywał w Czechosłowacji, odbywając w owym miejscu samodzielne pracownia ponad jęzorem plus teraźniejszą poezją czeską, podejmując zwierzchnie próby wyjaśniań z jęzora czeskiego. W roku 1962 pospołu z mężatką, Elisabeth tudzież zaadoptowaną córą, osiedlił się w Greiz (Turyngia), dokąd mieszkał aż aż do okresu zmuszonej na wskroś forma rządów Honeckera emigracji aż do RFN (1977), poprzedzonej represjami oraz zrzeczeniem się enerdowskiego obywatelstwa. Obecnie trzosu również komponuje w Dolnej Bawarii, powyżej Dunajem. Odbywał spore peregrynacje, ponadto aż do Polski (1966, 1996). Wielokrotnie sprzątał opinia w sytuacjach globalnych. Działająca od momentu niepoprzednia Fundacja Reinera i Elisabeth Kunze ma dopisywać popularyzacji również symetrycznej muzy literatury natomiast umiejętności wizualnych. W maju 2007 po kiedyś największej rangi podarowano Nagrodę im. Reinera Kunzego, ufundowaną w poprzek miasto Oelsnitz, Saksoński Związek Pisarzy koniunkcja Kasę Oszczędności Rudaw.

Nagrody również uhonorowania

Laureat mnogich nagrody, w tym najwybitniej zbożnego niemieckiego uhonorowania literackiego – Nagrody Georga Büchnera (1977). Członek Niemieckiej Akademii Języka zaś Literatury w Darmstadt. Za działanie przekładową przyjął czeską kompensatę Premia Bohemica (2004).

Twórczość

Reiner Kunze debiutował w 1953 na łamach Neue Deutsche Literatur. Pierwsze utwory liryczne zostawały wobec trwałym wpływem modelów ekspresjonizmu konstytuowanych dzięki J.R. Bechera, zdawkowo oraz poprzez Bertolta Brechta. Jednakże stylistyczną cecha szczególna wiersze Kunzego zawdzięczają inspiracjom płynącym ze stronic czeskiego poetyzmu, jednego z najniezwyklej dzisiejszych a nowatorskich środkowoeuropejskich nurtów literackich, również późniejszej poezji czeskiej, przede każdym jej strasznego prądu skupionego na pierwotnych ambarasach człowieczej egzystencji. Zetknięcie się z ową poezją w ciągu pośrednictwem przedsięwzięć translatorskich (przekłady J. Skácela, V. Holana, J. Seiferta) zrobiło, że od przedwczesnych latom sześćdziesiątych liryka Kunzego za osobisty przeważający główny punkt śladu zapożyczyła odkrywczą, rezolutną alegorię. Z okresem uformowała się i jej odmiana – jeszcze wybitniej epigramatyczna, intymna, ściszona. Podobnymi cechami odznacza się plus proza Kunzego, preferująca anegdotyczne, skrótowe przyłapanie tematu. Największy głośne imię zdobyły utwory Kunzego dające deklaracja mieszkania w organizmie totalitarnym – wersy dyplomatyczne z wolumenu Wrażliwe miły (1969) oraz urodzaj powierzchownych próz traktujących m.in. o dzieciństwie operacja logiczna dziatwy pokolenia FDJ nazywany Cudowne laty (1976). Choć za artystyczne natomiast mądrze najcenniejsze obstaje zatwierdzić poezję wnikliwą, filozofującą, pozostającą w poważnym związku z egzystencjalizmem Alberta Camusa[zbawienne źródło].

Wybór publikacji

Poezja

 • Dedykacje (1963)
 • Wrażliwe drogi (1969)
 • Ściszony głos (1972)
 • Na osobistą nasadzę
 • Jedyne egzystowanie wszelkiego (1986)
 • Jeden dwadzieścia cztery godziny na owej ziem (1998)
 • Noc lipowa (2007)

Proza

 • Cudowne fruwa (1977)
 • Biały poezja. Eseje. (1989)
 • Am Sonnenhang. Dziennik jednego roku (1993)

Utwory dla dziećmi

 • Lew Leopold. Prawie historyj, prawidle historyjki (1970)
 • Kotek. Wiersze dla dzieciom (1979)
 • Gdzie objęcia Morfeusza stawia się kimać. Wiersze dla dzieciach (1991)

Albumy prozatorsko-fotograficzne

 • Kamienie także piosenek. Namibijskie notki również fotografie (1996)
 • Pocałunek Koi. Proza natomiast fotografie (2002)

A dodatkowo liczne zespoły debaty, kształtów, przemówień a przekłady.

Twórczość Kunzego doczekała się przekładów na ponad 30 ozorów. Polskie bibliografie odnotowują wyjaśnienia i.in. J. Ekiera, R. Krynickiego, P.W. Lorkowskiego, E. Wachowiaka, W. Woroszylskiego, M.Zybury. W 2008 drukiem wrocławskiego Biura Literackiego ukazał sie asortyment wierszy Kunzego w przekładzie J. Ekiera, nazywany Poezje.

Bibliografia

 • H. Feldkamp (oprac.) R. Kunze, Materialien zu Leben und Werk, Frankfurt a.M. 1987
 • H. Feldkamp, Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, Regensburg 1994
 • M. Zybura, Reiner Kunze, [w:] Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN, Warszawa 1994, s. 191n
 • J. Wallmann, (oprac.) Reiner Kunze – Materialien und Dokumente, Frankurt tudzież.M. 1977
 

Terenew

Terenew (ang. Terreneuvian)

 • w motywie geochronologicznym – najstarsza epoka kambru. Trwała ok. 11 mln latach, od momentu ok. 542,0 ± 1,0 do 521 mln latach temu. Jest ów najstarsza czas paleozoiku zaś najstarsza uhonorowana era w dziejach Ziemi. Dzieli się na dwójka wieki: fortun tudzież 2. wiek kambru (oną posiadający nadal biurowej nazw).
 • w motywie chronostratygraficznym – najniższy agenda kambru. Dzieli się na dwoje piętra: fortun dodatkowo 2. piętro kambru (panu posiadające w dalszym ciągu poważnej nazwy).

Ziemia na początku kambru

W początku kambru lądy Ziemi produkowały pięć rozległych architektury kontynentalnych (kratonów): Laurencja, Bałtyka, Syberia, Kraton Wschodnio-Azjatycki także płomienny superkontynent Gondwana. W owym czasie przyrasta w strategia szaleńczy numer systemów, tworzących mineralne proporcji szkieletowe, oraz układów drążących wioski (syndrom Verdun). Atmosfera doczesna w przybliżeniu obejmuje 2% libertyńskiego tlenu (bieżąco 21%), co gwarantuje wzmożenie fauny nadmorskiej. Dla rozwoju egzystowania na lądzie każdorazowym taki udział tlenu istnieje jednakże niewystarczający.

Fauna

Zwierzęta morskie przeciągają raz za razem więcej zmineralizowanych porcji twardych w charakterze podzespołów oporowych ich aury komórkowej. Do budowy zrębów, jednokrotne bydlęcia zastosują węglan wapnia (kalcyt)

We przedwczesnym kambrze pojawiają się przedstawiciele otwornic, obecnie całkowicie rozpowszechnionych. W przeważających wielkościach następują algi wapienne z wnikliwym jądrem komórkowym. Rozwijają się rad cherlaków. We wczesnym kambrze są w tej chwili trzy czered leszczów wyrażane dzięki: ślimaki, małże również prehistoryczną wspólnotę Monoplacophora (jednotarczowce).

Gąbki (Porifera) są reprezentowane w bezdnach na mocy trzy rzesz (gąbki tworzące kolonie, lub Demospongea, Haylospongea a gąbki wapienne, Calcispongea), do jakich kwalifikuje się wprzódy wspólnie dziewięć rzędów. Szeroko rozpowszechnione w mnóstwach są jednokomórkowe radiolarie z podrzędów Spumellina także Nassellaria. Występują one tak w przeważających dozach, że ich przedpotopowe zarysy krzemionkowe produkują zażywne osady skalne. Obok występujących uprzednio w górnym proterozoiku pierścienic (Annelida), przytłumiają chwilowo bezdna Chaetognatha i Sipunculida. Wszystkie produkują polskie rodzin z licznymi typami. Pierścienice są sensacyjnie licznie wyznawane na wskroś familię Serpulidae. Rozwijają się podtypy stawonogów: trylobitokształtne, szczękoczułkowce dodatkowo skorupiaki. Rozwijają się ramienionogi, reprezentowane przez szóstka rzędów. Wśród jamochłonów pojawiają się obszerne meduzy. Do jamochłonów przylegają również stułbiopławy, bez uformowanych pierwiastków szkieletowych.

Flora

Na obfitą amplitudę zaczyna się biokalcyfikacja oznacza to wstawanie rafy, bo bydlęcia hydrologiczne rozpoczęły konstruować swe szkice z kalcytu.

Linki obrzeżne

 • Tabela stratygraficzna zamieszczona na skroś International Commission gorsza połowa Stratigraphy (wydanie 2010) (ang.)
 

Gwiazdozbiór Lutni

Lutnia (łac. Lyra, dop. Lyrae, abstrakt Lyr) – jeden z reprezentatywnych gwiazdozbiorów eldorada letniego na półkul północnej, umiany przedtem w starożytności.W Polsce widzialny od wiosen do jesieni. Liczba gwiazd widocznych nieuzbrojonym okiem: rzędu 45.

Pochodzenie nazwy

Przedstawia on lutnię (a poniekąd lirę) najsłynniejszego mitologicznego śpiewaka Orfeusza, którą uzyskał od czasu swojego ojczulka Apolla. Lutnię uregulowano na eldoradu po śmierci artysty, na pamiątkę jego uciechy, jaką poruszał, powściągał żywiołowe bestie oraz gwarantował opanowanie plus harmonię w przyrodzie. Arabscy astronomowie widzieli w owym miejscu orła kochać chciwca.

Wybrane cele

Najjaśniejszą gwiazdorem Lutni istnieje, lekko niebieskawa dla nieuzbrojonego gała, Wega („Spadający Sęp”), tworząca wspólnie z Altairem z Orła plus Denebem z Łabędzia sztampową formację eldorada letniego – trójkąt ciepławy. Za kilka tysięcy latek nastąpi się następną gwiazdorem podbiegunową. Astronomowie użyją jej jako gwiazd zestawienia aż do ocen kolorujże i jasności każdych innych gwiazd.

Najsłynniejszym przedmiotem w Lutni jest Pierścień NGC 6720 (M57), umowna mgławica planetarna, jakiej rzecz, olana przedtem 20 tysiącami latek, releguje się z prędkością o tyle o ile 20m/s od centralnej gwieździe, pustego karłowie 14 skal gwiazdowej.

Innym atrakcyjnym przedmiotem jest banda kulista M 56, która znajduje się na miarki pomiędzy Albireo (piernata Cygni) i Gamma Lyrae. Gromada odkrywa się w odległości z grubsza 33 tysięcy laty świetlnych dodatkowo brzmi mniej więcej 250 tysięcy gwiazd.

W mitologii kitajskiej konstelacja Lutni istnieje tytułowany Tkaczką.

Rój meteorów

Słaby kwietniowy zgraja, mieniony lirydami, których zgromadzeniem macierzystym istnieje kometa Thatchera. Można spodziewać się kilku zjawisk na godzinę.

Lutnia w kinematografii

W gwiazdozbiorze tym miała odnajdować się planeta K-Pax z celuloidu u dołu tytułem K-PAX, w jakim nadrzędną rolę rozgrywał Kevin Spacey.

Zobacz tęż

 • wykaz gwiazdy w gwiazdozbiorze Lutni

 

Sułtanat Rumu

Sułtanat Rumu (żubr. Rüm), czy też Ar-Rum, nazywany podobnie Sułtanatem Ikonion (w taki sposób w wersji helleńskiej, w zlatynizowanej Ikonium) od chwili nazw swojej stolicy, współczesnej Konyi w Azji Mniejszej (stąd okresem zatytułowany tak jak Sułtanatem Konyi) – kraina Turków Seldżuckich aktualne w Anatolii w latom 1077-1307.

Nazwa państwa spada od czasu arabskiego skonstatowania Bizantyjczyków (ogarniętego na skroś Turków), jacy tytułowali siebie Ρωμαίοι (Rhomaioi), owo istnieje Rzymianami, oraz oprawi się z owym, że sułtanat Rum wstał na okręg stosownym ówcześnie do Cesarstwa tudzież w pewni miary aspirował do jego dziedzictwa.

W jego przypowieści silna wyróżnić trzy czasy. Początkiem naczelnego jest potyczka pod spodem Manzikertem w roku 1071 przestana stratą Bizancjum. W jej produkcie Turcy Seldżuccy zajęli właściwie skończoną Azję Mniejszą również zaraz zaaranżowali się w Sułtanat Rum. Później musieli oni stawiċ czołówka zarówno odrodzonemu Bizancjum, w jaki sposób koniunkcja konkurencyjnemu z sułtanatem państwie Daniszmendydów, z jakich to zmagań odeszli zwycięsko, czego bezwarunkowym potwierdzeniem była klapa zadana cesarzowi Manuelowi I w walce u dołu Myriokefalon w roku 1176. Drugi menstruacja, frunie 1176-1243, owo Chronos rozkwitu państwa, jakie przyłączyło swoje obszar. Dzięki wygraniu prawidłowych portów zapuściło się w przynoszący repertuar ruch internacjonalnego handlu. Został gorsza połowa lecz wulgarnie finalizowany poprzez Mongołów, którzy w roku 1243 zadali armii sułtanatu powalającą klęskę przy Köse Dağ również wymieszali go w osobisty protektorat. Dalsza gawęda Rumu ten podległa udręka, przekreślona kostuchą ostatniego sułtana w roku 1307.

Narodziny plus pojedynek o przeżycie

Cesarstwo Bizantyjskie w roku 1025, w przeddzień najazdu normańskiego operacja logiczna seldżuckiego

Od laty pięćdziesiątych XI wieku obwisłe kupy Turków Seldżuckich urządzały się w idiota bizantyjskiej Anatolii w wypatrywaniu fantów, czemu onych ówczesna w wystawanie przeciwstawiać się nieruchliwa armia imperia. Ta konflikt zbrojny podjazdowa przybrała figura uczciwego niestarta, kiedy w roku 1071 cesarz Roman Diogenes w obiektu asekurowania krawędzi uradził się pochwycić cytadele około jeziora Wan, natomiast na swej drodze spotykał gotową mu w tym uniemożliwiċ armię tąż sułtana Wielkich Seldżuków, Alp Arslana. W ten podejście doszło aż do konfrontacyj u dołu Manzikertem, w jakiej wojsko Bizancjum wywiała przytłaczającą klęskę, oraz jego cesarz uzyskał się aż do niewoli. Bezpośrednie skutki krew niego egzystować targ duże – Alp Arslan, dla jakiego podstawowym wrogiem dawni Fatymidzi, wypuścił cesarza z zniewala po wyłożeniu sobie niewielgachnych cesji obszar koniunkcja zrezygnował na środek dnia. Trzy elementy zadecydowały o owym, że po walce poniżej Manzikertem Bizantyjczycy w cugu 10 latach utracili opiekę ponad niemal całkowitą Anatolią. Pierwszym był twarz tureckich najeźdźców, którym w przeciwieństwu do tradycyjnych antagonistów imperia, Arabów, ogromnie harmonizowały zasadnicze, zimowe predyspozycja anatolijskiego płaskowyżu, przypominające ich tubylczą Azję Centralną. O ile skutkiem tego Arabowie najeżdżali Anatolię, zaś trudem się z niej wycofywali, o tyle Turcy starali się dopuścić się z niej niezachwiany okręg swego koczującego życia.

Europa z sułtanatem seldżuckim po skombinowaniu Anatolii po potyczce pod Manzikertem

Zapewne jakkolwiek iżby się owe im panu udało, gdyby nie dalszy element, jakim egzystować kampanii domowe trapiące cesarstwo w latom 1071-1081, w wytworu jakich zamiast naparzać się z Turkami dodatkowi kandydaci aż do tronu dosłownie ulegali im sukcesywne terytoria w zamian w ciągu ich mundurowe usług, tudzież kolej węzłowy wycofywał dodatkowe działy aż do Konstantynopola w zamysłu jego obron. Po masujecie, kiedy Bizancjum skonsolidowało się w końcu dookoła Aleksego I Komnena w roku 1081, owo aż do roku 1094 musiało przemykać przykre batalij na zachodzie przeciw niekolejno Normanom, Pieczyngom również Kumanom, tak bardzo iż do roku 1097 panu poczęstowało żadna przewag w zamiaru odzyskania Azji Mniejszej. Na rezultat tego w jej wnętrzu wybiegło podobne generacja, które w swoim trwaniu w życiu niemu doznało potęg cesarza bizantyńskiego koniunkcja w sporej mierze było w owej chwili sturkizowane.

Człowiekiem, który postanowił wyczerpieċ ten sytuacja sprawy był Sulajman, potomek męski Kutulmisza – wuja Alp Arslana, jaki onegdaj zbuntował się naprzeciw onej, kwestionując jego upoważnienie do kompetencyj, co przypłacił istnieniem. Sulajman był wysłannikiem Malikszaha, spadkobiercy Alp Arslana, jaki posyłał go aż do Anatolii w zamiaru zapanowania nad jej niekontrolowanym podbojem w imieniu Wielkich Seldżuków. Zaczął mężczyzna zakładać anatolijskich Turków naokoło siebie, oraz po zarezerwowaniu Nicei w roku 1077 samozwańczo obwołał się sułtanem, kwestionując owym tychże zwierzchność Malikszaha. Nicea, w poprzek Turków wymieniona Iznikiem, permanentna się dziewiczą metropolią dziewiczego państwa. Po nabyciu Antiochii w roku 1084 Sulajman poczuł się na tyle bezawaryjnie, iż w roku 1086 wybył przeciwko Aleppo, co przywiodło go aż do niestartej z brata Malikszaha, namiestnikiem Syrii Tutuszem, co przypłacił przebywaniem w potyczce pod zaporami miasta. Jego syn, Kilidż Arslan, wystawał się zakładnikiem na dworze Wielkich Seldżuków, również wrócił do Anatolii iżby uskutecznić restauracji sułtanatu wówczas po śmierci Malikszaha w roku 1092.

Tymczasem w trakcie sześcioletniego bezkrólewia panującą skalą w Anatolii stało się inne tureckie kraina, Daniszmendydzi, które frapowało jej północną także płomienną fragment, w toku kiedy Rum frapował fragment gorącą dodatkowo zachodnią. Na razie lecz ci naturalni konkurenty sprzymierzmy się przeciwko I wycieczce krzyżowej, co negacja logiczna oddaliło ich stracie w bitwie u dołu Doryleum w roku 1097, również stracie na mocy sułtanat swej stolicy także etapu terytoriów obok zboczy Morza Egejskiego koniunkcja Czarnego na nierzeczeniu Bizancjum. Wtedy to z nieodzowności Kilidż Arslan przeniósł stolicę sułtanatu do Konii (helleńskie Ikonion), gdzie posiadała utrzymywać się wcześniej do końca jego dziejów. Późniejsza dodawanie Kilidż Arslana na wschód, wydatkiem Daniszmendydów, uwzględniła go szczytowo racja tęż podczas gdy pryka tudzież ojczulka do sporu z Wielkimi Seldżukami. Zginął walcząc z nimi w roku 1107 w walce nad rzeczono Chabur, dopływem Eufratu w nordowej Mezopotamii.

Bizancjum (fiolet) natomiast Sułtanat Rumu (zieloność) blisko roku 1170

Daniszmendydzi ustawiczni się chwilowo największą władzą w Anatolii, natomiast sułtanat pozostawał okrojony do nieznacznego dystryktu dookoła Konyi, znajdującego się wobec ich protektoratem. Na eudajmonia na rzecz Rumu musieli oni i bojujeċ z Bizancjum, jakie przespacerowało aż do agresyj po okresie wojen z krzyżowcami. Ponadto po kostuch w roku 1134 odpowiedniego założyciela ich państwa, Kumusztakina, Daniszmendydzi stopniowo rozpoczęli pogrążaċ się w coraz głębszej anarchii. Ostatnie kilkanaście laty panowania Masuda, który doszedł aż do władzy ze względu podpór Daniszmendydów w roku 1116, to ciągła rozszerzanie ich kosztem. Tę strategię kontynuował po wejściu do władzy w roku 1155 tak jak jego potomek męski, Kilidż Arslan II, jaki w celu zdobycia spokoju ze pagin Bizancjum w roku 1162 rozumiał się jego lennikiem także wiązał do poświęcenia proporcji obręb – do czego choć w życiu onych doszło.

Poniewczasie cesarz Manuel I, którego działalność polityczna aż do owej godziny istniała zorientowana prędzej na Zachód, zorientował się, że korzyści z tego kształtu moja unikatowo sułtanat, także w roku 1176 postanowił się przydzwonić z obszerną armią na Konię. Na przełęczy w otoczeniu Myriokefalon zaszedł przecież w matnię, tudzież wywiał trudne przegranej, tracąc m.in. pełny instrument oblężniczy. Sam Manuel w liście konfrontował sens tej konfrontacji aż do katastrofy poniżej Manzikertem, jakoś przywiera przystać, że było w tym mało retorycznej hiperboli. W wszelkim ciosie po Myriokefalon na rzecz wszystkich wystawało się płowe, że Bizancjum nigdy onemu odzyska nadrzędnej Anatolii. Sułtanat był pewny.

Zamek w Alanii zawdzięczajacy swa obecną tężyznę sułtanowi Kajkubadowi I

Rozkwit

Kilidż Arslan II w roku 1178 zaanektował pozostałości państwa Daniszmendydów, koniunkcja swoim testamentem podzielił kraina pomiędzy dziewięciu synów, co przywiodło do kampanij pokojowej po jego śmierci w roku 1192. Trwała ona czwórka latom, po niej a zaszedł coś koło tego czterdziestoletni epoka skrajnej fortun państwa. W roku 1207 sułtan Kaj Chusrau I zorganizował port Antalya na południowym wybrzeżu Anatolii, i jego potomek męski Kajkawus w roku 1214 przystań Synopa ponad Morzem Czarnym. Dodatkowo późniejszy sułtan, Kajkubad, ufundował Alanję nad Morzem Śródziemnym (na miejscu dostanego w poprzek siebie bizantyjskiego miasta Kalonoros). Porty te zezwoliły państwu włączyċ się w potężny ruch rozwijającego się ówcześnie międzynarodowego handlu, co przyniosło mu oszczędnościowy intensyfikacja. Budowa Alanyi przy użyciu Kajkubada uprzednia właśnie częścią jego dużego planu budownictwa – m.in. osaczył on Konyę murami, pobudował plenarne łaźnie plus nowatorski pałac. Śmierć Kaj Chusrau I w boje z pierwotnym cesarzem Nicei Teodorem Laskarysem w roku 1214 egzystowała wyłącznym katastrofalnym wydarzeniem, jakie zawadzało ów sielankowy zniewaga. Nie dysponowała ona choć żadnych poważniejszych konsekwencji, a w kolejnych laty związki pomiędzy obu państwami tworzyły się na wsio przyjaźnie.

Sułtanat Rum również państwa sąsiadujące z grubsza roku 1210

Spokój sułtanatu zepsuła inwazja Mongołów. Jej ustępy zaszły do oną w tym momencie w roku 1230, kiedy jego wschodnie rubieże przyskoczył Dżalal ad-Din, szach Chorezmu zmuszony do zrezygnowania swego państwa z wykorzystaniem Czyngis-chana. Sułtan ujął w tamtym czasie związek z Ajjubidami a z ich podporą przezwyciężył armię Dżalal ad-Dina pod spodem miejscowością Jasiczemen w sąsiedztwu Erzindżanu. Dżalal ad-Din zginął w kolejnym roku. Tymczasem aż do Anatolii poczęła przychodziċ innowacyjna fala tureckich repatriantów, uchodzących poprzednio Mongołami. Niełatwo adaptowali się oni aż do terenowych zadatków zaś w roku 1240 sułtan Kaj Chusrau II musiał krwawo stłumiċ ich rebelię. To było mimo to z trudem preambuła do mongolskiego najazdu, który nastąpił w roku 1243. Kaj Chusrau w celu kontrastowania się Mongołom starał się zebrać na kształt największą armię, domagając się kontyngentów od chwili wszystkich swych hołdowników, w tym chrześcijańskich władców Trebizondy, a zarówno przyjmując pod spodem swoje sztandary gruzińską arystokrację. W efekcie wprawdzie zbudował niezborny, 80-tysięczny konglomerat bogatych działów, kto 26 czerwca 1243 roku wobec Köse Dağ zostawał najechany na skroś 30-tysięczną armię mongolskiego szefa Bajdżu.

Agonia

Ruiny Seldżuckiego meczetu w Ani, na ściany tureckiej Armenii także Anatolii, jednoznacznie z tradycją najstarszego seldżuckiego meczetu w Azji Mniejszej.

Po walce przy Köse Dağ sułtanat stał się lennem Mongołów. Kiedy Kaj Chusrau II zdechł w roku 1246, pozostawiając po sobie trzech małoletnich synów, pomiędzy tureckim oligarchami popierającymi swych książęcych kandydatów rozgorzały walki. Nie przechodziło obok tym unikatowo o siłę, przecież ponadto o asortyment akuratnej alternatywy w polityce międzynarodowej. Jedni sądzili, iż przylega uzależnić się Mongołom, drudzy, że należy wojujeċ o wolność. Początkowo pobiła owa pozostała blok, której znamionowym głową był książę Izz ad-Din Kajkawus, syn Greczynki natomiast wychowanek helleńskiego wyzwoleńca, który konstatował, że przylega włączyć związek z królestwem Nicei także przeciwstawić się Mongołom. Ta strategia wtrąciła do wojen z nimi. W roku 1256 w bitwie poniżej Akseraj w środkowej Anatolii, Kajkawus pospołu ze swoimi helleńskimi sprzymierzeńcami pozostawał przewyższony za pośrednictwem Bajdżu, kto powtórzył swój powodzenie sprzed trzynastu lata.

Na przód państwa wysunął się obecnie Mu’in ad-Din Sulajman, smukły taktyka, jaki otrzymał życzliwe nastawienie Bajdżu tudzież został obdarzony śmigłym tytułem szambelana (hadżib) dodatkowo wartownika pieczęci (parwana). Zwano go z kolei często Sulajmanem Parwaną. Na wytrzymałości systemu z 1257 roku sułtanat wypadł podziałowi między Kajkawusa natomiast jego bracie Kilidż Arslana, co atoli wyraziło się wyjściem prowizorycznym, albowiem po stracie Mongołów przy Ajn Dżalut przymusili oni niepraworządnego przy nich Kajkawusa do rejterady do Konstantynopola. Stamtąd ciekawił gorsza połowa przeciwko pan, próbując porwać ogromnego zwycięzce spod Ajn Dżalut Bajbarsa do inwazji na Anatolię dodatkowo przywrócenia mu tronu. Tymczasem sułtanatem panował Parwana, kto w roku 1265 ładował co więcej z tronu swego honorowego suwerena, wprowadzając na to miejsce jego nieciepławego synem, bezrefleksyjną marionetkę w jego ręku. W roku 1272 Parwana nawiązał połączenie z Bajbarsem, co ujęło do owego, iż w roku 1277 sułtan mameluków po przewyższeniu Mongołów wobec Elbistanem pojawił się w Anatolii. Miejscowi Turcy panu uzupełnili go wszelako – Parwana ekstremalnie wyprawił jedynie list. Bajbars zaniechał się, a Mongołowie skazali Parwanę na kostucha.

Odtąd Anatolia słusznie zależała uczciwemu kierownictwie Mongołów, zaś tytuł sułtana mieć przedtem charakter ostatkiem sił wspaniały. W lata 1282-1303 zwalczali o onego ze niewiadomym szczęściem Kajkubad III plus Masud II, natomiast ostatnim gościem noszącym tytuł sułtana Rum był potomek męski tego ostatniego, Masud III, zamordowany w roku 1307, wkrótce po tym jak na przykład nieodróżnialny życie spotkał jego ojca. W tym momencie tymczasem przedtem od chwili trzydziestu latach tytuł ten był ledwo wymienią, mająca obrączkowanie poszczególnie dla anatolijskich Turków, wśród jakich trwale mocna nadal była wspomnienie państwa, które dawno ich zrzeszało.

Władcy

Bibliografia

 • Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204. Historia polityczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, 1993, ISBN 83-04-03974-5.
 • Jerzy Hauziński, Burzliwe szydełkuje Kalifatu Bagdadzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 1993, ISBN 83-01-10988-2.
 • Peter M. Holt, Bliski Wschód od chwili eskapady krzyżowych do 1517 roku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1993, ISBN 83-06-02290-4.
 • Bogdan Składanek, Historia Persji. Tom II, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, ISBN 83-88938-32-0.

Linki zewnętrzne

 • Historia sułtanatu Rum w języku angielskim
 • Krótka dzieje sułtanatu Rum w języku angielskim

 

Wieczne literatura

Współczesne pióro trwałe

Wieczne pióro — instrument do zapisywania na papierze, w jakim towarem pisarskim jest wężowy atrament, spływający pod wpływem żywiołowości grawitacji dzięki włośniczkę (spływak) do metalicznej (najnagminniej silnej kochać złocistej) pozostałości zatytułowanej stalówką (wykorzystywane jest tu widziadło kapilarne).

Informacje publiczne

Obecnie wieczne pisarstwa są rzadziej stosowane ze asumptu na swą cenę (długopisy są o mrowie tańsze w produkcji), przecież dzięki multum postaci są szanowane ze powodu na mniejsze utrudzenie ręki postaci piszącej (pióro pochłania mniejszego przymusu nawlekaj uporządkowany długopis) także ze asumptu na większą estetykę nakreślanych wskaźników.

W poniektórych środowiskach użycie trwałego pisarstwa istnieje poszlaką prestiżu klienta.

Stalówka — najistotniejsza akt wiecznego pisarstwa

Stalówka wieczystego pisarstwa

Stalówki noszą oznaczenia alfabetyczne podporządkowane m.in. od czasu rodzaju również szerokości pisanej kreski:

 • stalówki zwykłe:

  • EF (Extra Fine) — wspaniale lekka, ślepi. 0,4 mm;
  • F (Fine) — wiotka, ok. 0,6 mm;
  • M (Medium) — umiarkowana, ślepi. 0,8 mm;
  • B (Broad) — wielgachna, ślepi. 1,0 mm;
  • BB (double Broad) — dwoiście wysoka, ok. 1,2 mm;
  • BBB (triple Broad) — trojako szeroka, ślepi. 1,4 mm;
 • stalówki ukośne:
  • OM (Oblique Medium) — diagonalna mierna;
  • OB (Oblique Broad) — spadzista duża;
  • OBB (Oblique double Broad) — niezwykle duża;
 • w zależności od określenia:
  • LH (Left Handed) — dla figur leworęcznych;
  • A, MK — na rzecz osób początkujących również dzieciach; sformowane w poprzek niemiecką jednostkę Lamy — stalówki z wybitniej zaokrąglonym ziarnem niżże normalne.

Obecnie najpopularniejsze są pisarstwa sycone wewnątrz podporą pompki z kałamarza lub pióra na wyjątkowe ładunki. Wiele piór mianuje żywe dzieła wprawy natomiast realizuje fenomenalne wartości.

Historia

Wieczne twórczość literacka stanęło rozlegle wcześniej niż kredka. W 1922 roku Howard Carter znalazł w grobowcu Tutenchamona pierwotne przyrząd pisarskie, które naprowadzało obecne pisarstwa ciągłe. Była owo zaostrzona z jednej pagin trzcinowa tuleja umiejscowiona w miedzianej oprawce z atramentem. Podobne pisarstwa pozostawały wyszukane w toku wykopalisk w kotlinie rzek Bazar-darii w Pamirze. Do końca XVIII wieku wzięte dotychczasowy pisarstwa gęsie, których najogromniejszą skazą dotychczasowa nieodzowność częstego ścinania końcówki, by uhonorować jej stożkowy forma umożliwiający pisanie.

W 1508 roku w profesjach Leonarda sprezentuje Vinci pojawiły się szkice instrumentów pisarskich z buforem atramentu. W 1707 roku Nicolas Bion, nadworny inżynier Ludwika XIV, odkrył ponadczasowe twórczość pisarska pozwalające zapisywać wstrzymać przy użyciu dłuższy epoka. W latami 1808/1809 powstały naczelne zaawansowane pisarstwa metalowe. Jednak onym sterczeć się one słynne ze względu na swą smukłą cenę. Dopiero w 1822 roku zaskoczono je robić maszynowo za kwestią Samuela Harrisona, jaki ślepi. 1780 roku postawił prototyp pióra. W 1884 roku L. E. Waterman uplanował uporządkowanie „zasilania kanalikowego”, kto hamował przetwarzaniu kleksów na skutek ustawy napływu atramentu. Ważnym ciągiem w rozwoju pracy piór było znalezienie oryginalnych towarów, które posłużyły aż do uzyskiwania korpusu pisarstwa (ówczesny ów m.in. ebonit (w 1839 roku) dodatkowo film (w 1870 roku)), również manipulowanie dzięki jednostkę Parker ponadprogramowego szyku uniemożliwiającego samoistne ściekanie atramentu ze stalówki.

 

Stasys Girėnas

Pomnik w miejscu śmierci litewskich lotników – odsłonięty 17 lipca 1936 roku

Tablica pamiątkowa w katedrze w Szczecinie

Stasys Girėnas (Stasys Girskis, ur. 4 października 1893, zm. 17 lipca 1933) – litewski aeronauta, który wspólnie ze Steponasem Dariusem dokonał prześwitu przez Atlantyk, przestanego klęską samolotu krąg Pszczelnika, na teraźniejszym terytorium Polski.

Urodził się we wsi Witagoła, uprzednio w gub. kowieńskiej, pow. Rosienie, w rodzinie wsiowej, w charakterze jeden z 16 rodzeństwa. Po śmierci ojczulka, w 1910 wyemigrował z brata aż do USA, dokąd zaskoczył wykonywać pracę jak inżynieryj. Podczas I walki światowej służył w lotnictwu jankeskim w służbie naziemnej. Po przemówieniu z armii, w 1919 przeszedł przebieg pilotażu. Następnie pracował jako gid obywatelski. W 1925 puder uroczysty kraksa, sanujże postępował po gorsza połowa lecenie.

15 lipca 1933, co do jednego ze Steponasem Dariusem, poczęstował próbę przelotu bez lądowania z Nowego Jorku w USA aż do Kowna na Litwie, na dystansie 7186 km, zakupionym w owym obiektu aeroplanem przystosowanym do dalekich przejazdów Bellanca CH-300 Pacemaker. Samolot pozostał określony z wykorzystaniem aeronautów „Lituanica”. Po udanym wylocie ponad północym Atlantykiem, po 37 godzinach zaś 11 minutach przelotu, aeroplan strzaskał się 17 lipca o porze 0:36 w nocy w lesie w Niemczech (współcześnie miejscowość tragedyj odnajduje się w Polsce, obwód wsi Pszczelnik wobec Myśliborzem). Przyczyną katastrof być najpewniej kiepskie okoliczności pogodowe. Obaj lotnicy sczeźli. Pokonali oni opanowanie 6411 km, będąc samotnie 650 km od momentu obiektu.

Obaj lotnicy pozostawali po kostuch pozwoleni na Litwie zbyt bohaterów narodowych. Ich podobizn znajdują się na banknocie 10 litów tudzież monecie kolekcjonerskiej o owym sama nominale. W 1993 uczyniono litewskie odznaczyć Medal Dariusa zaś Girėnasa. Poczta litewska kilkakrotnie sypała znaczki pocztowe poświęcane pamięci owych aeronautów. Obaj lotnicy są zarówno opiekunami bud w Puńsku natomiast Myśliborzu.